เบิกประกัน พ.ร.บ. ทำอย่างไร

เบิกประกัน พ.ร.บ. ทำอย่างไร
เบิกประกัน พ.ร.บ. ทำอย่างไร
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

อย่างที่ทราบกันดีว่า พ.ร.บ. รถยนต์ นั้นให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประสบภัยจากรถ ในกรณีที่รถยนต์ประสบอุบัติเหตุจนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดยจะได้รับเป็นเงินชดเชยต่างๆ เช่น ค่าเสียหายเบื้องต้น ค่ารักษาพยาบาล ค่าปลงศพ เป็นต้น แต่ใครหลายคนอาจยังไม่ทราบว่าขั้นตอนการเบิกประกัน พ.ร.บ. ทำอย่างไร และต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง เราไปหาคำตอบพร้อมกับ masii กันเลยค่ะ

เบิกประกัน พ.ร.บ. ทำอย่างไร

เบิกประกัน พ.ร.บ. ทำอย่างไร

 1. เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น ภายหลังจากได้ถูกนำส่งเข้ารักษาที่โรงพยาบาลแล้ว ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทประกันที่เราได้ซื้อ พ.ร.บ. เพื่อทำการแจ้งเคลมและบอกเหตุการณ์
 2. ผู้ประสบภัยหรือทายาทโดยชอบธรรม สามารถยื่นเรื่องเบิก พ.ร.บ. ผ่านทางโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษา หรือผ่านบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
 3. แต่ทางผู้ประสบภัย หรือทายาทโดยชอบธรรมจะต้องแจ้งความลงบันทึกประจำวัน เพื่อนำใบแจ้งความมาเป็นเอกสารในการเบิก พ.ร.บ.
 4. นำเอกสารต่างๆ ไปยื่นเรื่องเบิก พ.ร.บ. รถยนต์ กับทางบริษัทประกันที่ซื้อ พ.ร.บ. หรือกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
 5. จากนั้นทาง พ.ร.บ. จะช่วยคุ้มครองค่าเสียหายต่างๆ เช่น ค่าเสียหายเบื้องต้น หรือ ค่าสินไหมทดแทน ให้แก่ผู้ประสบภัยหรือทายาทโดยชอบธรรม ภายใน 7 วันทำการ
 6. การดำเนินเรื่องเบิกประกัน พ.ร.บ. สามารถทำได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน หรือ 180 วันนับจากวันเกิดเหตุ

เบิกประกัน พ.ร.บ. ทำอย่างไร

ประกันรถยนต์ + โบรกเกอร์

เอกสารที่ใช้เบิกประกัน พ.ร.บ.

 1. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ประสบภัย (หากอายุไม่ถึง 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตรแทน)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาทะเบียนรถคันที่เกิดเหตุ
 4. สำเนาใบขับขี่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่ผู้ประสบภัยเป็นผู้ขับรถ)
 5. ใบแจ้งความ หรือ บันทึกประจำวันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 6. สำเนาใบกรมธรรม์ พ.ร.บ.

เอกสารเพิ่มเติม กรณีบาดเจ็บ

 1. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้ประสบภัย
 2. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล

เบิกประกัน พ.ร.บ. ทำอย่างไร

เอกสารเพิ่มเติม กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล เป็นผู้ป่วยใน

 1. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้ประสบภัย
 2. ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

เอกสารเพิ่มเติม กรณีทุพพลภาพ

 1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุ
 2. ใบรับรองแพทย์และหนังสือรับรองความพิการ
 3. สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน หรือ หลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

เอกสารเพิ่มเติม กรณีเสียชีวิต

 1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุ
 2. ใบมรณบัตร
 3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของทายาท
 4. สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

เบิกประกัน พ.ร.บ. ทำอย่างไร

ประกันรถยนต์ + โบรกเกอร์

ความคุ้มครองของ พ.ร.บ. รถยนต์

เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ ผู้ประสบภัยจะได้รับความคุ้มครองจาก พ.ร.บ.รถยนต์ เป็นค่าเสียหายเบื้องต้น และค่าสินไหมทดแทน ดังนี้

ค่าเสียหายเบื้องต้น

 • ค่ารักษาพยาบาล (จ่ายตามจริง) กรณีบาดเจ็บ เบิกได้สูงสุดคนละ 30,000 บาท
 • กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร (พิการ) เบิกได้คนละ  35,000 บาท

ในกรณีที่ได้รับความเสียหายทั้ง 2 กรณี จะได้รับเงินชดเชยรวมกันไม่เกิน 65,000 บาท

ค่าสินไหมทดแทน

ในกรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับการพิสูจน์ว่าตนเองเป็นฝ่ายถูก จะสามารถเบิกค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติม ดังนี้

 • ค่ารักษาพยาบาล (ตามจริง) สูงสุดคนละ 80,000 บาท
 • กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิง คนละ 500,000 บาท
 • กรณีสูญเสียอวัยวะ 2 ส่วนขึ้นไป ได้รับเงินชดเชย คนละ 500,000 บาท
 • กรณีสูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน ได้รับเงินชดเชย คนละ 250,000 บาท
 • กรณีสูญเสียนิ้ว ตั้งแต่นิ้วเดียวขึ้นไป ได้รับเงินชดเชย คนละ 200,000 บาท
 • ทุพพลภาพถาวร (ไม่สามารถประกอบอาชีพประจำได้) ได้รับเงินชดเชย คนละ 300,000 บาท
 • กรณีนอนพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ได้รับเงินชดเชย วันละ 200 บาท (ไม่เกิน 20 วัน)

เบิกประกัน พ.ร.บ. ทำอย่างไร

ต้องบอกเลยว่า พ.ร.บ.รถยนต์ นั้นให้ความคุ้มครองแก่ผู้ขับขี่ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก อย่างไรแล้วอย่าปล่อยให้ พ.ร.บ. หมดอายุเด็ดขาด โดยสามารถทำการต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ ได้ล่วงหน้า 3 เดือน หรือ คลิกที่นี่ เพื่อซื้อ พ.ร.บ. รถยนต์ กับทางมาสิได้ง่ายๆ

สนใจซื้อ พ.ร.บ. รถยนต์

regis-but
สนใจสมัคร

แต่หากใครต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ. รถยนต์ ก็สามารถเลือกซื้อประกันรถยนต์ได้ โดย คลิกที่นี่ เพื่อเปรียบเทียบประกันรถยนต์กับเว็บไซต์มาสิก่อนได้ หรือโทรศัพท์มาพูดคุยสอบถามกับทีมงานได้ที่ 02 710 3100 หรือแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราที่ @masii (มี @ ด้วยนะ) เพื่อติดตามข่าวสารและบทความดีๆ เกี่ยวกับ ประกันรถยนต์ ประกันมอเตอร์ไซค์ ประกันภัยโดรน ประกันการเดินทาง ประกันสุขภาพ รวมไปถึง สินเชื่อส่วนบุคคล และบัตรเครดิตจากสถาบันการเงินชั้นนำได้เลยค่ะ

car insurance banner