สิ่งที่ควรรู้ เคลมประกัน หากต้องเบิกค่ารักษา / ค่าชดเชย หรือ ค่าสินไหมทดแทน จาก ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณีเสียชีวิต

สิ่งที่ควรรู้ หากต้องเบิกค่ารักษา / ค่าชดเชย หรือ ค่าสินไหมทดแทน จาก ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณีเสียชีวิต
สิ่งที่ควรรู้ หากต้องเบิกค่ารักษา / ค่าชดเชย หรือ ค่าสินไหมทดแทน จาก ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณีเสียชีวิต
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

สำหรับ ผลิตภัณฑ์ประกันภัย ไม่ว่าจะเป็น ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล หรือ ประกันสุขภาพ นั้น ถือว่าได้รับความนิยมในการซื้อ เพื่อเป็นหลักประกันชั้นดีให้กับชีวิตของทุกๆ คนในครอบครัวเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เพราะถึงแม้ว่าอุบัติเหตุ หรือโรคภัยร้ายแรงต่างๆ นั้นเป็นสิ่งที่เราจะไม่อยากให้เกิดกันตัวเองหรือคนที่รัก แต่เราก็ไม่สามารถรู้ได้ล่วงหน้าเลยนะครับ ว่าเหตุไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นกับเราหรือคนในครอบครัววันใด ซึ่งหากโชคไม่เข้าข้าง แน่นอนว่าหลายคนรู้จักวิธีซื้อประกันกันแล้ว จากข้อมูลที่แต่ละบริษัทประกันภัยชั้นนำ ได้โฆษณา ยื่นข้อเสนอความคุ้มครอง แต่ก็ยังมีจำนวนน้อยคน ที่ยังไม่ทราบว่า ถ้าจะ เคลมประกัน อุบัติเหตุ เพื่อเบิกค่ารักษา ค่าชดเชย หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน กรณีเสียชีวิต จะมีขั้นตอนอย่างไร ต้องเตรียมอะไรบ้าง วันนี้ มาสิ จึงได้หยิบยกประเด็นนี้มานำเสนอครับ ไปดูรายละเอียดกันต่อได้เลยครับ …

สิ่งที่ควรรู้ หากต้องเบิกค่ารักษา / ค่าชดเชย หรือ ค่าสินไหมทดแทน จาก ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณีเสียชีวิต

สิ่งที่ควรรู้ เคลมประกัน หากต้องเบิกค่ารักษา / ค่าชดเชย หรือ ค่าสินไหมทดแทน จาก ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณีเสียชีวิต

แน่นอนว่า ประกันอุบัติเหตุ ย่อมเป็นหลักประกันที่ดีให้กับเราทุกคนได้ เพราะเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันวันใด ยังมีความคุ้มครองจากแผนประกัน ทั้งค่ารักษาพยาบาล เงินชดเชย ซึ่งหลายๆ คน อาจทราบถึงประโยชน์ของ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล เป็นอย่างดี แต่ด้วย อุบัติเหตุ เป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้น หรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ แต่เมื่อเกิดขึ้น ก็มักเกิดแบบฉับพลันทันใด โดยที่เราไม่ได้ตั้งตัว ทางที่ดี ทั้งผู้ที่ทำประกันอุบัติเหตุไว้แล้ว และยังไม่ได้ทำ รู้ไว้ก่อนก็จะเป็นเรื่องที่ดีครับ ว่าเรานั้นจะสามารถ เคลมประกัน อุบัติเหตุได้อย่างไรบ้าง

( คลิกที่นี่! เพื่อดูเงื่อนไข รายละเอียดกรมธรรม์ ความคุ้มครอง และสมัคร ประกันอุบัติเหตุ หรือ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล )

สิ่งที่ควรรู้ หากต้องเบิกค่ารักษา / ค่าชดเชย หรือ ค่าสินไหมทดแทน จาก ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณีเสียชีวิต

ก่อนแจ้ง เคลมประกัน ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ควรรู้อะไรบ้าง

 • การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุธรรมดาๆ เกิดจากความเสี่ยงภัยพื้นฐาน จะคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง
 • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล สามารถเบิก เคลมประกัน ฯ ได้ ในกรณีผู้เอาประกันต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล โดยมีใบวินิจฉัยจากแพทย์ว่า บาดเจ็บจากอุบัติเหตุโดยได้ค่าชดเชย หรือค่ารักษาตามจริง ซึ่งขึ้นอยู่กับวงเงินเบี้ยประกันที่ทำไว้
 • กรณีเป็นผู้ป่วยใน ( รับการรักษาตัวไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ) รักษาอาการบาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุ และมีกรมธรรม์ประกัน PA คุ้มครองอยู่จะได้รับเงินชดเชยรายวันระหว่างเข้ารักษาตัว ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของประกัน และการ เคลมประกัน นั้นๆ รวมกันสูงสุดไม่เกิน 20 วันตลอดระยะเวลาประกันภัย

สิ่งที่ควรรู้ หากต้องเบิกค่ารักษา / ค่าชดเชย หรือ ค่าสินไหมทดแทน จาก ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณีเสียชีวิต

4 ขั้นตอนการเบิกค่ารักษาง่ายๆ

เกิดอุบัติเหตุแล้วทำอย่างไร มีขั้นตอนการ เคลมประกัน หรือ เบิกค่ารักษา จาก ประกันอุบัติเหตุ อย่างไรบ้าง ที่นี่มีคำตอบครับ

 1. ผู้รับผลประโยชน์หรือผู้เอาประกันภัยจัดเตรียม เอกสารตามที่ได้รับแจ้งให้ครบ
 2. บริษัทประกันภัย รับเอกสารพร้อมตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมจัดส่งให้กับฝ่ายตรวจสอบเอกสาร
 3. ฝ่ายตรวจสอบเอกสาร รับเอกสารพร้อมตรวจสอบ หากไม่ครบให้ทำใบปะหน้าแจ้งบริษัทประกันภัยและ ส่งต่อให้บริษัทประกันภัย
 4. บริษัท ประกันฯ รับเอกสารพร้อมตรวจสอบความครบถ้วน และถูกต้อง และดำเนินการขอ เคลมประกัน เรียกค่าสินไหม นำจ่ายผลประโยชน์เข้าบัญชีผู้รับผลประโยชน์

สิ่งที่ควรรู้ หากต้องเบิกค่ารักษา / ค่าชดเชย หรือ ค่าสินไหมทดแทน จาก ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณีเสียชีวิต

การเบิกค่ารักษาเพิ่มเติม

 • กรณีที่สะดวกไปใช้บริการที่คลินิก หรือโรงพยาบาลที่ไม่ใช่คู่สัญญา ก็ไม่มีปัญหา สามารถเบิกเงินค่ารักษาคืนได้ เพียงแค่เตรียมเอกสารดังนี้
 • เอกสารที่ใช้สำหรับยื่นเบิกค่ารักษาพยาบาล
 • ใบรับรองแพทย์
 • ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลตัวจริงเท่านั้น
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • หน้าบัญชีธนาคาร ( ชื่อผู้เอาประกันภัยเท่านั้น )
 • ส่งเอกสารทั้งหมดให้กับบริษัทประกันภัย หากเอกสารถูกต้องและครบถ้วนรับรองว่าลูกค้าจะได้รับเงินคืนไม่เกินภายใน 15 วัน

สิ่งที่ควรรู้ หากต้องเบิกค่ารักษา / ค่าชดเชย หรือ ค่าสินไหมทดแทน จาก ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณีเสียชีวิต

เอกสารที่ผู้รับผลประโยชน์ต้องนำมาส่งมอบในกรณีผู้เอาประกัน กรณี เสียชีวิต

แม้ว่าการเสียชีวิต คือสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้น แต่เมื่อมีเหตุร้ายเข้ามา ผู้ที่มี ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ก็จะได้รับประโยชน์จากประกัน จากการ เคลมประกัน ครับ ซึ่งเอกสารที่ต้องเตรียมให้ครบถ้วนส่วนใหญ่ ได้แก่

 • แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการเสียชีวิต ( ขอฟอร์มกับทางแต่ละบริษัทประกันวินาศภัย )
 • ใบมรณบัตร
 • ใบชันสูตรพลิกศพ
 • สำเนารายงานการผ่าศพ รับรองสำเนาโดยหน่วยงานที่ออกให้กรณีผ่าศพพิสูจน์
 • สำเนาบันทึกประจำวัน
 • สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้เอาประกันภัย
 • สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับผลประโยชน์กรณีเป็นเด็กใช้สูติบัตร  ( กรณีระบุผู้รับผลประโยชน์ )
 • สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน ของทายาท ( ทุกคนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา ) ( ถ้าเป็นเด็กใช้สูติบัตร ) ( กรณีไม่ได้ระบุผู้รับผลประโยชน์ )
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ( ออมทรัพย์ ) ของผู้รับผลประโยชน์หรือทายาทตามกฎหมาย

มาสิ ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยครับ และแม้ว่าอุบัติเหตุ จะเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเอง และบุคคลอันเป็นที่รัก แต่เมื่อเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นมาวันใด เรายังสามารถได้รับความคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาล และเงินชดเชยความเสียหาย จึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ประกันภัยรถยนต์ ช่วยให้ความคุ้มครองรถยนต์ของคุณได้ฉันใด ประกันอุบัติเหตุ หรือ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ก็สามารถให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมในทุกๆ อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ ทางที่ดี มาดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทกันดีกว่าครับ

สิ่งที่ควรรู้ หากต้องเบิกค่ารักษา / ค่าชดเชย หรือ ค่าสินไหมทดแทน จาก ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณีเสียชีวิต

คลิกที่นี่! เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกันภัย ข้อยกเว้นประกันอุบัติเหตุ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และเอกสารประกอบการสมัคร เพิ่มเติม หรือหากมีข้อสงสัย สามารถโทรมาสอบถามได้ที่ 02 710 3100 หรือแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราที่ @masii ( มี @ ด้วยนะครับ )

สมัคร ประกันอุบัติเหตุ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

สามารถติดตามข่าวสาร โปรโมชั่น และบทความน่าสนใจที่ มาสิบล็อก เกี่ยวกับประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ประกันโควิด-19 ประกันภัยรถยนต์ ประกันมอเตอร์ไซค์ ประกันโดรน ประกันสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์ประกันภัยอื่นๆ รวมถึง ผลิตภัณฑ์ทางการเงินการสถาบันการเงินชั้นนำ

อ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “ ประกันอุบัติเหตุ ” และ การ ทำประกันอุบัติเหตุ

_____________________________________________

Please become Masii Fan

Facebook: https://lnkd.in/gFFh8mh
Website: www.masii.co.th
Blog: https://masii.co.th/blog
Line: @masii
Tel: 02 710 3100
Youtube: https://lnkd.in/gbQf9eh
Instagram: https://lnkd.in/ga4j5ri
Twitter: twitter.com/MasiiGroup
#บัตรเครดิต #สมัครบัตรเครดิตออนไลน์
#ทำบัตรเครดิต #บัตรเครดิตใบแรก
#สินเชื่อส่วนบุคคล #บัตรกดเงินสด #เงินด่วนทันใจ
#สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ #กู้เงิน #เงินสด #เงินก้อน
#เงินด่วน #เงินกู้ทันใจ#masii #มาสิ #ครบง่ายสะดวก
#เพื่อความสุขในชีวิตที่ดีกว่า#ครบง่ายสะดวกเพื่อความสุขในชีวิตที่ดีกว่า
#SimplifiedComparison