เป็นฝ่ายถูกในอุบัติเหตุรถชน เรียกร้องค่าเสียหายอะไรได้บ้าง

เป็นฝ่ายถูกในอุบัติเหตุรถชน เรียกร้องค่าเสียหายอะไรได้บ้าง
เป็นฝ่ายถูกในอุบัติเหตุรถชน เรียกร้องค่าเสียหายอะไรได้บ้าง
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

อุบัติเหตุทางรถยนต์ สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แต่ถ้าหากเป็นอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีแล้วเราเป็นฝ่ายถูก เช่น ถูกรถคันอื่นมาชนจนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บหรือรถยนต์เกิดความเสียหาย หากเป็นอย่างนี้ เราจะสามารถเรียกร้องค่าเสียหายอะไรจากคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิดได้บ้าง เราไปหาคำตอบพร้อมกับ masii กันเลยค่ะ

เป็นฝ่ายถูกในอุบัติเหตุรถชน เรียกร้องค่าเสียหายอะไรได้บ้าง

เป็นฝ่ายถูกในอุบัติเหตุรถชน เรียกร้องค่าเสียหายอะไรได้บ้าง

ในกรณีที่เราเป็นฝ่ายถูกในอุบัติเหตุรถยนต์ เราสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่กรณีได้ตามกฎหมาย เนื่องจากเราเป็นผู้ถูกละเมิด และหากคู่กรณีมีประกันรถยนต์ด้วยนั้น เราก็สามารถเรียกร้องจากบริษัทประกันของคู่กรณีได้ด้วยเช่นกัน โดยสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ดังต่อไปนี้

1. ค่าเสียหายต่อตัวรถยนต์

เราสามารถเรียกร้องค่าซ่อมรถ หรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นต่อรถยนต์ของเราได้จากคู่กรณี ซึ่งทางประกันรถยนต์ของคู่กรณีจะเป็นผู้ดูแลในส่วนของการตรวจสอบความเสียหาย และการออกใบเคลม เพื่อใช้เป็นหลักฐานและสามารถนำไปเคลมซ่อมในภายหลังได้ โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

  • ซ่อมอู่ที่ทางประกันภัยคู่กรณีกำหนด โดยอาจเป็นอู่ในเครือของบริษัทประกันภัยเอง
  • ซ่อมอู่ที่เราติดต่อเอง แต่ต้องแจ้งรายการที่จะซ่อมให้บริษัทประกันของคู่กรณีทราบก่อนเพื่อประเมินราคาเบื้องต้น หรือให้บริษัทฯ เข้ามาดูความเสียหาย และทำการพิจารณาค่าซ่อมว่าเหมาะสมหรือไม่

เป็นฝ่ายถูกในอุบัติเหตุรถชน เรียกร้องค่าเสียหายอะไรได้บ้าง

2. ค่าลากรถ

หากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นรุนแรงจนรถยนต์ไม่สามารถใช้งานหรือขับออกจากพื้นที่ไปได้นั้น ทางประกันรถยนต์ของคู่กรณีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการลากรถ หรือยกรถไปยังอู่ซ่อม รวมถึงเป็นผู้ชดใช้ค่าขนย้ายรถยนต์ที่ถูกชนด้วย

3. ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิตและร่างกาย

หากผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บต่อชีวิตหรือร่างกาย ทางประกันรถยนต์ของคู่กรณีจะต้องให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิตและร่างกายของเรา ไม่ว่าจะเป็น ค่ารักษาพยาบาล หรือเงินชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ ค่าปลงศพกรณีเสียชีวิต รวมไปถึงค่าขาดประโยชน์ในการหารายได้ กรณีต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน และค่าขาดไร้อุปการะ กรณีเสียชีวิตและเกิดผลกระทบต่อการเลี้ยงดูบุตร

เป็นฝ่ายถูกในอุบัติเหตุรถชน เรียกร้องค่าเสียหายอะไรได้บ้าง

4. ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน

นอกจากค่าซ่อมรถคันที่ถูกชนแล้ว เรายังสามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินภายในรถของเราได้ เช่นกรณี โทรศัพท์ หรือ โน้ตบุคพังจากอุบัติเหตุรถชน เป็นต้น แต่จะต้องพิจารณาในส่วนของค่าเสื่อมสภาพ และความเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นๆ ด้วยเช่นกัน โดยจะได้รับการชดเชยไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยของคู่กรณี

5. ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ

ในกรณีที่รถยนต์ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากเกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ เราสามารถเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ หรือค่าขาดประโยชน์ระหว่างซ่อมได้ เช่น กรณีที่ต้องนั่งรถแท็กซี่ไปทำงานแทนการใช้รถยนต์คันที่ถูกชน หรือการเช่ารถมาใช้ เป็นต้น ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นมา ทาง คปภ. ได้กำหนดอัตราขั้นต่ำสำหรับการชดเชยค่าขาดประโยชน์ (สำหรับรถยนต์คันที่ทำประกันรถยนต์ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2562) ดังนี้

  • รถยนต์ที่นั่งไม่เกิน 7 คน (รวมผู้ขับขี่) อัตราไม่น้อยกว่าวันละ 500 บาท
  • รถยนต์รับจ้างสาธารณะที่นั่งไม่เกิน 7 คน (รวมผู้ขับขี่) อัตราไม่น้อยกว่าวันละ 700 บาท
  • รถยนต์ที่มีที่นั่งเกิน 7 คน (รวมผู้ขับขี่) อัตราไม่น้อยกว่าวันละ 1,000 บาท

การพิจารณาค่าขาดประโยชน์ ผู้เสียหายต้องแสดงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา เช่น ใบนำรถยนต์เข้าซ่อม ใบเคลม สำเนาทะเบียนรถยนต์ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบขับขี่ รวมถึง หลักฐานการเช่ารถในระหว่างรอซ่อม ใบเสร็จค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงาน  เป็นต้น

โดยการเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าวต้องทำด้วยตัวเองในฐานะผู้เสียหายต่อบริษัทประกันคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิด (กรณีคู่กรณีมีประกันรถ) ตามเงื่อนไขความคุ้มครองของประกันรถยนต์นั้นๆ  โดยทำเป็นหนังสือแจ้งความประสงค์เรียกร้องค่าเสียหายไปยังฝ่ายสินไหมของบริษัทประกันคู่กรณี เพื่อให้ทางประกันคู่กรณีพิจารณา และดำเนินการจ่ายสินไหมในลำดับต่อไป

เป็นฝ่ายถูกในอุบัติเหตุรถชน เรียกร้องค่าเสียหายอะไรได้บ้าง

เมื่อได้ทราบกันไปแล้วว่าหากเป็นฝ่ายถูกในอุบัติเหตุรถชน จะสามารถเรียกร้องค่าเสียหายอะไรได้บ้างนั้น อย่างไรก็ตามเพื่อนๆ ควรขับขี่รถยนต์กันอย่างปลอดภัย ไม่ประมาท และถ้าจะให้ดีควรทำประกันรถยนต์ไว้ด้วยเพื่อความอุ่นใจ โดยสามารถ คลิกที่นี่ เพื่อซื้อประกันรถยนต์หรือเปรียบเทียบประกันรถยนต์กับเว็บไซต์มาสิก่อนได้ง่ายๆ

สนใจสมัครประกันรถยนต์

regis-but
สนใจสมัคร

หากใครมีข้อสงสัย และต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโทร.มาได้ที่ 02 710 3100 หรือแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราที่ @masii (มี @ ด้วยนะ) เพื่อติดตามข่าวสารและบทความดีๆ เกี่ยวกับ ประกันรถยนต์ ประกันมอเตอร์ไซค์ ประกันภัยโดรน ประกันเดินทาง ประกันสุขภาพ รวมถึงสินเชื่อส่วนบุคคล และบัตรเครดิตจากสถาบันการเงินชั้นนำได้เลยค่ะ

banner-blog-masii-ci-2020