ประกันสุขภาพเหมาจ่าย Health Mini เหมาจ่ายค่าห้องและค่ารักษา

Health Mini ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ทั้งค่าห้องและค่ารักษา
Health Mini ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ทั้งค่าห้องและค่ารักษา
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย มีข้อดีตรงที่ความยืดหยุ่นของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ซึ่งประกันสุขภาพบางแพ็กเกจจะกำหนดวงเงินค่ารักษาพยาบาลเอาไว้ และหากเกินวงเงินที่กำหนดไว้ผู้เอาประกันจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนเกินด้วยตัวเอง ดังนั้นประกันสุขภาพเหมาจ่ายจึงเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างตอบโจทย์เลยทีเดียว ซึ่งใครที่กำลังมองหาประกันสุขภาพเหมาจ่าย Masii แนะนำ Health Mini เมืองไทยประกันภัย ซึ่งมีรายละเอียดและความคุ้มครองอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย Health Mini เมืองไทยประกันภัย เหมาจ่ายทั้งค่าห้องและค่ารักษา

เหมาจ่ายค่าห้องและค่ารักษาพยาบาล 

อุ่นใจเรื่องค่าใช้จ่ายเมื่อต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน – IPD) เพราะประกันสุขภาพเหมาจ่าย Health Mini เมืองไทยประกันภัย ที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลโดยจ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท (แผนที่ 2) ต่อการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ซึ่งครอบคลุมไม่ว่าจะเป็น ค่าห้องผู้ป่วยปกติ ห้องผู้ป่วยหนัก ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป ค่าธรรมเนียมแพทย์สำหรับการรักษาโดยการผ่าตัด ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินเนื่องจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชั่วโมงหลังการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน หลังจากวันที่รับการรักษาครั้งแรก

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย Health Mini เหมาจ่ายค่าห้องและค่ารักษา.jpg

เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 3,200 บาทต่อปี 

Health Mini เมืองไทยประกันภัย เบี้ยประกันเริ่มต้น 3,200 บาทต่อปี หรือเฉลี่ย 270 บาทต่อเดือน ซึ่งถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่หนักจนเกินไปเหมือนเปรียบเทียบกับความคุ้มครองที่ได้รับ โดยเบี้ยประกันดังกล่าวจะปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ นอกจากนี้สามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนของการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก ที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม สูงสุด 1,000 บาทต่อวัน (แผนที่ 3)

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย Health Mini เหมาจ่ายค่าห้องและค่ารักษา.jpg

เช็กเงื่อนไขก่อนทำ ประกันสุขภาพ Health Mini เมืองไทยประกันภัย 

1.ผู้เอาประกันมีอายุ 20-60 ปีบริบูรณ์ (สามารถต่ออายุได้ถึง 70 ปีบริบูรณ์)

2.เบี้ยประกันภัยจะปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ

3.ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจำตัว และไม่เป็น ผู้วิกลจริต (ผู้เอาประกันภัยต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย และผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท)

4.ไม่รับประกันภัยอาชีพดังต่อไปนี้ ช่างก่อสร้าง ช่างไม้ ช่างปูน ช่างเหล็ก ช่างทาสี ช่างไฟฟ้า ช่างท่อ ช่างประปา ช่างซ่อมเครื่อง ช่างหม้อน้ำ กรรมกร พนักงานทำความสะอาด พนักงานฉีดยาฆ่าแมลง-กำจัดปลวก คนงานในโรงงานผลิตแก๊ส วัตถุระเบิด ดินปืน คนงานในแท่นขุดเจาะน้ำมัน คนงานในเหมืองแร่ พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานดับเพลิง นักประดาน้ำ นักกีฬาอาชีพประเภทที่มีการใช้ความเร็วในการแข่งขัน การปะทะกัน เช่น แข่งรถ ชกมวย รักบี้ เป็นต้น อาชีพรับจ้างทำไร่ รับจ้างทำสวน และคนงานประมง เช่น คนกรีดยาง คนงานในไร่ ในสวน ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ลูกเรือประมง คนขับรถ คนขับเรือ คนขับรถส่งของ-เอกสาร จักรยานยนต์รับจ้าง

5.รับประกันภัยเฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น

6.ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันทีนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก

7.ความคุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆ จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก

8.ผู้เอาประกันภัย สามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย Health Mini เหมาจ่ายค่าห้องและค่ารักษา.jpg

สนใจสมัครประกันสุขภาพ

regis-but
สนใจสมัคร

อุ่นใจในยามเจ็บป่วยด้วยประกันสุขภาพเหมาจ่าย Health Mini ของเมืองไทยประกันภัย หรือหากต้องการประกันสุขภาพแพ็กเกจอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น ประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษี ประกันไข้เลือดออก ประกันโรคร้ายแรง ประกันสุขภาพเด็ก ประกันสุขภาพผู้สูงอายุ ประกันอุบัติเหตุ สามารถสมัครออนไลน์ผ่านมาสิ เพียงแค่ คลิกที่นี่ หรือโทร 02 710 3100  รวมถึงทัก LINE @masii มาปรึกษากับพนักงานของเราได้เลยbanner-personal-loan