ทำความรู้จักกับ Letter of Credit กันเถอะ

ทำความรู้จักกับ Letter of Credit กันเถอะ
ทำความรู้จักกับ Letter of Credit กันเถอะ
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

คงมีหลาย ๆ คนที่ยังมีความสงสัยเรื่อง Letter of Credit และอาจจะยังไม่แน่ใจว่า L/C นี่คืออะไร ทำไมเขาใช้คำนี้กันบ่อย ๆ เวลาพูดถึงการซื้อขาย และ Letter of Credit สามารถออกโดยสถาบันการเงินใช่หรือไม่ วันนี้ตามมาสิมาหาคำตอบด้วยกันค่ะ

ทำความรู้จักกับ Letter of Credit กันเถอะ

ข้อควรรู้ก่อนเริ่มต้นขอสินเชื่อส่วนบุคคล

ความหมายของ Letter of Credit

สำหรับคำว่า Letter of Credit หรือ (L/C) นั้นก็คือตราสาร หรือหนังสือรับรองที่ออกโดยธนาคารของผู้ซื้อ และทำการออกให้แก่ผู้ขาย หรือผู้รับประโยชน์โดยมีผู้ขายระบุ ยอดเงินที่ผู้ซื้อต้องชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้ข้อปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้รับจากธนาคารอีกด้วย 

สำหรับรายละเอียดชนิดของ L/C ที่สำคัญ ๆ มีดังนี้

BACK- TO -BACK 

เป็น L/C ที่ธนาคารของผู้รับ L/C เปิดให้แก่บุคคลอีกผู้หนึ่งตามคำสั่งของผู้รับ L/C ซึ่งอยู่ในประเทศเดียวกันกับผู้รับ L/C โดยใช้ L/C ฉบับแรกที่เปิดมาจากต่างประเทศเป็นหลักประกัน

Clean

เป็น L/C ที่ต้องการให้ผู้รับประโยชนนำ์เสนอร่างหรือใบเสร็จรับเงิน ก่อนที่จะได้รับการชำระ ค่าสินค้า

Confirmed

เป็น L/C ที่ได้รับการยืนยันว่าผู้ส่งออกสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการชำระ ค่าสินค้าจากธนาคารที่ยืนยัน L/C ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับธนาคารผู้เปิด L/C หรือประเทศของธนาคารผู้เปิด L/C ก็ตาม

Deferred Payment

เป็น L/C ที่ผู้ขายก็ต้องให้เครดิตแก่ผู้ซื้อ ในการผ่อนชำระค่าสินค้าเป็นงวด ๆ

Irrevocable

เป็น L/C ที่ทั้งธนาคารและผู้ซื้อจะทำการยกเลิกไม่ได้ รวมทั้งไม่สามารถแก้ไขหรือ เปลี่ยนแปลงข้อความหรือเงื่อนไขต่าง ๆ

Restricted

คือ L/C ของธนาคารผู้เปิดกำหนดชื่อธนาคารที่จะไปขึ้นเงินได้เป็นการเฉพาะเจาะจง

Revocable

คือ L/C ชนิดที่เพิกถอนได้ โดย L/C ชนิดนี้ผู้ซื้อจะยกเลิก แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขต่าง ๆ เมื่อใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นจะต้องแจ้งให้ผู้รับประโยชน์ทราบล่วงหน้า แต่ทั้งนี้การยกเลิก แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวจะมีผลก็ต่อ เมื่อธนาคารตัวแทนได้รับการแจ้งการยกเลิก แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขแล้วเท่านั้น ถ้าหากธนาคารตัวแทนได้จ่ายเงินหรือ รับรองตั๋วก่อนที่จะได้รับแจ้ง ถือว่าการกระทำนั้น ๆ มีผลใช้ได้ และมีสิทธิ์เรียกเงินที่จ่ายไปคืนได้

Revolving

เป็น L/C ที่เปิดครั้งเดียว แต่ยินยอมให้มีการส่งสินค้าได้หลายครั้ง กล่าวคือเมื่อมีการใช้ไป โดยการส่งสินค้าและ ขอขึ้นเงินตาม L/C จนครบแล้ว จำนวนเงินใน L/C ก็จะกลับมีมูลค่าเท่าเดิมอีก โดยไม่ต้องมีการเปิด L/C ใหม่ อีก

Straight

คือ L/C ที่ธนาคารผู้เปิด L/C รับรองว่าจะจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายสินค้า เมื่อผู้ขายสินค้าส่งเอกสาร ไปให้แก่ธนาคารผู้เปิด L/C โดยตรงเท่านั้น L/C ชนิดนี้ถึงแม้ผู้ขายจะจัดเตรียมเอกสารได้ถูกต้องทั้งหมด แต่ได้ส่งเอกสารผ่าน ธนาคารของผู้ขายหรือธนาคารอื่นๆ ไปยังธนาคารผู้เปิด L/C ธนาคารผู้เปิด L/C ก็จะไม่จ่ายเงินให้

Transferable

เป็น L/C ที่ผู้รับประโยชน์คนแรกตามที่ระบุไว้ใน L/C สามารถโอน L/C บางส่วนหรือ ทั้งฉบับให้แก่คนอื่นได้ ซึ่งการที่จะโอน L/C ได้จะต้องมีการระบุไว้ใน L/C ตามคำสั่งของผู้ซื้อเท่านั้น

สนใจเปรียบเทียบบัตรเครดิต

compare-button เปรียบเทียบเลย!
เปรียบเทียบเลย!

Letter of credit นั้นมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ดังนั้นก่อนที่จะทำการขอเอกสารนี้จากธนาคาร ผู้ซื้อ ผู้ขาย ควรศึกษาให้ละเอียด รวมถึงสอบถามขั้นตอน และเงื่อนไขจากธนาคารผู้ออกเอกสารโดยตรงจะเกิดประโยชน์มากที่สุดอีกด้วยค่ะ นอกจากการซื้อขายแล้ว หากคุณมีความสนใจเปรียบเทียบเกี่ยวกับบัตรเครดิต เพียงคลิกที่นี่ หรือ แอดไลน์กันเข้ามาได้ที่ @masii (มี @ด้วยนะ) เจ้าหน้าที่ของเราพร้อมให้คำแนะนำค่ะ

ad-banner-credit-card-900x141