กู้เงินซื้อบ้าน กับ สินเชื่อบ้าน ธนาคารกรุงไทย ดีไหม

กู้เงินซื้อบ้าน กับ สินเชื่อบ้าน ธนาคารกรุงไทย ดีไหม
กู้เงินซื้อบ้าน กับ สินเชื่อบ้าน ธนาคารกรุงไทย ดีไหม
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

ทำงานเก็บเงิน พร้อมตั้งเป้าหมายในอนาคต เพื่อจะซื้อบ้านใหม่เป็นของขวัญให้ตัวเองและครอบครัว นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งตัวช่วยเหมาะสำหรับคนต้องการมีบ้านหลังใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ตามที่ตั้งใจไว้ คือ สินเชื่อบ้าน ซึ่ง Masii แนะนำ สินเชื่อบ้าน ธนาคารกรุงไทย แต่จะมีรายละเอียดที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปดูกันเลยดีกว่า

กู้เงินซื้อบ้าน กับ สินเชื่อบ้าน ธนาคารกรุงไทย ดีไหม

จุดเด่น สินเชื่อบ้าน ธนาคารกรุงไทย 

กู้เงินซื้อบ้าน กับ สินเชื่อบ้าน ของธนาคารกรุงไทย มีข้อดีตรงที่ได้ดอกเบี้ยเริ่มต้นปีแรก 0.65% ต่อปี ผ่อนชำระสบายนานสูงสุด 30 ปี และให้วงเงินกู้สูงสุด 100% ช่วยให้คุณมีบ้านใหม่ได้ตามต้องการ
กู้เงินซื้อบ้าน กับ สินเชื่อบ้าน ธนาคารกรุงไทย ดีไหม

อัตราค่าธรรมเนียม ในการสมัครสินเชื่อบ้าน 

 • MLR/MRR ต่อปี (ตามที่ธนาคารกำหนด)
 • ยื่นกู้ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ 2,500 บาท
 • ค่าตรวจผลงานการก่อสร้างครั้งละ 400 บาท
 • ไถ่ถอนก่อน 3 ปี มีค่าธรรมเนียม 3% ของยอดหนี้คงเหลือ
 • ค่าทวงถามหนี้ 135 บาทต่อครั้ง สำหรับทุกรอบที่ผิดนัดชำระหนี้
 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุด MRR + 6.50% ต่อปี กรณีผิดนัดชำระหนี้สูงสุด 18.00% ต่อปี

กู้เงินซื้อบ้าน กับ สินเชื่อบ้าน ธนาคารกรุงไทย ดีไหม

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อบ้าน 

 • มีเงินเดือน หรือรายได้ประจำที่แน่นอน หากเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัว สามารถจ่ายหนี้เงินกู้ได้
 • เป็นผู้บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส หรืออายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • สามารถกู้ร่วมได้ โดยอายุผู้กู้ร่วมที่น้อยที่สุดรวมกับระยะเวลาให้กู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินเกษียณตามอายุตามที่กฏหมายกำหนดของอาชีพเฉพาะ เช่น อัยการ ผู้พิพากษา
 • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสามารถในการจ่ายเงินกู้ร่วมกับผู้กู้หลัก

กู้เงินซื้อบ้าน กับ สินเชื่อบ้าน ธนาคารกรุงไทย ดีไหม

เอกสารที่ใช้สมัครสินเชื่อบ้าน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
 • สำเนา Statement ย้อนหลัง และ/หรือหลักฐานแสดงรายได้อื่นที่เชื่อถือได้ของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม
 • สำเนาโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิ์ห้องชุด (กรณีซื้อห้องชุดจากโครงการคอนโด) ที่ใช้เป็นหลักประกัน
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
 • สำเนาหนังสือสัญญากู้ สำเนาหนังสือสัญญาจำนองหลักทรัพย์
 • สำเนาใบเสร็จการชำระเงินเดือนล่าสุด หรือ Bank Statement การชำระบัญชีเงินกู้จากสถาบันการเงิน
 • สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและแบบแปลน (พิมพ์เขียว) ที่จะปลูกบ้าน (กรณีเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินจากสถาบันการเงินอื่นและปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน
 • ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร (กรณีเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินจากสถาบันการเงินอื่น และกู้เพื่อปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน)

กู้เงินซื้อบ้าน กับ สินเชื่อบ้าน ธนาคารกรุงไทย ดีไหม

สนใจสมัครสินเชื่อบ้าน

regis-but
สนใจสมัคร

ใครที่สนใจสมัครสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านหลังใหม่ หรือต้องการสินเชื่อบ้านแลกเงิน เพื่อนำเงินมาใช้จ่าย ตกแต่งและซ่อมแซมบ้าน สามารถสมัคร สินเชื่อบ้าน ออนไลน์ผ่านทางมาสิ ได้เลย เพียง คลิกที่นี่ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 710 3100 รวมถึงทัก LINE @masii มาได้เลย

banner-personal-loan