มีพ.ร.บ.แล้ว ต้องทำประกันมอเตอร์ไซค์ไหม

มีพ.ร.บ.แล้ว ต้องทำประกันมอเตอร์ไซค์ไหม
มีพ.ร.บ.แล้ว ต้องทำประกันมอเตอร์ไซค์ไหม
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่า พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ นั้นสำคัญและจำเป็นต่อผู้ขับขี่เป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนดตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย พ.ศ. 2535 แล้ว พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ ยังให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่ได้ความเสียหายต่อชีวิตและร่างกายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก โดยให้เป็นเงินชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณีบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต รวมถึงค่ารักษาพยาบาล แต่ก็ยังมีหลายคนสงสัยว่า มี พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ แล้วยังต้องทำประกันมอเตอร์ไซค์อีกไหม เราไปหาคำตอบพร้อมกับ masii กันเลยค่ะ

มีพ.ร.บ.แล้ว ต้องทำประกันมอเตอร์ไซค์ไหม

มีพ.ร.บ.แล้ว ต้องทำประกันมอเตอร์ไซค์ไหม

บางคนอาจคิดว่า รถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองก็ทำ พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ อยู่แล้ว คงไม่จำเป็นต้องทำประกันมอเตอร์ไซค์อีก ทั้งที่ความจริงแล้ว การทำประกันมอเตอร์ไซค์นั้น ช่วยเพิ่มความคุ้มครองต่อตัวผู้ประสบภัย นอกเหนือจากที่ได้รับใน พ.ร.บ. ซึ่งความคุ้มครองของ ประกันมอเตอร์ไซค์ ก็จะแบ่งไปตามแต่ละประเภท ดังนี้

ความคุ้มครองประกันมอเตอร์ไซค์ชั้น 1

ประกันมอเตอร์ไซค์ชั้น 1 จัดเป็นประกันรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองได้ครอบคลุมกว่าประกันมอเตอร์ไซค์ประเภทอื่นๆ โดยมีความคุ้มครองหลักๆ ดังนี้

 • คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยของผู้เอาประกันและคู่กรณี
 • คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เอาประกัน และคู่กรณี
 • คุ้มครองกรณีรถมอเตอร์ไซค์ลื่นล้มเอง โดยที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ หรือไม่มีคู่กรณี เช่น ชนเสาไฟฟ้า ชนฟุตบาท
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลของผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร
 • คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร (กรณีบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต)
 • คุ้มครองกรณีรถมอเตอร์ไซค์หาย และไฟไหม้รถมอเตอร์ไซค์
 • ค่าประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

มีพ.ร.บ.แล้ว ต้องทำประกันมอเตอร์ไซค์ไหม

ความคุ้มครองประกันมอเตอร์ไซค์ ชั้น 2 +

สำหรับประกันรถมอเตอร์ไซค์ชั้น 2+ ให้ความคุ้มครองที่ค่อนข้างคล้ายกับประกันรถมอเตอร์ไซค์ชั้น 1 แต่จะมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อย ซึ่งมีความคุ้มครองดังนี้

 • คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยของผู้เอาประกันและคู่กรณี
 • คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณี
 • แต่ไม่คุ้มครองการซ่อมรถของผู้เอาประกัน ในกรณีที่รถล้มเอง หรือเกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี (คุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุรถชนกับรถ)
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลของผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร
 • คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร (กรณีบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต)
 • คุ้มครองกรณีรถมอเตอร์ไซค์หาย และไฟไหม้
 • ค่าประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

มีพ.ร.บ.แล้ว ต้องทำประกันมอเตอร์ไซค์ไหม

ความคุ้มครองประกันมอเตอร์ไซค์ ชั้น 3 +

สำหรับ ประกันรถมอเตอร์ไซค์ชั้น 3+ ก็เป็นประกันรถมอเตอร์ไซค์ที่มีความคุ้มครองใกล้เคียงกับ ประกันรถมอเตอร์ไซค์ชั้น 2+ ไม่ว่าจะเป็นราคา หรือความคุ้มครอง ซึ่งมีความแตกต่างกันไม่มาก ดังนี้

 • คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของผู้เอาประกันและคู่กรณี
 • คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณี
 • คุ้มครองค่าซ่อมรถคันที่เอาประกัน ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุกับคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะทางบก (รถชนรถ) เท่านั้น
 • คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล รวมถึงค่ารักษาพยาบาลของผู้เอาประกัน (ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร) และคู่กรณี
 • ค่าประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา
 • ไม่คุ้มครองกรณีรถมอเตอร์ไซค์หายหรือไฟไหม้

มีพ.ร.บ.แล้ว ต้องทำประกันมอเตอร์ไซค์ไหม

ความคุ้มครองประกันมอเตอร์ไซค์ ชั้น 3

ประกันมอเตอร์ไซค์ชั้น 3 ถือเป็นประกันที่มีราคาประหยัดที่สุด แต่ก็มีความคุ้มครองที่แตกต่างจากประเภทอื่น ๆ หลักๆ เลยคือ ประกันมอเตอร์ไซค์ชั้น 3 จะให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินเฉพาะของคู่กรณีเท่านั้น  

 • ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต อนามัย และร่างกายของคู่กรณี
 • ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของคู่กรณี
 • ไม่คุ้มครองความเสียหายต่อรถมอเตอร์ไซค์ของผู้เอาประกัน
 • ไม่คุ้มครองกรณีรถมอเตอร์ไซค์สูญหายหรือไฟไหม้
 • คุ้มครองค่าประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา
 • บางกรมธรรม์ สามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนของ ค่ารักษาพยาบาล และค่าชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร

ก็ต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าจะมี พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ อยู่แล้ว แต่หากอยากได้ความคุ้มครองเพิ่มเติม โดยเฉพาะ ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถมอเตอร์ไซค์ของคุณ การทำประกันมอเตอร์ไซค์ก็ถือว่าจำเป็นมากๆ เลยล่ะ อีกทั้งยังมีความคุ้มครองอื่นๆ เพิ่มเติมจากความคุ้มครองของ พ.ร.บ. อีกด้วย

มีพ.ร.บ.แล้ว ต้องทำประกันมอเตอร์ไซค์ไหม

 สนใจสมัครประกันมอเตอร์ไซค์ 

regis-but
สนใจสมัคร!

ทัง้นี้หากใครสนใจอยากทำประกันมอเตอร์ไซค์ก็สามารถ คลิกที่นี่ ได้ง่ายๆ หรือโทรติดต่อกับมาสิได้โดยตรงที่ 02 710 3100 หรือแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราที่ @masii (มี @ ด้วยนะ) เพื่อติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ประกันมอเตอร์ไซค์ ประกันบิ๊กไบค์ ประกันรถยนต์ ประกันภัยโดรน ประกันการเดินทาง ประกันภัยร้านกาแฟ รวมไปถึงสินเชื่อส่วนบุคคล และบัตรเครดิตจากสถาบันการเงินชั้นนำได้เลยค่ะ  banner-motorcycle-masii-900x141