ค่าปรับหากนำรถที่ไม่มี พ.ร.บ มาขับบนท้องถนน

ค่าปรับหากนำรถที่ไม่มี พ.ร.บ มาขับบนท้องถนน
ค่าปรับหากนำรถที่ไม่มี พ.ร.บ มาขับบนท้องถนน
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

ค่าปรับหากนำรถที่ไม่มี พ.ร.บ มาขับบนท้องถนน มีอัตราโทษเป็นเท่าไร แล้วจะมีผลทางกฎหมายอย่างไรบ้าง ใครที่ขับรถยนต์ ไม่มี พ.ร.บ. หรือ ไม่ได้ต่ออายุ พ.ร.บ. รถยนต์ จะต้องเสียค่าปรับเท่าไร เราตาม masii ไปหาคำตอบกันเลยค่ะ

ค่าปรับหากนำรถที่ไม่มี พ.ร.บ มาขับบนท้องถนน

ค่าปรับหากนำรถที่ไม่มี พ.ร.บ มาขับบนท้องถนน

อย่างที่ทราบกันดีว่า พ.ร.บ. รถยนต์ นั้นมีความสำคัญต่อผู้ขับขี่รถยนต์เป็นอย่างมาก เพราะถือเป็นการทำประกันรถยนต์ภาคบังคับที่ให้ความคุ้มครองต่อผู้ประสบภัยจากรถ ทั้งยังเป็นข้อกำหนดตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งอายุความคุ้มครองของ พ.ร.บ.รถยนต์ นั้น จะมีเพียง 1 ปี หลังจาก พ.ร.บ. หมดอายุ ก็ต้องทำการต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ เป็นประจำทุกปี แต่หากนำรถยนต์ที่ไม่มี พ.ร.บ.รถยนต์ ออกมาใช้ขับขี่บนท้องถนน จะมีโทษทางกฎหมาย

ทั้งนี้ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้เจ้าของรถต้องทำประกันภัยภาคบังคับไว้ในกฎหมาย โดยบัญญัติว่า “เจ้าของรถซึ่งใช้รถหรือมีรถไว้เพื่อใช้ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัย” ซึ่งหากเจ้าของรถผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่จัดให้มีการประกันภัยดังกล่าว เจ้าของรถผู้นั้นมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ค่าปรับหากนำรถที่ไม่มี พ.ร.บ มาขับบนท้องถนน

และนอกจากเจ้าของรถที่มีหน้าที่ต้องทำ พ.ร.บ รถยนต์ แล้ว ในส่วนของผู้ที่ขับรถ ก็ได้มีกำหนดไว้เช่นกันว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถที่ไม่ได้จัดให้มีการประกันความเสียหาย” ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท เช่นเดียวกัน

หรืออาจกล่าวได้ง่ายๆ ว่า แม้ว่าผู้ขับขี่จะเป็นเจ้าของรถหรือไม่ก็ตาม หากแต่เป็นเพียงผู้ใช้รถยนต์ที่ไม่มี พ.ร.บ. ก็มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้หากรถยนต์ไม่มี พ.ร.บ. จะไม่สามารถต่อภาษีรถยนต์ได้ และจะไม่ได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. เมื่อเกิดอุบัติเหตุอีกด้วย

ค่าปรับหากนำรถที่ไม่มี พ.ร.บ มาขับบนท้องถนน

จึงจะเห็นได้ว่า กฎหมายได้ให้ความสำคัญกับการทำประกันรถยนต์ภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ.รถยนต์ เป็นอย่างมาก เพราะว่าอุบัติเหตุทางรถยนต์นั้นสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งหากรถยนต์คันที่ประสบเหตุมี พ.ร.บ. ก็จะช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายจากความเสียหายที่เกิดขึ้น ดังนี้

ค่าเสียหายเบื้องต้น  (ได้ทั้งฝ่ายผิดและฝ่ายถูก และอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี)

 • กรณีบาดเจ็บ จะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามจริง คนละไม่เกิน30,000 บาท
 • กรณีทุพพลภาพ จะได้ค่าเสียหายเบื้องต้น คนละไม่เกิน 35,000 บาท
 • กรณีบาดเจ็บ และทุพพลภาพในลำดับต่อมา จะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นรวมกันไม่เกิน 65,000 บาท
 • กรณีเสียชีวิต จะได้รับเงินชดเชยเป็นค่าปลงศพ  35,000 บาท
 • กรณีบาดเจ็บและเสียชีวิตในภายหลัง จะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นรวมไม่เกิน 65,000 บาท

ค่าปรับหากนำรถที่ไม่มี พ.ร.บ มาขับบนท้องถนน

ค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติม (ฝ่ายถูกสามารถเบิกส่วนนี้เพิ่มได้)

 • ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ (จ่ายตามจริง) คนละไม่เกิน 80,000 บาท
 • กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (พิการ) คนละ 500,000 บาท
 • สูญเสียอวัยวะ (นิ้วขาด 1 ข้อขึ้นไป) ได้รับเงินชดเชยคนละ 200,000 บาท
 • สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน ได้รับเงินชดเชยคนละ 250,000 บาท
 • ผ่าตัดใช้กะโหลกศีรษะเทียม ได้รับเงินชดเชยคนละ 250,000 บาท
 • ทุพพลภาพถาวร ได้รับเงินชดเชยคนละ 300,000 บาท
 • สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน ได้รับเงินชดเชยคนละ 500,000 บาท
 • เงินชดเชยค่ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน คนละไม่เกิน 4,000 บาท (วันละ 200 บาท ไม่เกิน 20 วัน)

สำหรับรถยนต์ที่ไม่มี พ.ร.บ. จะไม่ได่รับความคุ้มครองใดๆ จาก พ.ร.บ.รถยนต์ เว้นแต่ว่าเป็นผู้ถูกกระทำ หรือฝ่ายถูก จะสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจาก พ.ร.บ. รถยนต์ ของคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิดได้ แต่หากเกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณีก็จะไม่ได้รับความคุ้มครอง อีกทั้งยังโดนปรับฐานขับรถไม่มี พ.ร.บ. อีกด้วย

ค่าปรับหากนำรถที่ไม่มี พ.ร.บ มาขับบนท้องถนน

เมื่อได้ทราบกันไปแล้วว่า หากนำรถที่ไม่มี พ.ร.บ. รถยนต์ ออกมาขับบนท้องถนนจะมีโทษปรับอย่างไร และไม่ได้ความคุ้มครองอะไรบ้าง ก็คงช่วยให้ตระหนักถึงความจำเป็นของ พ.ร.บ.รถยนต์ มากขึ้นนะคะ หากใครที่ พ.ร.บ. รถยนต์ ใกล้หมดอายุ หรือ พ.ร.บ. หมดอายุแล้ว ก็อย่าลืมไป ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ กันนะคะ โดยสามารถ คลิกที่นี่ เพื่อซื้อ พ.ร.บ.รถยนต์ กับเว็บไซต์มาสิได้ง่ายๆ ค่ะ

สนใจซื้อ พ.ร.บ. รถยนต์ 

regis-but
สนใจสมัคร

หรือหากใครต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติม สามารถทำประกันรถยนต์กับมาสิได้เพียง คลิกที่นี่ หรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถโทร.มาพูดคุยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 710 3100 หรือแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราได้ที่ @masii (มี @ ด้วยนะ) เพื่อติดตามข่าวสารและบทความดีๆ เกี่ยวกับ ประกันรถยนต์ ประกันมอเตอร์ไซค์ ประกันภัยโดรน ประกันเดินทาง ประกันสุขภาพ รวมไปถึง สินเชื่อส่วนบุคคล และบัตรเครดิตจากสถาบันการเงินชั้นนำได้เลยค่ะ

car insurance banner

Iu