คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2563 ต้องเสียภาษีเท่าไร 

คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2563 ต้องเสียภาษีเท่าไร 
คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2563 ต้องเสียภาษีเท่าไร 
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

อย่าลืม! ใกล้สิ้นปี 2563 กันแล้ว ซึ่งเป็นช่วงเวลาให้ผู้มีรายได้ทุกคน เตรียมยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กับกรมสรรพากร และสำหรับพนักงานหรือลูกจ้างบริษัท ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน ต้องเสียเท่าไร Masii แนะนำวิธี คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2563 แบบเบื้องต้นมาฝาก ให้ทุกคนได้เตรียมตัวกันล่วงหน้า

คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2563 สำหรับพนักงานรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน ต้องเสียภาษีเงินได้เท่าไร 

รายได้ และ อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เงินได้สุทธิต่อปี
อัตราการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
0 – 150,000 บาทต่อปี
ได้รับการยกเว้น 
150,000 – 300,000 บาทต่อปี
5%
300,001 – 500,000 บาทต่อปี 
10%
500,001 – 750,000 บาทต่อปี 
15%
750,001 – 1,000,000 บาทต่อปี 
 20%
1,000,001 – 2,000,000 บาทต่อปี 
25%
2,000,001 – 5,000,000 บาทต่อปี 
30%
5,000,001 บาทขึ้นไปต่อปี 
35%

ตัวอย่างการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2563 

การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีด้วยกัน 2 ส่วนดังนี้

  1. เงินได้สุทธิ = เงินได้ตลอดทั้งปี – ค่าใช้จ่าย ( 50% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 100,000 บาท) – ค่าลดหย่อน
  2. เงินภาษีที่ต้องจ่าย  = เงินได้สุทธิ x อัตราภาษี

คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2563 ต้องเสียภาษีเท่าไร 

กรณีตัวอย่างที่ 1

นางสาว A เป็นพนักงานบริษัทรายได้ 30,000 บาทต่อเดือน สถานภาพโสด มีประกันสังคม ไม่มีประกันสุขภาพ ไม่ได้ซื้อกองทุนสามารถคำนวณได้ดังนี้

จำนวนเงินได้ตลอดทั้งปี = 360,000 บาท (30,000 x 12)
ค่าใช้จ่าย = 100,000 บาท
ค่าลดหย่อน = 65,850 บาท ( ค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท + ประกันสังคม 5,850 บาท)

เงินได้สุทธิ = 194,150 บาท (360,000 – 100,000 – 65,850)
ซึ่งเมื่อเทียบตามตารางด้านบนแล้ว นางสาว A ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตรา 5% โดย เงินภาษีที่ต้องจ่าย คือ 2,207.50 บาท (194,150 x 5%)


กรณีตัวอย่างที่ 2

นางสาว B เป็นพนักงานบริษัทรายได้ 30,000 บาทต่อเดือน สถานภาพโสด มีประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพของตัวเอง ประกันสุขภาพพ่อแม่ และเข้าร่วมมาตรการ ลดหย่อนภาษี ช้อปดีมีคืน สามารถคำนวณได้ดังนี้

จำนวนเงินได้ตลอดทั้งปี = 360,000 บาท (30,000 x 12)
ค่าใช้จ่าย = 100,000 บาท
ค่าลดหย่อน =123,850 บาท

เงินได้สุทธิ = 136,150 บาท (360,000 – 100,000 -123,850)
ซึ่งเมื่อเทียบตามตารางด้านบนแล้ว นางสาว B จะได้รับการเว้นการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพราะมีเงินได้สุทธิต่อปีไม่เกิน 150,000 บาท


กรณีตัวอย่างที่ 3

นาง C เป็นพนักงานบริษัทรายได้ 30,000 บาทต่อเดือน แต่งงานแล้ว มีลูก 1 คน มีประกันสังคม ประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) สามารถคำนวณได้ดังนี้

จำนวนเงินได้ตลอดทั้งปี = 360,000 บาท (30,000 x 12)
ค่าใช้จ่าย = 100,000 บาท
ค่าลดหย่อน = 143,850 บาท

เงินได้สุทธิ = 116,150 บาท (360,000 – 100,000 -143,850)
ซึ่งเมื่อเทียบตามตารางด้านบนแล้ว นาง C จะได้รับการเว้นการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพราะมีเงินได้สุทธิต่อปีไม่เกิน 150,000 บาท

คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2563 ต้องเสียภาษีเท่าไร 

สนใจสมัครประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษี 

regis-but
สนใจสมัคร

อย่างไรก็ตามพนักงานเงินเดือน พนักงานบริษัท ที่กำลังมองหาตัวเลือกในการ ลดหย่อนภาษี 2563 แนะนำ ซื้อประกันสุขภาพให้ตัวเอง หรือ ซื้อประกันสุขภาพให้พ่อแม่ ก็สามารถนำเบี้ยประกันมาใช้ลดหย่อนภาษี 2563 ตามเงื่อนไขที่สรรพากรกำหนด

สนใจซื้อประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษี 2563 ผ่านทางเว็บไซต์มาสิได้ง่าย ๆ  เพียง คลิกที่นี่ กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน แล้วทางทีมงานจะติดต่อกลับไป หรือหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02 710 3100  และ LINE @masii