คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ พ.ร.บ.รถยนต์

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับพ.ร.บ.รถยนต์
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับพ.ร.บ.รถยนต์
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

พ.ร.บ. รถยนต์ เป็นสิ่งที่สำคัญต่อผู้ขับขี่ เพราะถือเป็นการทำประกันรถยนต์อย่างหนึ่งที่ให้ความคุ้มครองต่อผู้ประสบภัยจากรถในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งหลายคนอาจยังมีคำถามมากมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ.รถยนต์ ว่าให้ความคุ้มครองอย่างไร ถ้าไม่มี พ.ร.บ. เป็นอย่างไรบ้าง วันนี้ masii เลยได้รวบรวมทุกข้อสงสงสัยมาฝากเพื่อนๆ กันแล้ว ไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ พ.ร.บ.รถยนต์

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับพ.ร.บ.รถยนต์

พ.ร.บ.รถยนต์ คุ้มครองอะไร เบิกอะไรได้บ้าง

พ.ร.บ. รถยนต์ หรือ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประสบภัยจากรถ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก โดยผู้ประสบภัยจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น โดยที่ไม่ต้องพิสูจน์ว่าฝ่ายใดผิด ดังนี้

ค่าเสียหายเบื้องต้น

 • ค่ารักษาพยาบาล (ตามจริง) คนละไม่เกิน 30,000 บาท
 • หากเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร ได้รับเงินชดเชยคนละ 35,000 บาท

ค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติม

 • ค่ารักษาพยาบาล (ตามจริง) เพิ่มได้ไม่เกิน 80,000 บาท
 • หากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ได้เงินชดเชยคนละ 500,000 บาท
 • หากสูญเสียอวัยวะ 2 ส่วนขึ้นไป ได้รับเงินชดเชย 500,000 บาท
 • กรณีสูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน ได้รับเงินชดเชย 250,000 บาท
 • กรณีสูญเสียนิ้ว ตั้งแต่นิ้วเดียวขึ้นไป ได้รับเงินชดเชย 200,000 บาท
 • ทุพพลภาพถาวร (ไม่สามารถประกอบอาชีพประจำได้) ได้รับเงินชดเชย 300,000 บาท/คน
 • กรณีนอนพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ได้รับเงินชดเชย 200 บาทต่อวัน (ไม่เกิน 20 วัน)

อ่านบทความเพิ่มเติม >> พ.ร.บ.รถยนต์ คุ้มครองอะไร เบิกอะไรได้บ้าง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับพ.ร.บ.รถยนต์


เบิกประกัน พ.ร.บ. ทำอย่างไร

ผู้ประสบภัยหรือทายาทสามารถดำเนินเรื่อง เบิกประกัน พ.ร.บ. ได้ภายใน 180 วันหลังจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ ผ่านทางโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษา หรือผ่านทางบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยต้องเตรียมเอกสารสำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ประสบภัย หรือผู้เสียชีวิต
 • ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ตัวจริง)
 • ใบรับรองแพทย์ หรือหนังสือรับรองการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล
 • หนังสือรับรองคนพิการ ที่แสดงถึงการสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ (กรณีทุพพลภาพ)
 • ใบมรณบัตร (กรณีเสียชีวิต)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของทายาทโดยธรรม (กรณีผู้ประสบภัยมอบอำนาจ หรือเสียชีวิต)
 • บันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือหลักฐานที่แสดงได้ว่าผู้นั้นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

อ่านบทความเพิ่มเติม >> เบิกประกัน พ.ร.บ. ทำอย่างไร

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับพ.ร.บ.รถยนต์


พ.ร.บ.รถยนต์ คุ้มครองค่าซ่อมรถไหม

พ.ร.บ. รถยนต์ ไม่ให้ความคุ้มครองต่อตัวรถของผู้ประสบภัย แต่จะคุ้มครองเฉพาะความเสียหายต่อชีวิตและร่างกายเท่านั้น ซึ่งหากใครที่ต้องการความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือรถยนต์สามารถเลือกทำประกันรถยนต์เพิ่มเติมได้

อ่านบทความเพิ่มเติม >> พ.ร.บ.รถยนต์ คุ้มครองค่าซ่อมรถไหม


ไม่ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ มีความผิดไหม

รถยนต์ที่ไม่มี พ.ร.บ. หรือไม่ได้ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ จะไม่สามารถต่อทะเบียนรถหรือต่อภาษีรถยนต์ได้ อีกทั้งยังมีโทษปรับเป็นเงินไม่เกิน 10,000 บาท

อ่านบทความเพิ่มเติม >> ไม่ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ มีความผิดไหม


ค่าปรับหากนำรถที่ไม่มี พ.ร.บ มาขับบนท้องถนน

หากนำรถยนต์ที่ไม่มี พ.ร.บ. ออกมาขับ จะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท แต่หากรถยนต์มี พ.ร.บ. รถยนต์แล้ว แต่ไม่ติดให้เจ้าหน้าที่เห็นชัดเจนที่กระจกหน้ารถ ก็จะมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

อ่านบทความเพิ่มเติม >> ค่าปรับหากนำรถที่ไม่มี พ.ร.บ มาขับบนท้องถนน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับพ.ร.บ.รถยนต์


เป็นฝ่ายผิด พ.ร.บ.รถยนต์ คุ้มครองไหม

หากคุณเป็นฝ่ายผิด พ.ร.บ. รถยนต์ก็ยังคงให้ความคุ้มครองอยู่ แต่ว่าจะสามารถเคลม พ.ร.บ.รถยนต์ ได้เฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น แต่หากเป็นฝ่ายถูก จะได้ทั้ง ค่าเสียหายเบื้องต้น และสามารถเบิกค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมได้นั่นเอง

อ่านบทความเพิ่มเติม >> เป็นฝ่ายผิด พ.ร.บ.รถยนต์ คุ้มครองไหม


ไม่ใช่เจ้าของรถ พ.ร.บ.คุ้มครองไหม

แม้คุณจะไม่ใช่เจ้าของรถ ก็ยังคงได้รับความคุ้มครองจาก พ.ร.บ. รถยนต์ ทั้งนี้ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จะให้ความคุ้มครองต่อผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่รถ ไม่ว่ารถยนต์คันที่เกิดเหตุจะเป็นของผู้ขับขี่หรือไม่ก็ตาม

อ่านบทความเพิ่มเติม >> ไม่ใช่เจ้าของรถ พ.ร.บ.คุ้มครองไหม

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับพ.ร.บ.รถยนต์


ไม่มีใบขับขี่ เคลม พ.ร.บ. รถยนต์ไหม

หากขณะเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ แล้วผู้ขับขี่ไม่ได้พกใบขับขี่ไปด้วย หรือว่าใบขับขี่ดันหมดอายุพอดีละก็ ไม่ต้องกังวลไป เพราะยังไงก็ยังคงได้รับความคุ้มครองจาก พ.ร.บ. รถยนต์ ในฐานะผู้ประสบภัยนั่นเอง

อ่านบทความ >> ไม่มีใบขับขี่ เคลม พ.ร.บ. รถยนต์ไหม


คู่กรณีไม่มี พ.ร.บ. ต้องทำอย่างไร

หากคู่กรณีเป็นฝ่ายถูก และเราเป็นฝ่ายผิด จนทำให้อีกฝ่ายได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต แม้ว่ารถยนต์ของคู่กรณี จะไม่มี พ.ร.บ. รถยนต์ ก็ยังคงได้รับความคุ้มครองจาก พ.ร.บ. ของอีกฝ่ายในฐานะผู้ประสบภัย ซึ่งสามารถเรียกร้องค่าเสียหายเบื้องต้นได้จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เป็นค่ารักษาพยาบาลตามจริง ไม่เกิน 30,000 บาท หรือเงินชดเชยกรณีเสียชีวิต 35,000 บาท แต่หากคู่กรณีที่ไม่มี พ.ร.บ. เป็นฝ่ายผิด ผู้ประสบภัยสามารถเรียกร้องค่าเสียหายเบื้องต้น และค่าสินไหมทดแทนจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ โดยภายหลังคู่กรณีจะต้องจ่ายชดใช้ให้แก่กองทุนทดแทนพร้อมเงินเพิ่ม 20% และค่าปรับที่ไม่มี พ.ร.บ.

อ่านบทความเพิ่มเติม >> คู่กรณีไม่มี พ.ร.บ. ต้องทำอย่างไร

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับพ.ร.บ.รถยนต์


เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต พ.ร.บ.คุ้มครองอย่างไร

กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สามารถเบิกค่าเสียหายเบื้องต้นได้ 35,000 บาท แต่ภายหลังหากพิสูจน์ได้ว่าผู้ประสบภัยเป็นฝ่ายถูกในอุบัติเหตุ จะได้รับเงินชดเชยเพิ่มเติมคนละ 500,000 บาท

อ่านบทความเพิ่มเติม >> เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต พ.ร.บ.คุ้มครองอย่างไร


พ.ร.บ. รถยนต์ หมดอายุ ทำยังไงดี

พ.ร.บ. รถยนต์ จะมีอายุความคุ้มครองเพียง 1 ปี หาก พ.ร.บ. รถยนต์ หมดอายุแล้วเจ้าของรถจะต้องทำการ ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ เป็นประจำทุกปี โดยสามารถซื้อ พ.ร.บ. รถยนต์ หรือ ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ กับตัวแทน หรือบริษัทประกันที่รับทำ พ.ร.บ. รถยนต์ ทั้งนี้สามารถทำการ ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ ล่วงหน้าได้ก่อนภายใน 3 เดือน หรือไม่เกิน 90 วัน

อ่านบทความเพิ่มเติม >> พ.ร.บ. รถยนต์ หมดอายุ ทำยังไงดี

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับพ.ร.บ.รถยนต์

และนี่ก็คือ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ พ.ร.บ.รถยนต์ ที่มาสินำมาฝากกันในวันนี้ หากใครสนใจก็สามารถ คลิกที่นี่ เพื่อซื้อ พ.ร.บ. รถยนต์ หรือต่อ พ.ร.บ. รถยนต์กับมาสิได้ง่ายๆ

สนใจสมัครประกันรถยนต์ 

regis-but
สนใจสมัคร

พิเศษ! สำหรับลูกค้าที่ ซื้อประกันรถยนต์ หรือ ซื้อ พ.ร.บ. รถยนต์ กับมาสิ รับฟรี! บริการต่อทะเบียนรถยนต์ออนไลน์ ต่อภาษีรถยนต์ผ่านมาสิง่ายๆ รอรับป้ายภาษีหรือป้ายวงกลมจากทางไปรษณีย์ได้เลย สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02 710 3100 และสามารถแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราที่ @masii (มี @ ด้วยนะ) เพื่อติดตามข่าวสารและบทความดีๆ จากมาสิได้เลยค่ะ

car insurance banner