แผนประกันสุขภาพ ของ แปซิฟิค ครอส ที่เหมาะกับชาวต่างชาติ 

แผนประกันสุขภาพ ของ แปซิฟิค ครอส ที่เหมาะกับชาวต่างชาติ 
แผนประกันสุขภาพ ของ แปซิฟิค ครอส ที่เหมาะกับชาวต่างชาติ 
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

ชาวต่างชาติที่วางแผนจะเดินทางมายังประเทศไทยหลังจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ล่าสุด สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ออกประกาศให้ผู้โดยสารทุกคนต้องมีใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 3 วัน และ ประกันสุขภาพ จำนวน 100,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 3 ล้านบาทต่อคน จึงจะสามารถออก Bording Pass และขึ้นเครื่องบินเดินทางมายังประเทศไทยได้

ดังนั้น ​Masii แนะนำ VISA FRIENDLY แผนประกันสุขภาพ ของ แปซิฟิค ครอส ซึ่งตอบโจทย์สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่มีผู้บริหาร นักธุรกิจ หรือ พนักงาน ที่เป็นชาวต่างชาติและต้องเดินทางกลับเข้าประเทศไทย ซึ่งแผนประกันสุขภาพ VISA FRIENDLY จะให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง ไปดูรายละเอียดกัน

แผนประกันสุขภาพ ของ แปซิฟิค ครอส เหมาะกับชาวต่างชาติ ที่ต้องการเดินทางมาประเทศไทย 

จุดเด่น VISA FRIENDLY ประกันสุขภาพ ของ แปซิฟิค ครอส 

แผนประกันสุขภาพรองรับขั้นต่ำ 100,000 เหรียญดอลลาร์

แผนประกันสุขวีซ่าเฟรนด์ลี่ เบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 22,132 บาทต่อปี ให้ความคุ้มครองสูงสุด 3,500,000 บาท ตรงตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) โดยผู้เอาประกันสามารถทำได้อายุตั้งแต่ 0-75 ปี (ต่ออายุได้ถึง 99 ปี) และพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นหลัก หรือขึ้นต่ำ 6 เดือนในช่วงระยะเวลา 12 เดือน

แผนประกันสุขภาพ ของ แปซิฟิค ครอส ที่เหมาะกับชาวต่างชาติ 

คุ้มครองกรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก และโรคโควิด -19 

อุ่นใจในกรณีเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินระหว่างอาศัยอยู่ในประเทศไทยก็จะได้รับความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง และยังครอบคลุม COVID-19 อีกด้วย นอกจากนี้สามารถเลือกเข้ารักษาในกลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ ญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ กลุ่มสหภาพยุโรป และสวิสเซอร์แลนด์ (ผลประโยชน์นี้จะพิจารณาเป็นรายๆ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณารับเงื่อนไขนี้)

แผนประกันสุขภาพ ของ แปซิฟิค ครอส ที่เหมาะกับชาวต่างชาติ 

มีส่วนลดค่าเบี้ยประกันสุขภาพ 

รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันสุขภาพ 10% ในกรณีสมัครประกันสุขภาพตั้งแต่ 5-10 คน และ ส่วนลด 15% สำหรับตั้งแต่ 11 คนขึ้นไป โดยผู้เอาประกันภัยต้องบรรลุนิติภาวะที่อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และส่วนลดในกรณีที่ไม่มีการเคลมประกันอีกด้วย รวมถึงส่วนลดความรับผิดชอบส่วนแรกต่อปี  (Annual Deductible Discount Options)

แผนประกันสุขภาพ ของ แปซิฟิค ครอส ที่เหมาะกับชาวต่างชาติ 

สนใจสมัครประกันสุขภาพ

regis-but
สนใจสมัคร

องค์กรหรือหน่วยงานใดที่สนใจทำประกันสุขภาพ ให้กับผู้บริหารหรือพนักงานชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางกลับเข้าประเทศไทย รวมถึงพนักงานคนไทยที่สนใจสมัคร ประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษี สามารถสมัครออนไลน์ง่าย ๆ ผ่านมาสิได้เลย เพียงแค่ คลิกที่นี่ หรือโทร 02 710 3100  รวมถึงทัก LINE @masii มาปรึกษากับพนักงานของเราได้

banner-personal-loan