สิ่งที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติในวันวิสาขบูชา

สิ่งที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติในวันวิสาขบูชา
สิ่งที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติในวันวิสาขบูชา
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

วันเพ็ญเดือน 6 ของทุกปีเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ประชาชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยมีกิจกรรมทางศาสนาที่นิยมเริ่มทำตั้งแต่ตอนเช้าไปจนถึงช่วงเย็น วันนี้มาสิจะชวนคุณมาทำความดี และเล่าให้ฟังถึงสิ่งที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติในวันวิสาขบูชา

สิ่งที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติในวันวิสาขบูชา

สิ่งที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติในวันวิสาขบูชา
Cr. travel.trueid.net

ความสำคัญของวันวิสาขบูชา

คำว่า “วิสาขบูชา” มีความหมายว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 โดย วิสาขบูชา ย่อมาจาก “วิสาขปุรณมีบูชา” แปลว่า “การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ” ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปเป็นกลางเดือน 7 ซึ่งความสำคัญของวันวิสาขบูชานั้นเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน โดยเกิดขึ้นตรงกันทั้ง 3 ครั้ง โดยในปี 2562 นี้ วันวิสาขบูชา ตรงกับวันที่ 18 เดือน พฤษภาคม นอกจากนั้นองค์การสหประชาชาติยังได้กำหนดให้ วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญของโลก อีกด้วย

ธรรมะสำคัญในวันวิสาขบูชา

ธรรมะสำคัญที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ คือ อริยสัจ 4 คือ

ทุกข์ ความทุกข์ สภาวะที่ทนได้ยาก ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ (ปัญหา)

สมุทัย สาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ (สาเหตุของปัญหา)

นิโรธ ความดับไปซึ่งต้นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ (จุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหา)

มรรค หนทางที่จะดับทุกข์ได้ (วิธีการแก้ปัญหา)

สิ่งที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติในวันวิสาขบูชา

ช่วงเช้า-กลางวัน

พุทธศาสนิกชนชาวไทยมักจะทำบุญตักบาตร และขอพรจากพระสงฆ์ในตอนเช้า ซึ่งหลายคนนิยมไปทำบุญตักบาตรที่วัด รวมถึงการสวดมนต์ไหว้พระ ก่อนการถวายภัตตาหารเช้า และยังถือโอกาสให้อิสระทานในการปล่อยนกปล่อยปลา และถวายสังฆทานอีกด้วย

จากนั้นในช่วงกลางวัน พุทธศาสนิกชนยังนิยมฟังพระธรรมเทศนา ซึ่งเป็นการรับฟังคำสอน และระลึกถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา และยังการบำเพ็ญกุศลความดีอื่น ๆ ตลอดวัน อาทิ การรักษาศีล และงดเว้นการทำบาปอีกด้วย

ช่วงเย็น-หัวค่ำ

พุทธศาสนิกชนนิยมชาวไทยนิยมสวดมนต์เย็นที่บ้าน นอกจากนั้นก็ยังมีการไปไหว้พระที่วัดในช่วงสวดมนต์เย็น ซึ่งถือโอกาสนั่งสมาธิ ทำให้จิตใจสงบอีกด้วย

จากนั้นจะมีพิธีทางพระพุทธศาสนาในช่วงเย็นไปจนถึงหัวค่ำ ซึ่งได้แก่ การเวียนเทียน ซึ่งหลายวัดในประเทศไทย จัดให้มีการทำวัตรสวดมนต์ก่อนที่จะเริ่มเวียนเทียน โดยส่วนใหญ่นิยมปฏิบัติพิธีการเวียนเทียนกันอย่างเป็นทางการ โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้นำเวียนเทียนในเวลาประมาณ 20:00 น. หรือ ในขณะเดียวกัน การเวียนเทียนในแต่ละจังหวัดอาจจะมีความแตกต่างกัน หรืออาจจะมีการเลื่อนช่วงเวลาในพิธีเวียนเทียนให้เร็วขึ้น

การทำบุญเป็นสิ่งที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันสำคัญของชาวพุทธในวันวิสาขบูชานี้ ส่วนการเดินทางไปทำบุญนั้น ก็ต้องอาศัยความระมัดระวังด้วยนะคะ ไม่ว่าจะขับรถ หรือโดยสารขนส่งสาธารณะ หากคุณขับรถเอง และต้องการความอุ่นใจ ก็สามารถเข้ามาเปรียบเทียบประกันรถยนต์กับมาสิได้เลย เพียงคลิกที่นี่ หรือโทร. 02 710 3100 และยังสามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้ที่ @masii (มี @ด้วยนะ)

car insurance banner