รีไฟแนนซ์บ้าน กับ สินเชื่อบ้าน ธนาคารไทยเครดิต ดีไหม

รีไฟแนนซ์บ้าน กับสินเชื่อธนาคารไทยเครดิต ดีไหม
รีไฟแนนซ์บ้าน กับสินเชื่อธนาคารไทยเครดิต ดีไหม
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

รีไฟแนนซ์บ้าน ทางเลือกที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ซึ่งหากใครที่ผ่อนชำระค่างวดบ้าน หรือ คอนโด กับทางธนาคารหรือสถาบันการเงินมาสักพัก แล้วกำลังหาข้อมูล สินเชื่อบ้าน เพื่อรีไฟแนนซ์บ้าน Masii แนะนำเลย สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ของ ธนาคารไทยเครดิต ซึ่งจะมีความน่าสนใจอย่างไร ตามไปดูข้อมูลกันเลย

รีไฟแนนซ์บ้าน กับ สินเชื่อบ้าน ธนาคารไทยเครดิต ดีไหม

จุดเด่น สินเชื่อรีไฟแนนซ์พลัสโปร 3% ของ ธนาคารไทยเครดิต 

สินเชื่อรีไฟแนนซ์พลัสโปร 3% ของ ธนาคารไทยเครดิต เป็นอีกหนึ่ง สินเชื่อบ้าน ที่ตอบโจทย์คนมีบ้าน คอนโด หรือ อาคารพาณิชย์ แล้วต้องการลดภาระจากอัตราดอกเบี้ย ก็สามารถยื่นสมัครรีไฟแนนซ์บ้านกับทางธนาคารได้ โดยให้วงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 20 ปี และดอกเบี้ย 3 ปีแรก เพียง 3% ต่อปีเท่านั้น (สำหรับการรีไฟแนนซ์พร้อมขอกู้วงเงินอเนกประสงค์ตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป)

รีไฟแนนซ์บ้าน กับสินเชื่อธนาคารไทยเครดิต ดีไหม

คุณสมบัติผู้กู้และ / หรือผู้กู้ร่วม

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • อายุ 20-65 ปี
 • กรณีพนักงานประจำ และผู้มีอาชีพอิสระ รายได้ 15,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • กรณีเจ้าของกิจการ รายได้ 50,000 บาทขึ้นไป และดำเนินกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี

เอกสารประกอบการสมัครรีไฟแนนซ์บ้าน 

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน /ทะเบียนบ้านของผู้กู้และคู่สมรส
 • สำเนาเอกสารหลักประกัน (โฉนดที่ดินและบ้าน /อาคารชุด)
 • สำเนาสัญญาเงินกู้ และใบเสร็จชำระค่างวดของสถาบันการเงินเดิมเดือนล่าสุด

พนักงานประจำ

อาชีพอิสระ

 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น เอกสารแสดงภาษีเงินได้ 50ทวิ
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

เจ้าของกิจการ

 • ทะเบียนการค้า หรือใบสำคัญการจดทะเบียนพาณิชย์
 • สำเนาเดินบัญชีธนาคารไม่น้อยกว่า 6 เดือนล่าสุด หรือเอกสารแสดงที่มาของรายได้
 • สำเนาหลักฐานการชำระภาษีต่างๆ 6 เดือนล่าสุด (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายและแผนที่ตั้งกิจการ

รีไฟแนนซ์บ้าน กับสินเชื่อธนาคารไทยเครดิต ดีไหม

สนใจสมัครรีไฟแนนซ์บ้าน

regis-but
สนใจสมัคร

สำหรับใครที่สนใจ สินเชื่อรีไฟแนนซ์พลัสโปร 3% ของ ธนาคารไทยเครดิต หรือ ต้องการ สินเชื่อบ้านแลกเงิน แบบอื่น ๆ เพื่อนำเงินก้อนมาตกแต่งหรือซ่อมแซมบ้าน ก็สามารถสมัครออนไลน์ผ่านมาสิ ได้เลยเพียง คลิกที่นี่ หรือโทรมาสอบถามกับพนักงานของเราได้ที่ 02 710 3100 รวมถึงทัก LINE @masii มาได้เลย

banner-blog-car-for-cash-900x141