บินโดรนอย่างอุ่นใจ สมัคร ประกันอุบัติเหตุโดรน กับ มาสิ

บินโดรนอย่างอุ่นใจ สมัคร ประกันอุบัติเหตุโดรน กับ มาสิ
บินโดรนอย่างอุ่นใจ สมัคร ประกันอุบัติเหตุโดรน กับ มาสิ
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

ประกันโดรน สิ่งสำคัญที่นักบินโดรนไม่ว่าจะมือใหม่ หรือ มืออาชีพ จะต้องทำประกันภัยโดรน สำหรับยื่นขึ้นทะเบียนโดรนกรณีเป็นโดรนซื้อใหม่ หรือเพิ่มความอุ่นใจในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดระหว่างบินโดรน แต่อย่างไรก็ตามประกันโดรนส่วนใหญ่จะไม่ครอบคลุมในส่วนของอุบัติเหตุที่เกิดกับผู้บังคับโดรน ดังนั้นเพื่อความอุ่นใจ Masii แนะนำ ประกันอุบัติเหตุโดรน ที่สามารถซื้อเพิ่มเติมจากกรมธรรม์หลักได้

ประกันอุบัติเหตุโดรน บินโดรนอย่างอุ่นใจ สมัครเลยที่ มาสิ

ทำประกันโดรน ทำไมต้องเพิ่มเติมประกันอุบัติเหตุโดรน 

ไม่ว่าคุณจะใช้โดรนถ่ายรูป โดรนเกษตร โดรนพ่นยา ก็มีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุระหว่างใช้งานได้ไม่แพ้กัน เช่น บินชนสิ่งกีดขวางสร้างความเสียหายให้กับโดรน หรือร้ายแรงถึงขั้นโดรนตกใส่บุคคลภายนอกจนได้รับบาดเจ็บ ซึ่งปกติแล้วหากมี ประกันโดรน ก็จะให้ความคุ้มครองความรับผิดชอบสำหรับบุคคลภายนอก แต่ให้ในกรณีที่โดรนตกใส่ผู้บังคับหรือทีมงานจนได้รับบาดเจ็บ แน่นอนว่าประกันโดรนไม่ได้คุ้มครอง ดังนั้นการทำประกันอุบัติเหตุโดรน เพิ่มเติมจากกรมธรรม์หลัก จึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ช่วยสร้างความมั่นใจ บินโดรนอย่างอุ่นใจ เพราะในกรณีเกิดอุบัติเหตุกับผู้บินโดรนหรือทีมงาน ก็จะได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

ทำประกันโดรน ทำไมต้องเพิ่มเติม ประกันอุบัติเหตุโดรน 

จ่ายเบี้ยเริ่มต้น 175 บาท ได้รับความคุ้มครองอะไรบ้าง 

ความคุ้มครอง 
วงเงินความคุ้มครอง
แบบที่ 1
 แบบที่ 2
กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
(ไม่คุ้มครองกรณี เสียชีวิตจาการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
50,000  บาท 100,000 บาท
ขยายถึงการถูกฆาตกรรมหรือลอบทำร้าย 25,000 บาท 50,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุต่อครั้ง 5,000 บาท 10,000 บาท

ราคาประกันภัยรวมอากรแสตมป์ต่อคน 

175 บาท

250 บาท

*หมายเหตุ : ทำประกันอุบัติเหตุโดรน เฉพาะกรณีที่มี ประกันโดรน เป็นกรมธรรม์หลักอยู่แล้ว

สนใจสมัครประกันโดรน 

regis-but
สนใจสมัคร

ทำประกันโดรน ต่อประกันโดรน หรือเพิ่มเติมความคุ้มครองด้วย ประกันอุบัติเหตุโดรน คลิกเลย ที่นี่ พร้อมรับกรมธรรม์ประกันผ่านทางอีเมลภายใน 1 วัน หลังส่งเอกสารและชำระเบี้ยประกันโดรนครบถ้วน ก่อนเวลา 16.00 น. ส่วนกรมธรรม์ประกันโดรนฉบับจริงจะจัดส่งตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 710 3100 หรือ 06 3323 1640 รวมถึง Line @hellomasii