เรียนบินโดรน อบรมบินโดรน ฝึกอบรมการใช้โดรน ที่ไหนดี

เรียนบินโดรน อบรมบินโดรน ฝึกอบรมการใช้โดรน ที่ไหนดี
เรียนบินโดรน อบรมบินโดรน ฝึกอบรมการใช้โดรน ที่ไหนดี
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

มือใหม่หัดบินโดรนไม่มีความชำนาญการบังคับโดรน อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุชนสิ่งกีดขวาง สร้างความเสียหายให้ทรัพย์สิน รวมถึงผลกระทบด้านความปลอดภัยต่อบุคคลภายนอก ดังนั้นใครที่สนใจต้องการ เรียนบินโดรน อบรมบินโดรน หรือฝึกอบรมการใช้งานโดรน เพื่อบินโดรนอย่างถูกต้องและปลอดภัย Masii มีแนะนำ

เรียนบินโดรน อบรมบินโดรน ฝึกอบรมการใช้โดรน ที่ไหนดี

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ สทป.

การใช้งานโดรนที่เพิ่มจำนวนและได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ จึงเปิดศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับซึ่งผ่านการรับรองจากสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน Approved Training Organization (ATO) ตามประกาศข้อบังคับของสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) และมาตรฐานสากลแห่งแรกของประเทศ เพื่อฝึกอบรมการใช้โดรนให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และบุคคลทั่วไป

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ สทป.

หลักสูตรฝึกอบรมนักบินระบบอากาศยานไร้คนขับ จํานวน 3 หลักสูตร 

1.Remote Pilot Licence Training : RPL (Fixed-Wing)

หลักสูตรฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับแบบปีกนิ่ง ประกอบด้วย

 • ภาคทฤษฏี 54 ชั่วโมง
 • ภาคการฝึกจำลอง Simulator 5 ชั่วโมงบิน
 • ภาคอากาศ 30 ชั่วโมงบิน

2.Remote Pilot Licence Training : RPL VLOS (Multi Rotor)

หลักสูตรฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับแบบปีกหมุน ประกอบด้วย

 • ภาคทฤษฏี 18 ชั่วโมง
 • ภาคการฝึกจำลอง Simulator 9 ชั่วโมงบิน
 • ภาคอากาศ 12 ชั่วโมงบิน

คุณสมบัติผู้สมัคร เรียนบินโดรน หลักสูตร RPL (Fixed-Wing) และ RPL VLOS (Multi Rotor)

 1. อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 2. มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์พอใช้
 3. สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีภาวะบกพร่องทางการมองเห็น (ตาบอดสี)
 4. กรณีเป็นข้าราชการ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา
 5. ไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าด้วยการกระทำผิด ในความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย หรือความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา และต้องยินยอมให้ศูนย์ฝึกอบรมตรวจประวัติอาชญากรรม

3.Instructor Remote Pilot Licence Training : IRPL (Multi Rotor)

หลักสูตรครูการบินระบบอากาศยานไร้คนขับ ประกอบด้วย

 • ภาคทฤษฏี 18 ชั่วโมง
 • ภาคปฏิบัติการ 5 ชั่วโมงบิน
 • ภาคอากาศ 25 ชั่วโมงบิน

หลักสูตรฝึกอบรมนักบินระบบอากาศยานไร้คนขับ

คุณสมบัติผู้สมัคร เรียนบินโดรน หลักสูตร IRPL (Multi Rotor)

 1. อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 2. มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์พอใช้
 3. สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีภาวะบกพร่องทางการมองเห็น (ตาบอดสี)
 4. ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร RPL ครบถ้วน
 5. กรณีเป็นข้าราชการ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา
 6. ไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าด้วยการกระทำผิด ในความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย หรือความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา และต้องยินยอมให้ศูนย์ฝึกอบรมตรวจประวัติอาชญากรรม

ช่องทางการสมัคร 

 • อีเมล : [email protected]
 • โทรสาร 0 2980 6298 (วันและเวลาราชการ)
 • Line ID : dti-utc
 • ติดต่อด้วยตัวเอง ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ชั้น 7 ศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ

เอกสารสำหรับการสมัคร 

 • ใบสมัครรับการเข้าฝึกอบรมฉบับจริง ดาวน์โหลด ที่นี่
 • สำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
 • ใบรับรองแพทย์

สนใจสมัครประกันโดรน

regis-but
สนใจสมัคร

อย่างไรก็ตามนอกจากการ เรียนบินโดรน หรือ อบรมการบินโดรน จะช่วยสร้างมาตรฐานการบินโดรนอย่างปลอดภัย และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งสำคัญอย่าลืม! ประกันโดรน โดยสามารถสมัคร ประกันภัยโดรน ราคาถูก หรือ ต่ออายุประกันโดรน ได้ง่าย ๆ เพียงคลิกที่นี่ พร้อมรับกรมธรรม์ประกันผ่านทางอีเมลภายใน 1 วัน หลังส่งเอกสารและชำระเบี้ยประกันโดรนครบถ้วน ก่อนเวลา 16.00 น. ส่วนกรมธรรม์ประกันโดรนฉบับจริงจะจัดส่งตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 710 3100 หรือ 06 3323 1640 รวมถึง @masii