ขึ้นทะเบียนโดรน มีขั้นตอนอย่างไร ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง 

ขึ้นทะเบียนโดรน มีขั้นตอนอย่างไร ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง 
ขึ้นทะเบียนโดรน มีขั้นตอนอย่างไร ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง 
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

ซื้อโดรนรุ่นใหม่ ไม่ได้หมายความว่าคุณจะสามารถทำการบินโดรนได้ทันที เพราะสิ่งสำคัญที่เจ้าของโดรนจะต้องดำเนินการคือ ขึ้นทะเบียนโดรน ให้เรียบร้อยเสียก่อนถึงจะสามารถใช้งานโดรนได้ ซึ่ง ขั้นตอนขึ้นทะเบียนโดรน ต้องทำอย่างไร ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง Masii มีข้อมูลมาแนะนำ

ขึ้นทะเบียนโดรน มีขั้นตอนอย่างไร ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง 

โดรนแบบไหนที่ต้องขึ้นทะเบียนโดรน 

 • โดรน ที่ติดกล้องต้องลงทะเบียนทุกกรณีไม่มีข้อเว้น
 • โดรน ที่ไม่มีกล้องแต่น้ำหนักอยู่ระหว่าง 2 -25 กิโลกรัม ต้องขึ้นทะเบียนทุกกรณี
 • โดรน ที่มีน้ำหนักมากกว่า 25 กิโลกรัม ต้องได้รับการอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ขึ้นทะเบียนโดรน มีขั้นตอนอย่างไร ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง 

ขั้นตอนขึ้นทะเบียนโดรน ต้องทำอย่างไร ไปติดต่อหน่วยไหนบ้าง  

การขึ้นทะเบียนโดรนจะต้องไปดำเนินการติดต่อ 2 หน่วยงาน ดังนี้

 1. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อลงทะเบียนขออนุญาตใช้คลื่นความถี่ โดยสามารถติดต่อทำเรื่องขึ้นทะเบียนโดรนได้ที่ สำนักงาน กสทช. ส่วนกลาง หรือ กสทช.ภาค/เขต ได้ทั่วประเทศ ซึ่งเปิดทำการตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:30 น.
 2. กรมการบินพลเรือน (CAAT) เพื่อขึ้นทะเบียนผู้บังคับอากาศยานโดรน สามารถลงทะเบียนแบบออนไลน์ได้

ขึ้นทะเบียนโดรน มีขั้นตอนอย่างไร ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง 

ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง สำหรับขึ้นทะเบียนโดรน 

ซื้อโดรนใหม่ ก่อนทำการบินโดรน สิ่งสำคัญคือ การขึ้นทะเบียนโดรนกับ กสทช. โดยต้องใช้เอกสารดังนี้

 • คำขอขึ้นทะเบียน เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน คท.30 (รับได้ที่สำนักงานของ กสทช. ตอนลงทะเบียน)
 • รูปถ่ายของโดรน (ด้านหน้า-หลัง-ข้าง-แบบรุ่นและ Serial Number ทั้งของโดรนและรีโมตควบคุม)
 • ใบเสร็จ ใบกำกับภาษีที่ได้จากการซื้อจากร้านค้า
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาบัตรประชาชน

หลังจากยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนโดรนกับ กสทช. เรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็ดำเนินการลงทะเบียนโดรนกับกรมการบินพลเรือน ผ่านทางออนไลน์ได้เลย โดยใช้เอกสารดังนี้

 • หนังสือรับรองตนเองของผู้ขอ (ดาวน์โหลดได้ผ่านเว็บของ CAAT)
 • กรมธรรม์ประกันภัย บุคคลที่ 3 มีวงเงินประกันไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท
 • รูปถ่าย Seial Number ของโดรน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

ซื้อประกันภัยโดรน กับ Masii มีบริการ ขึ้นทะเบียนโดรน

พิเศษ! ลูกค้าที่ซื้อประกันภัยโดรนกับ Masii มีบริการขึ้นทะเบียนโดรน โดยมีค่าธรรมเนียมเพียง 214 บาท สำหรับขึ้นทะเบียนกับ กสทช. และ ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับขึ้นทะเบียนกับกรมการบินพลเรือน โดยต้องเป็นโดรนซื้อใหม่ มีใบเสร็จการซื้อโดรนไม่เกิน 30 วันหลังจากการซื้อโดรน ซึ่งจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่เอกสารครบถ้วน

โดรนรุ่นใหม่ ทำประกันภัยโดรนที่ไหนดี

สนใจสมัครประกันภัยโดรน

regis-but
สนใจสมัคร

ซื้อประกันภัยโดรน ในความคุ้มครองที่ต้องการผ่านทางเว็บไซต์ Masii เพียงคลิก ที่นี่ พร้อมรอรับกรมธรรม์ประกันภัยโดรนผ่านทางอีเมลภายใน 1 วัน หลังส่งเอกสารและชำระเบี้ยประกันภัยโดรนครบถ้วน ก่อนเวลา 16.00 น. ส่วนกรมธรรม์ประกันภัยโดรนฉบับจริงจะจัดส่งตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 710 3100 หรือ 06 3323 1640 รวมถึง @masii