ประกันสังคม ลดหย่อนภาษี 2563 ได้สูงสุด 5,850 บาท

ประกันสังคม ลดหย่อนภาษี 2563 ได้สูงสุด 5,850 บาท
ประกันสังคม ลดหย่อนภาษี 2563 ได้สูงสุด 5,850 บาท
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

ในช่วงสิ้นปี 2563 หลายคนกำลังเตรียมเอกสาร เพื่อยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2563 ดังนั้น Masii แนะนำ พนักงานหรือลูกจ้างที่จ่ายเงินสมทบประกันสังคม มาตรา 33 ในทุกเดือน อย่าลืม! นำเงินสมทบ ประกันสังคม ลดหย่อนภาษี 2563 นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายอะไรอีกบ้าง ที่สามารถนำมาใช้หักลดหย่อนภาษี ไปเช็กกันเลย!

ประกันสังคม ลดหย่อนภาษี 2563 ได้สูงสุด 5,850 บาท

เงินสมทบประกันสังคม ลดหย่อนภาษี 2563 ได้สูงสุด 5,850

ลูกจ้างหรือพนักงาน ที่ส่งเงินสมทบประกันสังคม มาตรา 33 ในทุกเดือน สามารถนำค่าใช้จ่ายส่วนนี้ มาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2563 ได้ตามจริง สูงสุดไม่เกิน 5,850 บาท ซึ่งปรับลดลงจากเดิม 9,000 บาท เพราะมีการปรับลดอัตราการหักเงินสมทบในปี 2563 เพื่อลดภาระช่วงโควิด-19 จำนวน 2 รอบ คือ เดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2563  และ เดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2563

ประกันสังคม ลดหย่อนภาษี 2563 ได้สูงสุด 5,850 บาท

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่สามารถใช้ ลดหย่อนภาษี 2563 เช็กเลย!

 • 40% ของเงินได้ทั้งหมดในปีนั้น ลดหย่อนภาษีได้ แต่ไม่เกิน 60,000 บาท
 • คู่สมรสไม่มีรายได้ ลดหย่อนภาษีไป 60,000 บาท แต่ต้องจดทะเบียนและไม่มีเงินได้ หากมีต้องเอามาคิดรวมกันเป็นแบบจ่ายคนเดียว
 • ลดหย่อนบุตร 30,000 บาท ที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี
 • ค่าฝากครรภ์ และคลอดบุตร ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 60,000 บาท
 • ค่าเลี้ยงดูพ่อแม่เรา และพ่อแม่คู่สมรส คนละ 30,000 บาท แต่จะใช้พ่อแม่คู่สมรสได้กรณีคู่สมรสไม่มีรายได้เท่านั้น
 • ค่าอุปถัมภ์ผู้ทุพพลภาพ ลดได้ 60,000 บาท โดยจะต้องมีหนังสือแสดงว่าทุพพลภาพอย่างถูกต้อง
 • เบี้ยประกันชีวิตทั่วไป หรือเงินฝากแบบมีประกันชีวิตตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท
 • เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ลดหย่อนภาษีได้ 15% ของเงินได้ ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกินจำนวน 200,000 บาท
 • เบี้ยประกันสุขภาพตนเอง ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกินจำนวน 25,000 บาท
 • กองทุนรวมเพื่อการออม SSF ลดได้ 30% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
 • RMF ลดได้ 30% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
 • เงินกบข. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน ลดได้ไม่เกิน 500,000 บาท
 • กองทุนการออมแห่งชาติ ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินจำนวน 13,200 บาท
 • ดอกเบี้ยเพื่อที่อยู่อาศัย ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
 • โครงการบ้านหลังแรกในปี 2559 ไม่เกิน 120,000 บาท
 • เงินบริจาคทั่วไปตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้
 • เงินบริจาคเพื่อการศึกษา กีฬา และสังคม และบริจาคให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูง คิดเป็น 2 เท่าของเงินบริจาคแต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้
 • โครงการช้อปดีมีคืน 30,000 บาท
 • กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ SSFX ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 200,000 บาท

ประกันสังคม ลดหย่อนภาษี 2563 ได้สูงสุด 5,850 บาท

 

สนใจสมัครประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษี 

regis-but
สนใจสมัคร

ซื้อประกันสุขภาพ ให้ตัวเอง หรือ พ่อแม่ เพื่อนำเบี้ยประกันมา ลดหย่อนภาษี 2563 ตามเงื่อนไขที่สรรพากรกำหนด สามารถสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์มาสิได้ง่าย ๆ เพียง คลิกที่นี่ กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน แล้วทางทีมงานจะติดต่อกลับไป หรือหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02 710 3100  และ LINE @masii