คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการต่อภาษีรถยนต์

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการต่อภาษีรถยนต์
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการต่อภาษีรถยนต์
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

เป็นที่ทราบกันเป็นอย่างดีว่า รถยนต์ทุกคันต้องมีการ ต่อภาษีรถยนต์ หรือ ต่อทะเบียนรถยนต์ เป็นประจำทุกปี หากละเลยจะมีโทษทางกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ ภาษีรถยนต์ ให้มากขึ้น วันนี้ masii ก็ได้รวบรวม คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการต่อภาษีรถยนต์มาฝากกันแล้ว  ไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการต่อภาษีรถยนต์

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการต่อภาษีรถยนต์

1. พ.ร.บ.รถยนต์ กับ ป้ายภาษีรถยนต์ เหมือนกันหรือไม่

หลายคนอาจสับสนว่า ต่อภาษีรถยนต์ กับ ต่อพ.ร.บ.รถยนต์ เหมือนกันหรือไม่ มาสิขอตอบเลยว่า ทั้งสองสิ่งนี้ ไม่เหมือนกัน ทำหน้าที่ต่างกัน แต่ใช้งานควบคู่กัน อีกทั้ง พ.ร.บ.รถยนต์ ก็ไม่ใช่ป้ายภาษีรถยนต์ ดังที่ใครหลายคนเข้าใจผิดอีกด้วย

 • พ.ร.บ.รถยนต์ คือ ประกันรถยนต์ภาคบังคับที่ใช้คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชีวิตและร่างกายของผู้ประสบภัยจากรถยนต์ โดยจะออกเป็นใบกรมธรรม์ ขนาด A4 มีแถบสีเงินด้านข้าง ซึ่งเป็นเอกสารจำเป็น ที่ต้องใช้ในการต่อภาษีรถยนต์ประจำปี ถ้าไม่มีใบ พ.ร.บ. ก็จะไม่สามารถต่อภาษีรถยนต์ได้
 • ป้ายภาษีรถยนต์ หรือ ป้ายวงกลม ป้ายสี่เหลี่ยม ที่ต้องติดกระจกหน้ารถยนต์ เพื่อแสดงให้เห็นว่ารถยนต์ได้ต่อภาษีรถประจำปีอย่างถูกต้องกับกรมขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้ว

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการต่อภาษีรถยนต์

2. ภาษีรถยนต์ ราคาเท่าไร

 • รถเก๋ง, รถกระบะ 4 ประตู (รถป้ายทะเบียนพื้นขาวตัวหนังสือดำ) จะคำนวณภาษีตามขนาดเครื่องยนต์
  • 600 ซีซีแรก ซีซีละ 50 สตางค์
  • 601 – 1,800 ซีซีละ 1.50 บาท
  • 1,800 ซีซีขึ้นไป ซีซีละ 4 บาท

ตัวอย่าง : รถยนต์ขนาดเครื่องยนต์ 1,500 ซีซี

 1. 600 ซีซีแรก ซีซีละ 0.5 บาท = 600 x 0.5 = 300 บาท
 2. 601-1500 ซีซี ซีซีละ 1.50 บาท = (1,500 – 600) = 899 x 1.50 = 1,348.50 บาท
 3. เมื่อนำผลลัพธ์ที่ได้ทั้งหมด มารวมกันจะเท่ากับราคาภาษีรถยนต์ที่ต้องเสีย คือ 300 + 1,348.50 = 1,648.50 บาท

โดยรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 6 ปี จะได้รับส่วนลดค่าภาษี 10%, 7 ปีลด 20%, 8 ปีลด 30%, 9 ปีลด 40% และ 10 ปีเป็นต้นไปลด 50%

 • รถกระบะ 2 ประตู (รถป้ายทะเบียนพื้นขาวตัวหนังสือเขียว) จะคำนวณภาษีจากน้ำหนักรถ
  • น้ำหนักรถ 501- 750 กก. อัตราภาษี 450 บาท
  • น้ำหนักรถ 751 – 1,000 กก. อัตราภาษี 600 บาท
  • น้ำหนักรถ 1,001 – 1,250 กก. อัตราภาษี 750 บาท
  • น้ำหนักรถ 1,251 – 1,500 กก. อัตราภาษี 900 บาท
  • น้ำหนักรถ 1,501 – 1,750 กก. อัตราภาษี 1,050 บาท
  • น้ำหนักรถ 1,751 – 2,000 กก. อัตราภาษี 1,350 บาท
  • น้ำหนักรถ 2,001 – 2,500 กก. อัตราภาษี 1,650 บาท
 • รถตู้ (รถป้ายทะเบียนพื้นขาวตัวหนังสือสีน้ำเงิน) จะคำนวณภาษีจากน้ำหนักรถ
  • น้ำหนักรถไม่เกิน 1,800 กก. อัตราภาษี 1,300 บาท
  • น้ำหนักรถเกิน 1,800 กก. อัตราภาษี 1,600 บาท

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการต่อภาษีรถยนต์

3. ช่องทางการต่อภาษีรถยนต์ มีที่ไหนบ้าง

 • สำนักงานขนส่งทางบกทุกจังหวัด
 • บริการรับชำระภาษีแบบ เลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax)
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
 • ที่ทำการไปรษณีย์
 • เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ
 • ร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้าที่รับต่อภาษีรถยนต์
 • เว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก https://eservice.dlt.go.th  (เฉพาะรถยนต์ที่มีอายุไม่เกิน 7 ปี)

 4. ต่อภาษีรถยนต์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

 • หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถยนต์ หรือใบแทน
 • เอกสาร พ.ร.บ. รถยนต์ ฉบับปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุ (วันหมดอายุต้องเหลือมากกว่า 90 วัน)
 • ใบตรวจสภาพรถยนต์ (ตรอ.) (สำหรับรถยนต์ที่มีอายุเกิน 7 ปี)
 • เอกสารรับรองการติดตั้งแก๊สรถยนต์ (สำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งแก๊ส NGV หรือ LPG)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการต่อภาษีรถยนต์

5. รถยนต์แบบไหนต้องตรวจสภาพรถก่อนต่อภาษีรถยนต์

 • รถยนต์ที่มีอายุ เกิน 7 ปี ขึ้นไป
 • รถจักรยานยนต์ (มอเตอร์ไซค์) ที่มีอายุ เกิน 5 ปี ขึ้นไป
 • รถที่ขาดต่อภาษี หรือ จ่ายภาษีล่าช้า เป็นระยะเวลาเกิน 1 ปี
 • รถที่มีการติดตั้งใช้งานระบบแก๊ส (LPG , NGV)

6. ต่อภาษีรถยนต์ ล่วงหน้าได้กี่เดือน

บางครั้งเราไม่จำเป็นต้องให้ภาษีรถยนต์หมดอายุก่อนจึงจะไปต่อภาษีรถยนต์ได้ แต่เราสามารถ ต่อภาษีรถยนต์ล่วงหน้า ก่อนวันหมดอายุได้ไม่เกิน 3 เดือน หรือ ประมาณ 90 วัน

7. ต่อภาษีรถยนต์ล่าช้า จะเป็นอย่างไร

แต่หากใครที่ลืมต่อภาษีรถยนต์ สามารถต่อภาษีย้อนหลัง หรือจ่ายล่าช้าได้ แต่จะโดนค่าปรับโดยคิดเป็นร้อยละ 1 ต่อเดือน จากค่าภาษีรายปีที่ต้องจ่าย เช่น ค่าภาษีรถปีละ 1,500 บาท จะโดนค่าปรับล่าช้า เดือนละ 15 บาท แต่ถ้าขาดการต่อภาษีรถยนต์ติดต่อกันเป็นระยะเวลาเกิน 3 ปี จะถูกระงับทะเบียนรถยนต์ ต้องติดต่อกับทางกรมขนส่งทางบก เพื่อดำเนินการขอทะเบียนรถยนต์ใหม่

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการต่อภาษีรถยนต์

และนี่ก็คือคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการต่อภาษีรถยนต์ ที่มาสินำมาฝากกัน และเมื่อได้ดำเนินการเกี่ยวกับการต่อภาษีรถยนต์เสร็จแล้ว ก็อย่าลืมขับรถอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และควรทำประกันรถยนต์ไว้ด้วยเพื่อความอุ่นใจ โดยสามารถ คลิกที่นี่ เพื่อเปรียบเทียบประกันรถยนต์กับเว็บไซต์มาสิได้ง่ายๆ

สนใจสมัครประกันรถยนต์

regis-but
สนใจสมัคร

หรือโทร.มาพูดคุยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02 710 3100 หรือแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราที่ @masii (มี @ ด้วยนะ) เพื่อติดตามข่าวสารและบทความดีๆ เกี่ยวกับ ประกันรถยนต์ ประกันมอเตอร์ไซค์ ประกันภัยโดรน ประกันสุขภาพ ประกันเดินทาง รวมถึงสินเชื่อส่วนบุคคล และบัตรเครดิตจากสถาบันการเงินชั้นนำได้เลยค่ะ

car insurance banner