ไฟไหม้รถ ทำไงดี ประกันรถยนต์คุ้มครองไหม

ไฟไหม้รถ ทำไงดี ประกันรถยนต์คุ้มครองไหม
ไฟไหม้รถ ทำไงดี ประกันรถยนต์คุ้มครองไหม
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

ไฟไหม้รถ ทำไงดี คำถามนี้คงอยู่ในใจของใครหลายคน เพราะอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด อาจเกิดเหตุการณ์รถชนจนเป็นเหตุให้ไฟไหม้ หรือเกิดเหตุขัดข้องของระบบไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ส่งผลให้ไฟไหม้รถได้เช่นกัน แล้วถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ เราควรทำอย่างไร และจะมีประกันรถยนต์ประเภทใดให้ความคุ้มครองบ้าง เราตาม masii ไปหาคำตอบกันเลย

ไฟไหม้รถ ทำไงดี ประกันรถยนต์คุ้มครองไหม

ไฟไหม้รถ ทำไงดี ประกันรถยนต์คุ้มครองไหม

หากพูดถึงสาเหตุที่ทำให้รถยนต์เกิดไฟไหม้นั้น มีหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุรถชน น้ำมันเชื้อเพลิงรั่ว ก๊าซ NGV หรือ ก๊าซ LPG รั่ว รวมไปถึงระบบไฟฟ้าขัดข้อง เป็นต้น ซึ่งหากขณะขับขี่แล้วพบสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับรถยนต์ เช่น มีควันออกมาจากฝากระโปรง หรือภายในห้องโดยสาร หรือพบประกายไฟและเปลวไฟบริเวณรถ จะมีวิธีจัดการอย่างไรบ้าง มาดูกัน

ไฟไหม้รถ ควรทำอย่างไร

 1. หากพบประกายไฟ หรือมีควันเกิดขึ้น อันดับแรกควรตั้งสติให้มั่น ไม่ตื่นตระหนก และรีบนำรถจอดข้างทาง พร้อมกับดับเครื่องยนต์ทันที
 2. หากไฟไหม้รถเพียงเล็กน้อย ให้ใช้ถังดับเพลิงที่ติดรถไว้ ฉีดพ่นบริเวณต้นเพลิงให้ดับสนิท
 3. หากมีประกายไฟออกมาจากฝากระโปรงรถ ให้ปลดสลักฝากระโปรงให้แง้มขึ้น จากนั้นใช้ถังดับเพลิงฉีดผ่านช่องฝากระโปรง จนกว่าไฟจะสงบ ห้ามเปิดฝากระโปรงทันทีเพราะจะทำให้ไฟลามมากขึ้น
 4. เมื่อไฟจากฝากระโปรงรถดับสนิทแล้ว ให้ใช้ผ้ารองหรือสวมถุงมือเพื่อเปิดฝากระโปรงรถ จากนั้นฉีดพ่นไปที่ต้นเพลิง เมื่อไม่มีประกายไฟแล้วให้รีบถอดขั้วแบตเตอรี่ออก เพื่อป้องกันไม่ให้เปลวไฟปะทุขึ้นมาอีก
 5. กรณีไฟไหม้รถอย่างรวดเร็ว ให้รีบหนีออกห่างจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด เพราะรถยนต์อาจเกิดการระเบิดได้
 6. หากคุมเพลิงได้เบื้องต้นแล้ว ให้รีบโทร. แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย 191 / ศูนย์รับแจ้งเพลิงไหม้ 199 และสายด่วนนิรภัย 1784

ไฟไหม้รถ ทำไงดี ประกันรถยนต์คุ้มครองไหม

ประกันรถยนต์ที่คุ้มครองกรณีไฟไหม้รถ มีอะไรบ้าง

สำหรับประกันรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองกรณีรถไฟไหม้ มีทั้ง ประกันรถยนต์ชั้น 1 และ ประกันรถยนต์ชั้น 2+ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกันรถยนต์ชั้น 1

 • ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยของผู้เอาประกันและคู่กรณี
 • ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของคู่กรณี
 • คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์คันเอาประกัน แม้เกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี เช่น ขับรถชนเสาไฟฟ้า ชนกำแพง หินดีด กระจกร้าว ยางแตก รถพลิกคว่ำ ตกถนน เป็นต้น
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และเงินชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลของผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร
 • คุ้มครองกรณีรถหาย ไฟไหม้รถ หรือน้ำท่วม (บางกรมธรรม์)
 • เงินประกันตัวผู้ขับขี่

ประกันรถยนต์ชั้น 2+

 • คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของคู่กรณี
 • คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อรถยนต์ของผู้เอาประกัน ในกรณีรถชนรถและต้องมีคู่กรณีเท่านั้น เช่น ชนกับรถยนต์ รถกระบะ รถมอเตอร์ไซค์ รถบรรทุก เป็นต้น
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และเงินชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลของผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร
 • คุ้มครองกรณี รถหาย ไฟไหม้รถ
 • เงินประกันตัวผู้ขับขี่

ไฟไหม้รถ ทำไงดี ประกันรถยนต์คุ้มครองไหม

หากรถยนต์ของคุณได้ทำประกันชั้น 1 และประกันชั้น 2+ ไว้ จะได้รับความคุ้มครองและรับผิดชอบค่าเสียหายกรณีไฟไหม้รถ ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ทั้งที่เกิดจากไฟไหม้รถเอง หรือเกิดจากสาเหตุอื่นๆ โดยจะแบ่งรูปแบบความรับผิดชอบออกเป็น 2 กรณี คือ รถเสียหายสิ้นเชิง (รถเสียหายหนัก) และ รถได้รับความเสียหาย ซึ่งบริษัทประกันจะทำการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

กรณีรถเสียหายสิ้นเชิง

รถเสียหายสิ้นเชิง หรือ รถเสียหายหนัก คือรถยนต์ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้จนไม่สามารถซ่อมให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมได้ หรือเกิดความเสียหายไม่น้อยกว่า 70% ของมูลค่ารถในขณะที่เกิดเหตุไฟไหม้ขึ้น หากทุนประกันภัยรถต่ำกว่า 80% ของมูลค่ารถในขณะที่เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณีจะต้องโอนกรรมสิทธิ์รถให้แก่บริษัทประกันทันที โดยบริษัทประกันจะทำจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้เต็มจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และให้ถือว่าการคุ้มครองรถนั้นเป็นอันสิ้นสุด

ไฟไหม้รถ ทำไงดี ประกันรถยนต์คุ้มครองไหม

กรณีรถได้รับความเสียหาย

แต่สำหรับกรณีนี้ คือ รถได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ แต่ไม่ถึงกับเสียหายสิ้นเชิง และบริษัทประกันสามารถตกลงกันได้ว่าจะซ่อมให้กลับมามีสภาพเดิม หรือ เปลี่ยนเป็นรถที่มีสภาพเดียวกัน หรือจะชดเชยเป็นเงิน ขึ้นอยู่กับการตกลงร่วมกันของทั้ง 2 ฝ่าย รวมถึงอุปกรณ์ของรถคันที่เกิดเหตุด้วย

กรณีรถติดแก๊สเกิดไฟไหม้

หากรถยนต์คันที่ติดแก๊สเกิดไฟไหม้ ประกันชั้น 1 และประกันชั้น 2+ ก็ยังให้ความคุ้มครอง แต่เจ้าของรถจะต้องแจ้งให้บริษัทประกันทราบตั้งแต่ตอนที่ทำประกันรถยนต์ด้วยว่าเป็นรถติดแก๊สที่ได้มาตรฐานตาม มอก. รวมถึงต้องมีเอกสารยืนยันการติดตั้งแก๊สให้แก่บริษัทประกัน และต้องแจ้งกรมการขนส่งทางบกให้รับทราบ

ไฟไหม้รถ ทำไงดี ประกันรถยนต์คุ้มครองไหม

 

เมื่อได้ทราบกันไปแล้วว่าหาก ไฟไหม้รถ ควรทำอย่างไรดี และจะมีประกันรถยนต์ชั้นไหนให้ความคุ้มครองบ้างนั้น หากใครต้องการซื้อประกันรถยนต์ หรือ เปรียบเทียบประกันรถยนต์กับเว็บไซต์มาสิ สามารถ คลิกที่นี่ ได้เลย นอกจากนี้ควรหมั่นตรวจสภาพรถให้พร้อมใช้งาน และสังเกตความผิดปกติของเครื่องยนต์ หากมีสิ่งผิดปกติให้รีบนำรถเข้าศูนย์บริการทันที

สนใจสมัครประกันรถยนต์

regis-but
สนใจสมัคร

หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโทร.มาปรึกษาพูดคุยรายละเอียดต่างๆ กับทีมงานมาสิได้ที่ 02 710 3100 หรือแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราที่ @masii (มี @ ด้วยนะ) เพื่อติดตามข่าวสารและบทความเกี่ยวกับ ประกันรถยนต์ ประกันมอเตอร์ไซค์ ประกันภัยโดรน ประกันเดินทาง ประกันสุขภาพ รวมถึงสินเชื่อส่วนบุคคล และบัตรเครดิตจากสถาบันการเงินชั้นนำได้เลยค่ะ

banner-blog-masii-ci-2020