รับเงินเกษียณจากประกันสังคมต้องทำยังไง 

รับเงินเกษียณจากประกันสังคมต้องทำยังไง 
รับเงินเกษียณจากประกันสังคมต้องทำยังไง 
บัตรเครดิตเคทีซีมาสเตอร์การ์ด

เมื่อเริ่มเข้าสู่วัยเกษียณสิ่งสำคัญที่ไม่ควรลืมก่อนลาออกจากงานคือ การขอรับเงินเกษียณจากประกันสังคม เพราะในทุกเดือนที่คุณจ่ายเงินสมทบประกันสังคม ส่วนหนึ่งจะถูกเก็บไว้เป็นเงินเกษียณ ซึ่งถือว่าเป็นเงินออมก้อนสำคัญไว้ให้คุณใช้จ่าย กิน เที่ยว ได้อย่างสบายใจในช่วงวัยเกษียณเลยทีเดียว ดังนั้น masii เลยชวนมาดูวิธีการขอรับเงินเกษียณจากประกันสังคม จะได้เตรียมตัวกันตั้งแต่เนิ่น ๆ  

เงื่อนไขการขอรับเงินเกษียณจากประกันสังคม

รับเงินเกษียณจากประกันสังคมต้องทำยังไง 

คนที่จ่ายเงินประกันสังคมจะได้สิทธิรับเงินเกษียณในแบบบำนาญที่จะจ่ายให้ทุก ๆ เดือนตลอดชีวิต หรือแบบบำเหน็จที่จ่ายเป็นเงินก้อนใหญ่ในครั้งเดียว ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการขอรับเงินเกษียณจากประกันสังคมดังนี้ 

 

แบบบำนาญ

 • จ่ายเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า180 เดือน (จะจ่ายติดต่อกันหรือไม่ก็ได้)
 • มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

แบบบำเหน็จ

 • จ่ายเงินสมทบประกันสังคมไม่ครบ 180 เดือน
 • มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ หรือเป็นผู้ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย
 • ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

วิธีคำนวนเงินเกษียณจากประกันสังคม

รับเงินเกษียณจากประกันสังคมต้องทำยังไง 

แบบบำนาญ แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

 • จ่ายเงินสมทบประกันสังคมครบ 180 เดือน จะได้รับเงินเกษียณเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้าง (สูงสุด 15,000 บาท) 

ตัวอย่าง นายเอ มีรายได้ 20,000 บาท/เดือน แต่จะนำมาคำนวณเงินเกษียณเพียง 15,000 บาท เท่านั้น ซึ่งนายเอจะได้รับเงินเกษียณเท่ากับ 15,000 x 20% = 3,000 บาทต่อเดือนไปตลอดชีวิต

 • จ่ายเงินสมทบประกันสังคมเกิน 180 เดือน จะได้รับเงินเกษียณเพิ่มขึ้นอีกในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อการจ่ายเงินสมทบทุก 12 เดือน 

แบบบำเหน็จ แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

 • จ่ายเงินสมทบประกันสังคมต่ำกว่า 12 เดือน จะได้รับเงินเกษียณเท่ากับเงินที่จ่ายสมทบประกันสังคม

 • จ่ายเงินสมทบประกันสังคมตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 180 เดือน จะได้เงินเกษียณเท่ากับเงินที่คุณจ่ายสมทบประกันสังคมบวกกับในส่วนที่นายจ้างจ่าย

หลักฐานที่ใช้ขอรับเงินเกษียณจากประกันสังคม

1.แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ (สปส. 2-01)
2.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตน ของ 11 ธนาคาร ดังนี้

 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารทหารไทย
 • ธนาคารธนชาต
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

โดยสามารถยื่นเรื่องรับเงินเกษียณได้ที่สำนักงานประกันสังคมและจะต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน 1 ปี หลังลาออกจากประกันสังคมไม่งั้นจะถูกตัดสิทธิ์ ซึ่งเงินเกษียณจากประกันสังคม ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางของการออมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณที่คุ้มค่า แต่หากใครกำลังวางแผนการออมเงินกับธนาคารเพิ่มเติม สามารถ คลิกที่นี่ เพื่อเปรียบเทียบดอกเบี้ยเงินฝาก รวมถึงทัก LINE @masii มาสอบถามเจ้าหน้าที่โดยตรงเลยก็ได้นะ

สนใจเปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล

compare-button เปรียบเทียบเลย!
เปรียบเทียบเลย!

banner-personal-loan