ทำประกันอุบัติเหตุ ของวิริยะประกันภัย ดีไหม

ทำประกันอุบัติเหตุ ของวิริยะประกันภัย ดีไหม
ทำประกันอุบัติเหตุ ของวิริยะประกันภัย ดีไหม
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

ไม่ใช่แค่การเจ็บป่วยจากโรคภัยที่ทำให้เงินเก็บของคุณหายไปกับค่ารักษาพยาบาล แต่อุบัติเหตุต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวก็ทำให้คุณต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่น้อยเหมือนกัน ซึ่งการ ทำประกันอุบัติเหตุ ก็เป็นอีกหนึ่งความคุ้มครองที่น่าสนใจ ดังนั้น Masii แนะนำเลย ประกันอุบัติเหตุ วิริยะประกันภัย แต่เบี้ยประกันจะแพงไหม ให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง ​เอาเป็นว่าตามไปดูรายละเอียดกันดีกว่า

ทำประกันอุบัติเหตุ วิริยะประกันภัย ดีไหม

ประกันอุบัติเหตุ วิริยะประกันภัย เบี้ยประกันแพงไหม

แน่นอนเมื่อพูดถึงการสมัครประกัน หลายคนอาจกังวลว่าเบี้ยประกันแพงไหม เพราะไม่ต้องการแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น แต่สำหรับประกันอุบัติเหตุ แผนอุ่นใจ ของวิริยะประกันภัย สามารถเลือกสมัครได้ถึง 3 แผนประกัน ซึ่งมีการขยายความคุ้มครองถึงการขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ การถูกฆาตกรรมและถูกลอบทําร้ายร่างกาย โดยเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 1,700 บาทต่อคน/ปี เท่านั้น ซึ่งเบี้ยประกันไม่ปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุเหมือนอย่างประกันสุขภาพ 

ทำประกันอุบัติเหตุ ของวิริยะประกันภัย ดีไหม

ประกันอุบัติเหตุ แผนอุ่นใจ ของวิริยะประกันภัย คุ้มครองอะไรบ้าง เปรียบเทียบเลย 

ความคุ้มครอง อุ่นใจ 1 อุ่นใจ 2  อุ่นใจ 3 
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 300,000 500,000 1,000,000
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 300,000 500,000 1,000,000
การถูกฆาตกรรมหรือถูกลอบทำร้ายร่างกาย 300,000 500,000 1,000,000
ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย (กรณีเจ็บป่วยมีระยะเวลารอคอย 180 วัน) 30,000  50,000  50,000
ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 30,000 50,000  100,000
การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นคนไข้ ในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (สูงสุด 365 วันต่ออุบัติเหตุ) 300/วัน  500/วัน 1,000/วัน
เบี้ยประกันต่อคน / ปี (อายุระหว่าง 15-65 ปี) 1,700 2,700 4,250

เจ็บป่วยประกันอุบัติเหตุ วิริยะประกันภัย คุ้มครองไหม

ประกันอุบัติเหตุ แผนอุ่นใจ ของวิริยะประกันภัย จะให้คุ้มครองเฉพาะกรณีเกิดอุบัติเหตุเท่านั้น ไม่ครอบคลุมในส่วนของการเจ็บป่วย การติดเชื้อโรคที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ รวมถึงการทำร้ายร่างกายตนเองโดยเจตนา การฆ่าตัวตาย ภัยสงคราม การกระทำอาชญากรรม การทะเลาะวิวาท และขณะตกอยู่ภายใต้อำนาจฤทธิ์สุราหรือสารเสพติด การจลาจลและนัดหยุดงาน

ทำประกันอุบัติเหตุ ของวิริยะประกันภัย ดีไหม

เงื่อนไขการทำประกันอุบัติเหตุ วิริยะประกันภัย

1.ผู้ขอเอาประกันภัยมีอายุระหว่าง 15 – 65 ปี (สามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 70 ปี)

2. สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีความผิดปกติที่ร้ายแรงทางร่างกายหรือจิตใจ (พิการแขนขา สายตา อัมพฤกษ์ อัมพาต หรือวิกลจริต)

3. อาชีพที่ไม่สามารถทําประกันภัยได้ คือ อาชีพที่มีความเสี่ยงสูง เช่น คนงานก่อสร้าง ลูกเรือประมง พนักงานดับเพลิง พนักงานในเหมือง คนงานในแท่นขุดเจาะน้ํามันทั้งวิศวกร และคนงานหรือพนักงานทําความสะอาดกระจกอาคารสูง พนักงานติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง นักแข่งรถ นักแสดง นักกีฬาอาชีพ ทนายความ นักข่าว ทหาร ตํารวจ

4. สามารถซื้อความคุ้มครองได้ 1 คน/1 แผนความคุ้มครองเท่านั้น

ทำประกันอุบัติเหตุ ของวิริยะประกันภัย ดีไหม

สนใจสมัครประกันอุบัติเหตุ

regis-but
สนใจสมัคร

สนใจซื้อประกันอุบัติเหตุ วิริยะประกันภัย ผ่านมาสิได้ง่าย ๆ เพียง คลิกที่นี่ หรือหากต้องการข้อมูลประกันสุขภาพ แบบอื่น ๆ เช่น ประกันสุขภาพผู้สูงอายุ ประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษี ประกันมะเร็ง ประกันโรคร้ายแรง สามารถโทร 02 710 3100  รวมถึงทัก LINE @masii มาปรึกษากับพนักงานของเราได้

banner-personal-loan