ประกันภัยบ้าน ทำไว้อุ่นใจเมื่อเจอ ไฟไหม้ น้ำท่วม ภัยธรรมชาติ

ประกันภัยบ้าน ทำไว้อุ่นใจเมื่อเจอ ไฟไหม้ น้ำท่วม ภัยธรรมชาติ
ประกันภัยบ้าน ทำไว้อุ่นใจเมื่อเจอ ไฟไหม้ น้ำท่วม ภัยธรรมชาติ
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

ไฟไหม้ น้ำท่วม และ ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายให้กับบ้านและทรัพยสิน ยิ่งในช่วงหน้าฝนที่ค่อนข้างมีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยน้ำท่วมในหลายพื้นที่ได้ง่าย ซึ่งการทำ ประกันภัยบ้าน ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านที่เสียหายจากภัยธรรมชาติและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

ประกันภัยบ้าน ทำไว้อุ่นใจเมื่อเจอ ไฟไหม้ น้ำท่วม ภัยธรรมชาติ

ประกันภัยบ้าน สำคัญอย่างไร จำเป็นต้องสมัครไหม 

หลายคนอาจจะมองว่าการทำประกันภัยบ้านยังไม่ใช่สิ่งจำเป็น เมื่อเปรียบเทียบการทำประกันภัยแบบอื่น ๆ อย่างเช่น ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันรถยนต์ ประกันเดินทาง เป็นต้น แต่จริงแล้ว ๆ การทำประกันภัยบ้าน ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพราะในทุกปีเราจะเห็นข่าวเกี่ยวกับไฟไหม้ สถานการณ์น้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติให้พื้นที่ต่าง ๆ ​ที่สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก ซึ่งหากมีการทำประกันภัยบ้าน เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันไม่ว่าจะเป็น น้ำท่วมบ้าน ไฟไหม้บ้าน ก็จะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้าน ดังนั้นหากใครมีความพร้อมทางด้านการเงิน ​Masii แนะนำให้สมัครประกันภัยบ้านไว้ดีกว่า เพื่อความอุ่นใจเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

ประกันภัยบ้าน ทำไว้อุ่นใจเมื่อเจอ ไฟไหม้ น้ำท่วม ภัยธรรมชาติ .jpg

Masii แนะนำประกันภัยบ้านที่น่าสนใจ

ประกันภัยบ้านเปี่ยมสุข ของ วิริยะประกันภัย 

เตรียมตัวรับภัยน้ำท่วม หรือภัยธรรมชาติในช่วงหน้าฝนนี้ ด้วยการเลือกทำ ประกันภัยบ้านเปี่ยมสุข ของ วิริยะประกันภัย โดยให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งภัยธรรมชาติหรือภัยเจตนาร้าย ไม่ว่าจะเป็นตัวอาคารอยู่อาศัย หรือทรัพย์สินภายในอาคาร ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกในฐานะเจ้าบ้าน และสวัสดิการเงินชดเชยกรณีเกิดความเสียหายต่อสถานที่เอาประกันภัยจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ โดยคุ้มครอง 6 หมวด ดังนี้

 • หมวดที่ 1 ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยอากาศยาน ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากควัน
  ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน ภัยเนื่องจากป่าเถื่อนและเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม)
  1.1 ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง
  1.2 ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์สิน
  1.3 ค่าใช้จ่ายในการประเมิน ออกแบบ ควบคุมงานสำหรับสถาปนิก พนักงานสำรวจ วิศวกร
  เอกสารแนบท้าย ความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า (EI)
  เอกสารแนบท้าย ภัยธรรมชาติ
 • หมวดที่ 2 การโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอย ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
 • หมวดที่ 3 การประกันภัยสำหรับเงินสด
 • หมวดที่ 4 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 • หมวดที่ 5 เงินชดเชยกรณีเกิดความเสียหายต่อสถานที่เอาประกันภัยจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้
 • หมวดที่ 6 การประกันภัยกระจกติดตั้งถาวร

ประกันภัยบ้าน ทำไว้อุ่นใจเมื่อเจอ ไฟไหม้ น้ำท่วม ภัยธรรมชาติ.jpg

บ้านทิพยยิ้มได้ ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย ของ ทิพยประกันภัย 

เบี้ยประกันเริ่มต้นวันละ 2 บาท กับ บ้านทิพยยิ้มได้ ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยของ ทิพยประกันภัย โดยให้ความคุ้มครองมาตรฐานครอบคลุมภัยธรรมชาติ ได้แก่ ลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด คลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ ภัยลูกเห็บ โดยทุกภัยธรรมชาติรวมกันไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมความคุ้มครอง 30% ของทุนประกันภัยต่อภัยธรรมชาติ ในกรณี ลมพายุ แผ่นดินไหว ลูกเห็บ น้ำท่วม(คุ้มครองหลังวันเริ่ม 7 วัน) อีกด้วย

ประกันภัยบ้าน ทำไว้อุ่นใจเมื่อเจอ ไฟไหม้ น้ำท่วม ภัยธรรมชาติ

สนใจสมัครรีไฟแนนซ์บ้าน 

regis-but
สนใจสมัคร

นอกจากการทำประกันภัยบ้านแล้ว สำหรับใครที่กำลังผ่อนชำระค่างวดสินเชื่อบ้าน และต้องการรีไฟแนนซ์บ้าน เพื่อลดอัตราดอกเบี้ย ขยายเวลาผ่อนชำระ แนะนำสมัครรีไฟแนนซ์บ้านออนไลน์ผ่านทางมาสิได้เลยเพียงแค่ คลิกที่นี่ พร้อมกับกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วทีมงานมาสิจะติดต่อกลับไป หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02 710 3100 รวมถึงทัก LINE @masii มาได้เลย

banner-personal-loan