ซื้อประกันสุขภาพ ให้ลูก ใช้ลดหย่อนภาษี ได้ไหม

ซื้อประกันสุขภาพ ให้ลูก ใช้ลดหย่อนภาษี ได้ไหม
ซื้อประกันสุขภาพ ให้ลูก ใช้ลดหย่อนภาษี ได้ไหม
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

ซื้อประกันสุขภาพ ให้ลูก เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของพ่อแม่ ในกรณีที่ลูกน้อยเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ซึ่งในช่วงสิ้นปีที่ทุกคนต้องยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แล้ว ประกันสุขภาพเด็ก ที่ซื้อให้ลูกจะสามารถนำเบี้ยประกันมาคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของพ่อแม่ ได้ไหม เอาเป็นว่าไปหาคำตอบพร้อม ๆ กับ Masii

ซื้อประกันสุขภาพ ให้ลูก ใช้ลดหย่อนภาษี ได้ไหม

ลดหย่อนภาษี 2563 ได้เฉพาะ เบี้ยประกันสุขภาพของตัวเอง และ พ่อแม่ 

ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร เบี้ยประกันสุขภาพที่สามารถนำมาใช้หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะมีเพียงประกันสุขภาพของตัวเอง จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท และประกันสุขภาพพ่อแม่ จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ส่วนเบี้ยประกันสุขภาพเด็ก หรือ ประกันสุขภาพที่ซื้อให้ลูก ไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ แต่ อย่างไรก็ตามพ่อแม่ยังได้รับสิทธิ ลดหย่อนบุตรคนละ 30,000 บาท ซึ่งบุตรต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี

ซื้อประกันสุขภาพ ให้ลูก ใช้ลดหย่อนภาษี ได้ไหม

Masii แนะนำ ประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษี 2563 

ทิพยจัดเต็ม 15,000 ทิพยประกันภัย 

ประกันสุขภาพ ราคา 15,000 บาทต่อปี ราคาเดียวทุกช่วงอายุ มีให้เลือกสมัคร 2 แบบ คือ Comfort และ Support ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยสูงสุด 600,000 บาทต่อปี และค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก สูงสุด 2,000 บาท (1 ครั้งต่อวัน สูงสุด 30 ครั้งต่อปี) พร้อมมีเงินชดเชยรายได้ ขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุสูงสุด 1,000 บาทต่อวัน สำหรับประกันแบบ Support

ประกันสุขภาพ 60 ยังฟิต ของสินมั่นคง 

ต้องการซื้อประกันสุขภาพให้พ่อแม่ แนะนำ 60 ยังฟิต ของสินมั่นคง ไม่ต้องตรวจสุขภาพ โดยมีแผนประกันสุขภาพให้เลือกสมัครมากถึง 6 แผนประกัน ราคาเบี้ยประกันสุขภาพเริ่มต้น 5,239 บาทต่อปี ให้ความคุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท นอกจากนี้เบี้ยประกันสุขภาพ ลูก ๆ สามารถนำไปใช้ ลดหย่อนภาษี 2563 ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดอีกด้วย

เมืองไทย Health Smile

เจ็บป่วยเมื่อไหร่ ไม่ต้องเครียด เพราะประกันสุขภาพ Health Smile เมืองไทยประกันภัยให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้งจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย สูงสุด 800,000 บาท ต่อปี ไม่ต้องสำรองจ่าย เพียงแค่ยื่นบัตร Health Care Card  เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลตามรายละเอียดในกรมธรรม์ โดยเบี้ยประกันราคาเริ่มต้น 3,750 บาทต่อปี 

ซื้อประกันสุขภาพ ให้ลูก ใช้ลดหย่อนภาษี ได้ไหม

สนใจสมัคร ประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษี 

regis-but
สนใจสมัคร

สามารถเลือกสมัครประกันสุขภาพให้ตัวเอง หรือ ประกันสุขภาพให้พ่อแม่ สำหรับใช้ลดหย่อนภาษี 2563 ผ่านทางเว็บไซต์มาสิได้ง่าย ๆ  เพียง คลิกที่นี่ กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน แล้วทางทีมงานจะติดต่อกลับไป หรือหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02 710 3100  และ LINE @masii