ขึ้นทะเบียนโดรนกับสำนักงานการบินพลเรือน ทำยังไงบ้าง

ขึ้นทะเบียนโดรนกับสำนักงานการบินพลเรือน ทำยังไงบ้าง
ขึ้นทะเบียนโดรนกับสำนักงานการบินพลเรือน ทำยังไงบ้าง
บัตรเครดิตเคทีซีมาสเตอร์การ์ด


สำหรับสายเล่นโดรน และผู้ใช้งานโดรน ไม่ว่าจะเป็นนักเล่นโดรนมืออาชีพ หรือนักเล่นโดรนสมัครเล่นก็ตาม ก่อนทำการบินโดรนนั้นจะต้องทำการขึ้นทะเบียนโดรนให้ถูกต้องตามกฎหมายกันก่อน ทั้งการขึ้นทะเบียนโดรนกับ กสทช. และสำนักงานการบินพลเรือน ส่วนการขึ้นทะเบียนโดรนกับสำนักงานการบินพลเรือนนั้น ทำยังไงบ้าง วันนี้ตามมาสิไปดูขั้นตอน และรายละเอียดกันเลยค่ะ 

ขึ้นทะเบียนโดรนกับสำนักงานการบินพลเรือน ทำยังไงบ้าง

รวบรวมร้านขายโดรน พร้อมประกันภัยโดรน!

ขึ้นทะเบียนโดรนได้ที่ไหน

ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกันก่อนว่าการขึ้นทะเบียนโดรนนั้นนักเล่นโดรนต้องติดต่อสถานที่ใดบ้าง สำหรับการขึ้นทะเบียนผู้บังคับอากาศยานโดรนต้องทำการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานการบินพลเรือน The Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT) ส่วนการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นการขึ้นทะเบียนขออนุญาตใช้ความคลื่นความถี่ค่ะ 

สำหรับหน่วยงานสังกัดราชการทหาร ราชการตำรวจ ราชการศุลกากร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้บังคับ หรือปล่อยอากาศยานประเภทที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) เนื่องจากหน่วยงานที่กล่าวมานั้นไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ตามมาตรา 5 ประกอบกฎกระทรวงกำหนดราชอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ 2497

การขึ้นทะเบียนโดรนกับ CAAT ต้องทำยังไงบ้าง

แม้จะลงทะเบียนขออนุญาตใช้คลื่นความถี่ในการบินโดรนกับ กสทช. แล้ว ก็ยังไม่สามารถบินโดรนได้อย่างถูกกฎหมาย นักเล่นโดรนจะต้องทำการขึ้นทะเบียนผู้บังคับอากาศยานโดรนกับ CAAT ให้ถูกต้องก่อน จึงจะได้รับหนังสือการขึ้นทะเบียนผู้บังคับอากาศยานโดรน ซึ่งเปรียบเสมือนใบขับขึ่ของนักบินโดรนอีกด้วย 

สำหรับการขึ้นทะเบียนโดรนกับสำนักงานการบินพลเรือน หรือ CAAT นั้น สามารถทำได้ไม่ยาก โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

ในกรณีบุคคล

เพียงแค่คุณกรอกคำขอการขึ้นทะเบียนผู้บังคับอากาศยานโดรนผ่านทางเว็บไซต์ https://www.caat.or.th/uav จากนั้นทำการดาวน์โหลดแบบฟอร์มพร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และรับรองตนเองพร้อมลงนาม แสดงเอกสารสำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาให้ถูกต้อง และมีประกันภัยบุคคลที่ 3 วงเงินประกันไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวมถึงต้องแสดงภาพถ่ายโดรนที่สามารถมองเห็น Serial Number อย่างชัดเจนด้วยค่ะ

ในกรณีนิติบุคคล 

สำหรับนิติบุคคลต้องแสดงเอกสารหนังสือรับรองนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือน) และรายชื่อกรรมการทุกคน โดยผู้แทนนิติบุคคลให้หมายถึงตัวบุคคลเหล่านี้ จากนั้นทำการดาวน์โหลดแบบฟอร์มพร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และรับรองตนเองพร้อมลงนาม (กรรมการทุกคน พร้อมผู้บังคับอากาศยานโดรน) แสดงเอกสารสำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาให้ถูกต้อง (กรรมการทุกคน พร้อมผู้บังคับอากาศยานโดรน) และมีประกันภัยบุคคลที่ 3 วงเงินประกันไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวมถึงต้องแสดงภาพถ่ายโดรนที่สามารถมองเห็น Serial Number อย่างชัดเจนด้วยค่ะ

ขึ้นทะเบียนโดรนทราบผลภายในกี่วัน

การขึ้นทะเบียนผู้บังคับ หรือปล่อยอากาศยานโดรนออนไลน์ กับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย CAAT จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 15 วันทำการ ทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่ส่งเอกสารครบถ้วนนะคะ

โดรนแบบไหนบ้างที่ต้องขึ้นทะเบียน

สำหรับโดรนที่ต้องทำการขึ้นทะเบียนก่อนการบินนั้นมีดังต่อไปนี้

  • โดรนที่มีการติดตั้งกล้องถ่ายภาพทุกกรณี
  • น้ำหนักเกิน 2 กิโลกรัมต้องขึ้นทะเบียนทุกกรณี (หากน้ำหนักโดรนและกล้องถ่ายภาพรวมกันไม่เกิน 2 กิโลกรัม ไม่ต้องขึ้นทะเบียน)
  • โดรนที่มีน้ำหนักเกินกว่า 25 กิโลกรัมขึ้นไป (ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม)

มีบทลงโทษอย่างไรถ้าไม่ได้ขึ้นทะเบียนโดรน

บทลงโทษถ้าไม่ได้ขึ้นทะเบียนผู้บังคับอากาศยานโดรน นักบินโดรนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎการขึ้นทะเบียนผู้บังคับอากาศยานโดรนจะได้รับการลงโทษตามบทลงโทษตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 มาตรา 24 ประมวล มาตรา 78 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

หนังสือการขึ้นทะเบียนผู้บังคับอากาศยานโดรนมีอายุกี่ปี

สำหรับคนที่อาจจะยังสงสัยว่าเมื่อทำการขึ้นทะเบียนผู้บังคับอากาศยานโดรนไปแล้ว เป็นการทำครั้งเดียว หรือต้องมีการต่ออายุ คำตอบก็คือ หนังสือการขึ้นทะเบียนผู้บังคับอากาศยานโดรนมีอายุ 2 ปี โดยนับจากวันที่ออกหนังสือค่ะ

สนใจสมัครประกันภัยโดรน

regis-but
สนใจสมัคร

ไมว่าคุณจะเป็นนักเล่นโดรนมือใหม่ หรือนักบินโดรนมืออาชีพ การขึ้นทะเบียนโดรนให้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนั้นความปลอดภัยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม การทำประกันภัยโดรนเพื่อความอุ่นใจในการใช้งานจึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่ง หากสนใจประกันโดรน หรือต้องการทำประกันภัยโดรน กับ เจพี ประกันภัย เพียงคลิกที่นี่ หรือใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำประกันภัยโดรน หรือสามารถโทร. 02 710 3100 และ 0633231640 แอดไลน์ของมาสิ @masii เข้ามาได้เลยค่ะ เมื่อเอกสารส่งมาให้ทาง masii ครบแล้ว ก็สามารถรอรับกรมธรรม์ประกันภัยโดรนได้เลย โดยทางเราจะส่งให้ทาง LINE หรือ E-mail ย้ำกันอีกทีว่าต้องส่งเอกสารให้ครบนะคะ