เทคโนโลยีโดรน

5 ตัวอย่าง เทคโนโลยีโดรน ช่วยสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

เทคโนโลยีโดรน หรือ UAV (Unmanned Aerial Vehicle) คือ ยานพาหนะทางอากาศไร้คนขับที่ทำงานผ่านการผสมผสานของเทคโนโลยีต่างๆ ได้ เช่น การมองเห็นแบบเสมือนจริง ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เทคโนโลยีการหลีกเลี่ยงวัตถุ และอื่นๆ นอกจากนี้ โดรนยังมีน้ำหนักเบา ต้นทุนต่ำ มีขั้นตอนเตรียมการและใช้โครงสร้างพื้นฐานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นด้วย ไปดูความน่าสนใจในวันนี้กันครับ ... 5 ตัวอย่าง เทคโนโลยีโดรน ช่วยสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน   ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีโดรนได้กลายเป็นกระแสและถูกนำมาใช้ประโยชน์ในวงกว้างทั้งในด้านธุรกิจการค้า วิทยาศาสตร์และสันทนาการ ไม่ว่าจะเป็นการเฝ้าระวังด้านความมั่นคง การค้นหาและกู้ภัย การถ่ายภาพทางอากาศ การสำรวจพื้นที่ การขนส่งสินค้าไปจนถึงการสื่อสารดิจิทัล ยิ่งไปกว่านั้น เทคโนโลยีโดรนยังมีบทบาทสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม เพราะสามารถประยุกต์การใช้งานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้หลากหลายรูปแบบ บทความนี้ masii...
ขอสินเชื่อฟรีแลนซ์

หากทำฟรีแลนซ์ หรือขายของออนไลน์ จะขอสินเชื่อยังไงให้ผ่าน

สำหรับใครที่ประกอบอาชีพอิสระ เป็นฟรีแลนซ์ พ่อค้าแม่ค้า หรือขายของออนไลน์ แต่ต้องการกู้เงินด่วน เพื่อนำมาหมุนเวียนในธุรกิจ หรือนำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน แต่ไม่รู้ว่าจะมีวิธีอย่างไรให้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลได้ผ่านฉลุยบ้าง วันนี้ masii ก็มีเทคนิคเคล็ดลับดีๆ ที่ทำให้เพื่อนๆ ที่มีอาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ สามารถขอสินเชื่อได้ผ่านชัวร์ๆ ส่วนจะมีวิธีใดบ้าง ไปดูกันเลย หากทำฟรีแลนซ์ หรือขายของออนไลน์ จะขอสินเชื่อยังไงให้ผ่าน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ พ่อค้าแม่ค้า หรือผู้ที่ขายของออนไลน์ ต่างรู้ดีว่าการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีเงื่อนไขที่แตกต่างจากผู้ที่มีรายได้ประจำ เพราะเป็นอาชีพที่ไม่มีสลิปเงินเดือนหรือเอกสารมารองรับรายได้ เหมือนพนักงานเงินเดือนทั่วไป แต่ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป เพราะอาชีพอิสระก็สามารถดำเนินการกู้เงินกับธนาคารได้ เพียงมีเคล็ดลับดังต่อไปนี้ 1. เตรียมบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน เรื่องการเตรียมบัญชีย้อนหลัง หรือสเตทเมนต์นั้นถือว่าสำคัญมาก เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินรู้ว่าเรามีรายรับรายจ่ายอะไรบ้าง และมีเงินเดินในบัญชีต่อเดือนเท่าไรบ้าง...
วงเงินของสินเชื่อ ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง

วงเงินของสินเชื่อ ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง

ในการ ขอสินเชื่อส่วนบุคคลนั้น นอกจากต้องพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของตัวเอง ซึ่งคนที่ขอสินเชื่อนั้นคงคาดหวังกับวงเงินที่จะได้จาก สินเชื่อส่วนบุคคล ว่า จะได้วงเงินเท่าไร วงเงินสินเชื่อ ขึ้นอยู่กับอะไร เงินเดือนของผู้กู้ สินเชื่อส่วนบุคคล สำหรับคนที่เห็นจาก เงื่อนไขของสินเชื่อส่วนบุคคลตัวอื่นๆ  ที่บอกว่า ได้รับวงเงินสูงสุด 5 เท่า ของเงินเดือน หรือ 150,000 บาทเห็นต้นไปนั้นอันดับแรก เลยคือ วงเงินกู้จะถูกพิจารณาจากรายได้หรือเงินเดือนของผู้กู้เป็นหลักซึ่ง โดยปกติจะได้วงเงินกู้ สินเชื่อส่วนบุคคล สูงถึง 5 เท่าจากเงินเดือน หรือรายได้ของตัวเอง ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัย สำคัญที่สุดในการพิจารณาวงเงินสินเชื่อ ประวัติเครดิต สำหรับอีกหนึ่งปัจจัยที่ใช้พิจารณานั่นคือ ประวัติการชำระเงินสินเชื่อ-บัตรเครดิต หรือ ประวัติการชำระล่าช้า ว่าลูกค้าคนนี้ มีประวัติการชำระล่าช้าหรือเปล่า ปริมาณหนี้ค้างชำระ หากปริมาณหนี้สินที่ค้างชำระ วงเงินสินเชื่อนั้นจะมีจำนวนที่ลดลง เมื่อเทียบกับสินเชื่อหรือบัตรใบอื่น ซึ่งวงเงินสินเชื่อจะลดลง...
ฟรีแลนซ์ จะขอสินเชื่อยังไงให้ผ่าน

หากทำฟรีแลนซ์ จะขอสินเชื่อยังไงให้ผ่าน

สำหรับใครที่ประกอบอาชีพอิสระ เป็นฟรีแลนซ์ พ่อค้าแม่ค้า หรือขายของออนไลน์ แต่ต้องการกู้เงินด่วน เพื่อนำมาหมุนเวียนในธุรกิจ หรือนำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน แต่ไม่รู้ว่าจะมีวิธีอย่างไรให้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลได้ผ่านฉลุยบ้าง วันนี้ masii ก็มีเทคนิคเคล็ดลับดีๆ ที่ทำให้เพื่อนๆ ที่มีอาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ สามารถขอสินเชื่อได้ผ่านชัวร์ๆ ส่วนจะมีวิธีใดบ้าง ไปดูกันเลย หากทำฟรีแลนซ์   จะขอสินเชื่อยังไงให้ผ่าน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ พ่อค้าแม่ค้า หรือผู้ที่ขายของออนไลน์ ต่างรู้ดีว่าการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีเงื่อนไขที่แตกต่างจากผู้ที่มีรายได้ประจำ เพราะเป็นอาชีพที่ไม่มีสลิปเงินเดือนหรือเอกสารมารองรับรายได้ เหมือนพนักงานเงินเดือนทั่วไป แต่ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป เพราะอาชีพอิสระก็สามารถดำเนินการกู้เงินกับธนาคารได้ เพียงมีเคล็ดลับดังต่อไปนี้ 1. เตรียมบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน เรื่องการเตรียมบัญชีย้อนหลัง หรือสเตทเมนต์นั้นถือว่าสำคัญมาก เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินรู้ว่าเรามีรายรับรายจ่ายอะไรบ้าง และมีเงินเดินในบัญชีต่อเดือนเท่าไรบ้าง ซึ่งเอกสารที่ใช้ในการกู้เงินกับธนาคารมักจะใช้บัญชีย้อนหลังอย่างน้อย...
ไม่ต่อประกันภัยโดรน ไม่ทำประกันภัยโดรน ส่งผลเสียยังไงบ้าง

ไม่ต่อประกันภัยโดรน ไม่ทำประกันภัยโดรน ส่งผลเสียยังไงบ้าง

สำหรับเจ้าของโดรน หรือ ผู้ที่วางแผนจะซื้อโดรน หรือใช้โดรนมาสักพักแล้ว สิ่งสำคัญที่ทุกคนควรจะรู้และรับทราบนั้นคือ ผู้ใช้โดรนทุกคน จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนโดรนทุกลำและทำประกันภัยโดรนทุกลำที่ตัวเองเป็ฯเจ้าของ เพราะนั่นคือกฏข้อบังคับพื้นฐานสำหรับ ผู้ที่คิดจะควบคุมอากาศยานไร้คนขับหรือ ผู้บังคับโดรน นั่นเองครับ แต่ถ้าหากเราไม่ไม่ต่อประกันภัยโดรน ไม่ทำประกันภัยโดรน ส่งผลเสียยังไงบ้าง ตามมาดูกันเลย ผู้ใช้โดรน ไม่ต่อประกันภัยโดรน ไม่ทำประกันภัยโดรน ส่งผลเสียยังไงบ้าง โดรนทุกลำ ต้องทำ ประกันภัยโดรน ทั้งนี้ได้มีข้อบังคับตามกฎหมายระบุไว้ว่า ผู้ใช้โดรนทุกคนต้องขึ้นทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาต และขึ้นทะเบียนผู้บังคับโดรนที่สำนักงานการบินพลเรือน และ กสทช. ซึ่งการจะขึ้นทะเบียนโดรนได้นั้นจะต้องใช้เอกสารกรมธรรม์จากประกันภัยโดรนร่วมด้วย จึงสรุปได้ว่า หากจะขึ้นทะเบียนโดรนได้นั้น ต้องทำประกันภัยโดรนก่อนนั่นเอง โดยประกันภัยโดรนจะมีอายุความคุ้มครองเพียง 1 ปี เมื่อครบกำหนด จะต้องทำการต่อประกันภัยโดรน...
สินเชื่อรถแลกเงิน : เงินก้อนโตที่ได้จากรถคู่ใจ

สินเชื่อรถแลกเงิน : เงินก้อนโตที่ได้จากรถคู่ใจ

สำหรับสินเชื่อรถแลกเงินนั้น หลายคนคงจะทราบกันดีกว่า หากเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการเงินก้อน และเรามีรถยนต์ที่เราใช้งานอยู่ทุกวัน มีเล่มทะเบียนรถยนต์ รถยนต์คันนั้น จะสามารถนำมาทำสินเชื่อที่ให้เงินก้อนโต อย่าง สินเชื่อที่ใช้รถเป็นหลักประกันได้ หรือที่ทุกคนรู้จักกันใน สินเชื่อรถุแลกเงิน นั่นเองครับ และสินเชื่อรถแลกเงินนั้นก็มีอยู่หลากหลายมากเลย ทั้งรถยนต์ที่เราผ่อนชำระหมดแล้ว ก็สามารถนำมาทำได้ หรือแม้แต่รถมือสอง สามารถทำได้เช่นกัน หรือแม้แต่มีรถมอเตอร์ไซค์ หรือรถกระบะ ก็สามารถนำมาทำสินเชื่อรถแลกเงินได้ครับ แถมบางสินเชื่อรถแลกเงินนั้น ก็ไม่เช็คประวัติการชำระล่าช้าอีกด้วย (แต่อันนี้ต้องดูเงื่อนไขดีๆนะครับ) เอาล่ะ เราไปดูกันว่าสินเชื่อรถแลกเงินที่น่าสนใจนั้นคือตัวไหนบ้าง สินเชื่อรถแลกเงิน : เงินก้อนโตที่ได้จากรถคู่ใจ เรามาดูที่สินเชื่อรถแลกเงินตัวแรกที่เราแนะนำกันดีกว่า สำหรับสินเชื่อรถแลกเงินตัวนี้ จุดเด่นที่เห็นชัด คือการไม่เช็คประวัติการชำระล่าช้าครับ และแน่นอนเรากำลังพูดถึงสินเชื่ออะมานะฮ์ สินเชื่อทะเบียนรถ อะมานะฮ์ อนุมัติง่าย ไม่ยุ่งยาก สำหรับสินเชื่อรถแลกเงิน ที่...

บัตรกดเงินสด บัตรใบนี้ ที่ทุกคนควรมีติดกระเป๋า ถึงจะยังไม่ใช้ก็ตาม

ถ้าหากเราพูดถึงตัวช่วยทางการเงิน หรืออุปกรณ์ทางการเงินนั้น จะนึกถึงอะไรบ้างครับ...  อันดับแรกๆ หลายคนคงคิดถึง บัตรเครดิต  บัตรที่จะคอยช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทุกคนในการช้อป การใช้ หรือการรับบริการต่างๆ ให้มีความง่ายมายิ่งขึ้น แถมบางที่ ยังสามารถผ่อนจ่ายจากการรูดซื้อสินค้าได้ด้วย และ บัตรเครดิต จะช่วยให้คุณมีอำนาจการจับจ่ายที่มากยิ่งขึ้น แต่ตัวช่วยทางการเงิน หรืออุปกรณ์ทางการเงิน ไม่ได้มีเพียงแค่ บัตรเครดิต เพียงอย่างดียว เรายังมี บัตรกดเงินสด อีกครับ ซึ่ง ทราบหรือเปล่าครับว่า บัตรกดเงินสด ก็เป็นตัวช่วยทางการเงินหรืออุปกรณ์ทางการเงินที่ช่วยเราในเวลาที่ต้องการเงินด่วน หรือต้องการเงินฉุกเฉินได้เหมือน ว่าแต่ทำไมเราต้อง มีบัตรกดเงินสด ติดตัวนะ ตาม Masii ไปดูเหตุผลกันเลย เหตุผลอะไร ที่เราควร...
การทำ ประกันสุขภาพ สำหรับเด็ก มีความจำเป็นอย่างไรบ้าง

การทำ ประกันสุขภาพ สำหรับเด็ก มีความจำเป็นอย่างไรบ้าง

การทำ ประกันสุขภาพ สำหรับเด็กนั้นจะมีความจำเป็นอย่างมากเพราะเด็กเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการป่วยและบาดเจ็บได้ง่าย นอกจากนี้เด็กยังอยู่ในช่วงเวลาที่กำลังมีการพัฒนาอวัยวะต่างๆ ซึ่งอาจจะทำให้พบปัญหาสุขภาพได้ง่ายขึ้นด้วยและทำให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองจะต้องเสียค่ารักษาพยาบาลที่มากขึ้น ดังนั้น การทำ ประกันสุขภาพ สำหรับเด็กจะช่วยให้ผู้ปกครองมั่นใจได้ว่าหากลูกน้อยของเรานั้นเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ จะมีการค่ารักษาพยาบาลในการรักษาและดูแลรักษาให้กับเด็กได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังสามารถวางแผนในเรื่องค่าใช้จ่าย เตรียมความพร้อมให้กับอนาคตของลูกของเราได้ด้วย การทำ ประกันสุขภาพ สำหรับเด็ก มีความจำเป็นอย่างไรบ้าง อย่างไรก็ตาม การทำประกันสุขภาพสำหรับเด็กอาจจะมีข้อจำกัดบางอย่าง เช่น บางบริษัทประกันอาจจะมีเงื่อนไขการรับประกันสุขภาพที่ต้องรองรับในเรื่องความเสี่ยงสำหรับโรคร้ายแรง ซึ่งเราจึงควรวางแผนแต่เนิ่นๆ เพราะ ประกันสุขภาพสำหรับเด็กบางแบบ อาจจะมีค่าเบี้ยประกันที่สูงกว่าประกันสุขภาพโดยทั่วไป ในทางปฏิบัติ การ ทำ ประกันสุขภาพสำหรับเด็ก ไม่จำเป็นต้องทำให้ทุกคน แต่อย่างไรก็ตาม การทำประกันสุขภาพสำหรับเด็กสามารถช่วยให้ผู้ปกครองมั่นใจในการคุ้มครองสุขภาพของลูกได้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อเด็กมีความเสี่ยงต่อการป่วยหรือบาดเจ็บ หรือเป็นโรคที่ต้องการการรักษาและดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ การทำประกันสุขภาพสำหรับเด็กยังช่วยในการเตรียมความพร้อมทางการเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาและดูแลรักษาเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย นอกจากนี้ การทำประกันสุขภาพ...
เงื่อนไขสำหรับการทำสินเชื่อบ้าน มีอะไรบ้าง

เงื่อนไขสำหรับการทำสินเชื่อบ้าน มีอะไรบ้าง

สำหรับสินเชื่อที่ใช้หลักประกัน แล้วจะได้มาซึ่งเงินก้อนใหญ่ไว้ใช้ เท่าที่เห็นในตลาดโดยส่วนมากหลายคนจะรู้จัก สินเชื่อบ้าน และ สินเชื่อรถนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้านแลกเงิน สินเชื่อบ้านมือสอง หรือสินเชื่อรถ สินเชื่อรถแลกเงิน สินเชื่อรีไฟแนนซ์รถ ก็ใช่นะครับ เพียงแค่หากเรานำบ้านมาเป็นหลักประกันในการทำสินเชื่อเราจะได้วงเงินที่สูงมากทีเดียว แต่อย่าลืมครับ ว่าในการทำสินเชื่อที่มีหลักประกันนั้น เราต้องพบกับเงื่อนไขหลายอย่าง เรามาดูรายละเอียดของ เงื่อนไข ที่พบโดยส่วนมากในการทำสินเชื่อบ้านกันดีกว่าครับ ว่ามีอะไรบ้าง เงื่อนไขสำหรับการทำสินเชื่อบ้าน มีอะไรบ้าง ถึงแม้การทำสินเชื่อบ้าน นั้นจะทำให้เราได้วงเงินที่สูงมาก และ มีโอกาสที่จะผ่านสูงหากเรามีบ้าน หรือที่อยู่อาศับเป็นของเราเองนั้น แต่ทราบหรือไม่ครับว่า ในการทำสินเชื่อบ้าน เราจะต้องมากดูในส่วนของเงื่อนไขด้วย ว่า การทำสินเชื่อบ้านนั้นต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้าง สำหรับการทำสินเชื่อบ้าน มาดูกัน ว่า เงื่อนไขอะไร ที่ต้องคอยระวัง ...
หยุดเทศกาลสงกรานต์ เรามาสำรวจสภาพการเงินกันดีกว่า ว่ามีเงินก้อนไว้ใช้หรือเปล่า

หยุดเทศกาลสงกรานต์ เรามาสำรวจสภาพการเงินกันดีกว่า ว่ามีเงินก้อนไว้ใช้หรือเปล่า

ในช่วงเดือนหน้า จะมีเทศกาลสงกรานต์ หรือเทศกาลที่จะทำให้เราได้มีวันหยุดยาวกันแล้วนะครับ หลายคนชอบช้อบในช่วงเทศกาล และในช่วงที่หลายคนต้องรีบกลับบ้านไปหาครอบครัวนั้นสื่งที่จะเลี่ยงไม่ได้เลยคือเรื่องของเงินซึ่งหากเราต้องกลับบ้านทีไรนั้น อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนต้องการเงินก็เป็นได้ แต่ก่อนกลับบ้านต่างจังหวัดนั้น คุณเองมีเงินก้อนมากพอ ที่จะให้ที่บ้านหรือไม่ ถ้าหากสำรวจตัวเองแล้ว พบว่า ยัง ก็ไม่ต้องตกใจครับ เพราะหากสมัครสินเชื่อในช่วงเวลานี้ ก็อาจจะมีเงินก้อนพอดีในเวลาที่กลับต่างจังหวัดก็ได้ครับ หยุดเทศกาลสงกรานต์ เรามาสำรวจสภาพการเงินกันดีกว่า ว่ามีเงินก้อนไว้ใช้หรือเปล่า สำหรับเงินก้อนฉุกเฉินนั้น ใช้เวลาไม่นานสำหรับการอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีหลากหลายแบบ มีหลากหลายระดับเงินเดือนขั้นต่ำครับ ในการขออนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคล หรือสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นจะมีข้อจำกัดเงินเดือนขั้นต่ำที่แตกต่างกันไปครับ  ซึ่งมีตั้งแต่เงินเดือนขั้นต่ำ 8,000 บาท 12,000 บาท 15,000 บาท หรือมากจนถึง 30,000 บาทก็มีครับ ซึ่ง เราจะขอสินเชื่อส่วนบุคคลแบบไหนนั้น ก็ต้องดูในเงื่อนไขข้อจำกัดเงินเดือนขั้นต่ำให้ดีๆ จะได้สินเชื่อที่เหมาะสมกับ...