เบิกค่ารักษาพยาบาลจาก พ.ร.บ. ทำอย่างไร เบิกได้เท่าไร

เบิกค่ารักษาพยาบาลจาก พ.ร.บ. ทำอย่างไร เบิกได้เท่าไร
เบิกค่ารักษาพยาบาลจาก พ.ร.บ. ทำอย่างไร เบิกได้เท่าไร
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

เบิกค่ารักษาพยาบาลจาก พ.ร.บ.รถยนต์ ทำอย่างไร เบิกได้เท่าไร ใครที่ใช้รถยนต์อยู่เป็นประจำ แน่นอนว่ารถยนต์ที่ใช้อยู่ ต้องมี พ.ร.บ.รถยนต์ อยู่แล้ว เพราะถือเป็นการทำประกันรถยนต์ภาคบังคับ ที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประสบภัยจากรถที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ แต่ขั้นตอนการเบิกค่ารักษาพยาบาลจาก พ.ร.บ. ทำอย่างไร และจะเบิกได้เท่าไรบ้าง เราตาม masii ไปหาคำตอบกันเลยค่ะ 

เบิกค่ารักษาพยาบาลจาก พ.ร.บ. ทำอย่างไร เบิกได้เท่าไร

พ.ร.บ.รถยนต์ ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประสบภัยจากรถ คือ ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ โดยจะได้รับเป็น ค่าเสียหายเบื้องต้น และ ค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ค่าเสียหายเบื้องต้น (เบิกได้โดยยังไม่ต้องพิสูจน์ความผิด)

 • ค่ารักษาพยาบาล (ตามจริง) สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท
 • เงินชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร หรือค่าปลงศพ กรณีเสียชีวิต คนละ 35,000 บาท

เบิกค่ารักษาพยาบาลจาก พ.ร.บ. ทำอย่างไร เบิกได้เท่าไร

ค่าสินไหมทดแทน (เบิกได้เฉพาะฝ่ายถูก)

 • ค่ารักษาพยาบาล (ตามจริง) สามารถเบิกได้เพิ่มเติมสูงสุดคนละ 80,000 บาท
 • กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ได้รับเงินชดเชยคนละ 500,000 บาท
 • กรณีทุพพลภาพถาวร ได้รับเงินชดเชย 300,000 บาท
 • กรณีสูญเสียอวัยวะ 2 ส่วนขึ้นไป ได้รับเงินชดเชย 500,000 บาท
 • กรณีสูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน ได้รับเงินชดเชย 250,000 บาท
 • กรณีสูญเสียนิ้ว ตั้งแต่นิ้วเดียวขึ้นไป ได้รับเงินชดเชย 200,000 บาท
 • ค่าชดเชยกรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) 200 บาทต่อวัน (ไม่เกิน 20 วัน)

เบิกค่ารักษาพยาบาลจาก พ.ร.บ. ทำอย่างไร เบิกได้เท่าไร

เอกสารเบิกค่ารักษาพยาบาลจาก พ.ร.บ. รถยนต์

1.เบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยนอก

2. เบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (เบิกได้เฉพาะฝ่ายถูก)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้
 • ใบรับรองแพทย์ หรือหนังสือรับรองการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล
 • ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล

เบิกค่ารักษาพยาบาลจาก พ.ร.บ. ทำอย่างไร เบิกได้เท่าไร

เมื่อผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บ ทางผู้ประสบภัย ผู้รับมอบอำนาจ หรือทายาทโดยชอบธรรม สามารถทำเรื่องเบิกประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ได้ภายใน 180 วัน โดยยื่นเรื่องผ่านโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษา หรือยื่นเรื่องผ่านบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (โทร. 1791) โดยค่าเสียหายจะจ่ายให้กับผู้เสียหายตัวจริง หรือผู้รับมอบอำนาจ หรือทายาทโดยธรรม ทั้งนี้ หากผู้ใดยื่นขอรับค่าเสียหายโดยทุจริต หรือยื่นหลักฐานอันเป็นเท็จ มีความผิดตามกฎหมาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

*ข้อมูลจาก บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัดเบิกค่ารักษาพยาบาลจาก พ.ร.บ. ทำอย่างไร เบิกได้เท่าไร

เมื่อได้ทราบกันไปแล้วว่า เบิกค่ารักษาพยาบาลจาก พ.ร.บ.ทำอย่างไร และจะเบิกได้เท่าไรนั้น หากใครที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ และต้องการเบิกประกัน พ.ร.บ. ล่ะก็ สามารถทำตามขั้นตอนดังกล่าวได้เลย และหากใครที่ต้องการทำประกันรถยนต์เพื่อความคุ้มครองเพิ่มเติม สามารถ คลิกที่นี่ เพื่อซื้อประกันหรือเปรียบเทียบประกันรถยนต์กับเว็บไซต์มาสิได้เลย

สนใจสมัครประกันรถยนต์

regis-but
สนใจสมัคร

หากใครสนใจต้องการ ซื้อ พ.ร.บ.รถยนต์ หรือ ซื้อประกันรถยนต์ สามารถโทร.มาพูดคุยสอบถามรายละเอียดกับมาสิได้ที่ 02 710 3100 หรือแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราได้ที่ @masii (มี @ ด้วยนะ) เพื่อติดตามข่าวสารและบทความดีๆ เกี่ยวกับ ประกันรถยนต์ ประกันมอเตอร์ไซค์ ประกันภัยโดรน ประกันสุขภาพ ประกันเดินทาง รวมถึง สินเชื่อส่วนบุคคล และบัตรเครดิตจากสถาบันการเงินชั้นนำ

banner-blog-masii-ci-2020