เกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี พ.ร.บ. คุ้มครองไหม

เกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี พ.ร.บ. คุ้มครองไหม
เกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี พ.ร.บ. คุ้มครองไหม
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่า พ.ร.บ. รถยนต์ นั้นให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประสบภัยจากรถ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอกหรือคู่กรณี โดยจะให้เป็นค่าเสียหายเบื้องต้น และค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติม แต่เพื่อนๆ หลายคนอาจยังสงสัยว่า ถ้าหากเกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี พ.ร.บ. คุ้มครองไหม เราไปหาคำตอบพร้อมกับ masii กันเลยค่ะ

เกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี พ.ร.บ. คุ้มครองไหม

เกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี พ.ร.บ. คุ้มครองไหม

เมื่อเกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี เช่น รถพลิกคว่ำ ลื่นไถล ตกข้างทาง ชนเสาไฟฟ้า ชนกำแพง ฯลฯ จนเป็นเหตุให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถได้รับบาดเจ็บ หรือได้รับความเสียหายต่อชีวิตและร่างกาย ทาง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ก็ยังคงให้ความคุ้มครองอยู่ แต่จะให้เป็น ค่าเสียหายเบื้องต้น เท่านั้น โดยบริษัทประกันที่เราทำ พ.ร.บ. จะเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย ภายใน 7 วันนับแต่วันที่แจ้งเรื่อง เป็นจำนวนเงินดังนี้

 • กรณีบาดเจ็บ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลตามจริง สูงสุดคนละไม่เกิน 30,000 บาท
 • กรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร หรือเสียชีวิต ได้รับเงินชดเชยรายละ 35,000 บาท
 • ในกรณีที่ผู้ประสบภัยเกิดความเสียหายทั้ง 2 กรณี จะได้เป็นเงินรวมกันไม่เกิน 65,000 บาท

ทั้งนี้ รถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์คันที่ประสบอุบัติเหตุต้องมี พ.ร.บ. ด้วย หากไม่มี พ.ร.บ. รถยนต์ หรือ พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ เมื่อเกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี ผู้ประสบภัยจะไม่ได้รับความคุ้มครอง และไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาล หรือเงินชดเชยใดๆ จาก พ.ร.บ. ได้เลย

เกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี พ.ร.บ. คุ้มครองไหม

เอกสารที่ใช้ในการเบิก พ.ร.บ

หลังจากเกิดอุบัติเหตุ ผู้ประสบภัยสามารถยื่นเรื่องขอเบิกความคุ้มครองจาก พ.ร.บ. ได้ภายใน 180 วัน โดยแจ้งเรื่องผ่านโรงพยาบาลให้เป็นผู้ประสานงานให้ หรือ ติดต่อกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (โทร. 1791) เมื่อยื่นเอกสารต่างๆ แล้ว ค่าเสียหายจะถูกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยตัวจริง หรือผู้รับมอบอำนาจ และทายาทโดยธรรม ซึ่งเอกสารที่ใช้ในการเบิก พ.ร.บ. มีดังนี้

1. กรณีบาดเจ็บ

2. กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพพลภาพถาวร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ ที่สามารถพิสูจน์ตัวตนผู้ประสบภัย
 • ใบรับรองแพทย์
 • หนังสือรับรองคนพิการ ที่แสดงถึงการสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ
 • สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

3. กรณีเสียชีวิต

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียชีวิต
 • ใบมรณบัตร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของทายาทโดยธรรม
 • สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน และหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

เกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี พ.ร.บ. คุ้มครองไหม

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า หากเกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี พ.ร.บ. ก็ยังคงให้ความคุ้มครองอยู่ แต่ผู้ประสบภัยจะได้รับเฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น และรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์คันที่เกิดอุบัติเหตุก็ต้องมี พ.ร.บ. อย่างถูกต้องสมบูรณ์ด้วยเช่นกัน ซึ่งหากใครที่ พ.ร.บ.รถยนต์ หรือ พ.ร.บ.มอเตอร์ไซค์ ใกล้หมดอายุแล้วละก็ สามารถต่ออายุ พ.ร.บ. ล่วงหน้า ได้ไม่เกิน 3 เดือน หรือ คลิกที่นี่ เพื่อซื้อ พ.ร.บ. กับทางมาสิได้ง่ายๆ

สนใจซื้อ พ.ร.บ. รถยนต์

regis-but
สนใจสมัคร

หรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถโทร.มาสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ที่ 02 710 3100 หรือแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราที่ @masii เพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ร.บ.มอเตอร์ไซค์ ประกันรถยนต์ ประกันมอเตอร์ไซค์ รวมถึง ประกันเดินทาง ประกันสุขภาพ ได้เลยค่ะ

car insurance banner