ชีวิตง่ายขึ้นกับสินเชื่อบ้านแลกเงิน ธนาคารออมสิน 

ชีวิตง่ายขึ้นกับ สินเชื่อบ้าน แลกเงิน ธนาคารออมสิน
ชีวิตง่ายขึ้นกับ สินเชื่อบ้าน แลกเงิน ธนาคารออมสิน
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

สินเชื่อบ้าน ของธนาคารออมสิน สินเชื่อระยะยาวที่ช่วยให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น เมื่อต้องประสบปัญหาการเงินขาดสภาพคล่อง และจำเป็นต้องใช้เงินด่วน หรือไม่ว่าเหตุผลใด ๆ ก็ตาม แต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ หากคุณมีบ้านเป็นของตัวเอง ก็สามารถนำมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการขอสินเชื่อ กับธนาคารออมสินได้ ซึ่งจะมีรายละเอียดและเงื่อนไขอะไรบ้าง ตาม Masii ไปดูกันเลย 

ชีวิตง่ายขึ้นกับ สินเชื่อบ้าน แลกเงิน ธนาคารออมสิน 

ใครสามารถขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน ธนาคารออมสิน ได้บ้าง 

ผู้ขอสินเชื่อบ้านแลกเงินของธนาคารออมสิน ต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้ขอสินเชื่อบ้านกับระยะเวลาที่ผ่อนชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี รวมถึงต้องที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน 

ระยะเวลาผ่อนชำระสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน ธนาคารออมสิน

ระยะเวลาผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน ไม่เกิน 15 ปี 

ชีวิตง่ายขึ้นกับ สินเชื่อบ้าน แลกเงิน ธนาคารออมสิน

วงเงินสินเชื่อบ้านแลกเงิน ธนาคารออมสิน

เงินกู้ระยะยาว (LT) ให้กู้ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท โดยให้กู้ไม่เกิน ร้อยละ 90 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคาร หรือไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินห้องชุด

เงินกู้แบบผสม (LT ร่วมกับ OD) ให้กู้ร่วมกันได้ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท และไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ โดยวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) ให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 1,000,000 บาท และไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ ทั้งกรณีใช้ที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด

ชีวิตง่ายขึ้นกับ สินเชื่อบ้าน แลกเงิน ธนาคารออมสิน

หลักประกันในการขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน ธนาคารออมสิน

ที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ที่ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็นและมีทางสาธารณประโยชน์ รถยนต์สามารถผ่านเข้า – ออกได้สะดวก

ชีวิตง่ายขึ้นกับ สินเชื่อบ้าน แลกเงิน ธนาคารออมสิน

สนใจสมัครสินเชื่อบ้านแลกเงิน

button-orange
สนใจสมัคร

อย่างไรก็ตามการอนุมัติวงเงินสินเชื่อบ้าน ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และการพิจารณาของทางธนาคารออมสิน ส่วนใครที่สนใจต้องการขอสินเชื่อบ้าน แบบไม่ต้องมานั่งยุ่งยากในการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ แนะนำ คลิกที่นี่ รวมถึงสินเชื่อตัวอื่น ๆ เช่น สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล เพื่อนำเงินไปใช้จ่าย หรือเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับพนักงานของเราได้ที่ 02 710 3100 รวมถึงทัก LINE @masii มาได้เลย
banner-personal-loan