วันพืชมงคล วันสำคัญและขวัญกำลังใจ ของเกษตรกรไทย

วันพืชมงคล วันสำคัญและขวัญกำลังใจ ของ เกษตรกร ไทย
วันพืชมงคล วันสำคัญและขวัญกำลังใจ ของ เกษตรกร ไทย
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

วันพืชมงคล ถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่สร้างขวัญกำลังใจให้กับ เกษตรกร ไทย ซึ่งเป็นฟันเฟื่องหลักในการล่อเลี้ยงและดำรงชีพของประชากรในประเทศ ตลอดจนสร้างรายได้ให้จากการส่งออกผลผลิตทางเกษตร ซึ่ง วันพืชมงคล ปีนี้ตรงกับวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 จะมีกิจกรรมสำคัญอะไรบ้าง Masii ตามไปดูกัน 

วันพืชมงคล วันสำคัญและขวัญกำลังใจ ของ เกษตรกร ไทย

พระราชพิธีสำคัญใน วันพืชมงคล 

เสริมสร้างความเป็นสิริมงคล และความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพเกษตรกร พร้อมกับให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของเกษตรกรไทย ดังนั้นในวันพืชมงคลทุกปีจะมี 2 พระราชพิธีสำคัญ คือ

  • พระราชพิธีพืชมงคล เป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพืชพันธุ์ต่างๆ เช่น ข้าวเปลือก ข้าวเหนียว ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ถั่ว งา เผือก มัน เป็นต้น โดยมีจุดประสงค์ให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้น อุดมสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัย 
  • พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพิธีเริ่มต้นการไถนา หว่านเมล็ดข้าว เพื่อเป็นสัญญาณว่าฤดูกาลแห่งการทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้ว   

ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีประชาชนจะเก็บเมล็ดข้าว แล้วนำไปผสมกับพันธุ์ข้าวที่จะปลูก หรือเก็บไว้เป็นถุงเงินเพื่อความเป็นสิริมงคล

วันพืชมงคล วันสำคัญและขวัญกำลังใจ ของ เกษตรกร ไทย

ความหมายการเสี่ยงทายในวันพืชมงคล

นอกเหนือจากพระราชพิธีแล้ว สิ่งที่หลายคนให้ความสนใจไม่แพ้กันคือการเสี่ยงทาย ผ้านุ่งแต่งกาย โดยพระยาแรกนา จะตั้งสัตยาธิษฐานเสี่ยงทายหยิบผ้านุ่ง ซึ่งแต่ละผืนมีความหมายดังนี้ 

  • ผ้าสี่คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะมากสักหน่อย นาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่
  • ห้าคืบ พยากรณ์ว่า น้ำสำหรับปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี
  • ผ้าหกคืบ พยากรณ์ว่า น้ำน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอนอาจจะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่

รวมถึงการเสี่ยงทายของพระโค โดยใช้อาหาร 7 อย่างในการเสี่ยงทาย คือ ข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่วเขียว งา หญ้า น้ำ และเหล้า ซึ่งแต่ละอย่างมีความหมายดังนี้ 

  • ข้าวเปลือก หรือ ข้าวโพด หมายความว่า ธัญญาหาร  ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี
  • ถั่วเขียว หรือ งา หมายความว่า ผลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี
  • น้ำ หรือ หญ้า หมายความว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี
  • เหล้า หมายความว่า การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศจะดีขึ้น เศรษฐกิจจะรุ่งเรืองวันพืชมงคล วันสำคัญและขวัญกำลังใจ ของ เกษตรกร ไทย

เกษตรกรไทย ยุคใหม่กับความทันสมัยของเทคโนโลยี 

อย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้ได้มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยให้เกษตรกรทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้น อย่างเช่น โดรนการเกษตร ซึ่งช่วยการเข้าถึงพื้นที่การเกษตรได้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ช่วยพยากรณ์สภาพอากาศ ความชื้น อุณหภูมิ ซึ่งเป็นความทันสมัยของเทคโนโลยีที่ทำให้เกษตรกร สามารถวางแผนการเพาะปลูก และลดความเสียหายจากผลกระทบของสภาพอากาศ

วันพืชมงคล วันสำคัญและขวัญกำลังใจ ของ เกษตรกร ไทย

สนใจสมัครประกันภัยโดรน

regis-but
สนใจสมัคร

สำหรับเกษตรที่สนใจทำประกันภัยโดรนเกษตร สามารถสมัครผ่านมาสิได้เลย เพียง คลิกที่นี่ และหลังจากที่ส่งเอกสาร ชำระค่าเบี้ยประกันภัยโดรนครบถ้วน ภายในเวลา 16:00 น. ก็สามารถรอรับกรมธรรม์ประกันภัยโดรนภายในวันเดียวกันได้เลย โดยทางทีมงานจะส่งกรมธรรม์ประกันภัยโดรนให้ทาง E-mail และจะส่งกรมธรรม์ประกันภัยโดรนฉบับจริงให้ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้

นอกจากประกันภัยโดรนแล้ว มาสิยังมี ประกันมอเตอร์ไซค์ ประกันรถยนต์ ประกันเดินทาง ประกันสุขภาพ สินเชื่อรถ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อส่วนบุคคล และ บัตรเครดิต โดยหากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่02 710 3100  รวมถึงทัก LINE @masii มาได้เลย