ไฟไหม้รถยนต์ ประกันภัยชั้นไหนคุ้มครองบ้าง?

ไฟไหม้รถยนต์ ประกันภัยชั้นไหนคุ้มครองบ้าง?
ไฟไหม้รถยนต์ ประกันภัยชั้นไหนคุ้มครองบ้าง?
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

เพราะอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา และบางเหตุการณ์อาจรุนแรงจนถึงขั้นทำให้รถยนต์ไฟไหม้ เกิดความเสียหายเป็นจำนวนมาก ซึ่งนอกจากอุบัติเหตุจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดไฟไหม้รถแล้ว ยังสามารถเกิดได้จากกรณีน้ำมันเชื้อเพลิงรั่ว หรือระบบไฟฟ้าขัดข้อง เป็นต้น แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราจะทำอย่างไร และประกันรถยนต์ที่ทำไว้จะคุ้มครองหรือไม่ หรือมีประกันรถยนต์ประเภทไหน คุ้มครองกรณีรถยนต์ถูกไฟไหม้บ้าง เราไปหาคำตอบพร้อมกับ masii กันเลยค่ะ

ไฟไหม้รถยนต์ ประกันภัยชั้นไหนคุ้มครองบ้าง?

ไฟไหม้รถยนต์ ประกันภัยชั้นไหนคุ้มครองบ้าง?

คุ้มครองอะไรบ้าง?

 • ประกันรถยนต์ชั้น 1 ประกันรถยนต์ชั้น 2 และประกันรถยนต์ชั้น 2+ จะคุ้มครองความเสียหายของรถคันที่ทำประกันภัยไว้ รวมถึงรับผิดชอบค่าเสียหายตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ไม่ว่าสาเหตุจะมาจากการไหม้ด้วยตัวของรถยนต์เองหรือไหม้เนื่องจากสาเหตุอื่นๆ โดยการพิจารณารับผิดชอบค่าเสียหายของรถที่ทำประกันไว้จะแบ่งเป็น 2 กรณี

การพิจารณาความเสียหายในกรมธรรม์ทั้ง 2 กรณีมีอะไรบ้าง?

1. รถเสียหายสิ้นเชิง หรือ รถเสียหายหนัก

รถเสียหายสิ้นเชิง หรือ รถเสียหายหนัก หมายถึง รถยนต์ที่เกิดเหตุหรือได้รับความเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับมาสภาพเดิมได้ โดยความเสียหายที่ได้รับจะต้องไม่น้อยกว่า 70% ของมูลค่ารถในขณะที่เกิดเหตุไฟไหม้รถยนต์ขึ้น จึงจะเรียกว่า “รถเสียหายสิ้นเชิง” หรือ “รถเสียหายหนัก” ได้ แต่หากทุนประกันภัยรถต่ำกว่า 80% ของมูลค่ารถในขณะที่เอาประกันภัย ในกรณีนี้ เจ้าของรถหรือผู้รับประโยชน์ ต้องโอนกรรมสิทธิ์รถให้แก่บริษัททันที โดยบริษัทประกันจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันเต็มจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และให้ถือว่าการคุ้มครองรถนั้นเป็นอันสิ้นสุดลง

2. รถได้รับความเสียหาย

หากไฟไหม้รถยนต์แต่ไม่ถึงขั้นเสียหายสิ้นเชิง ทั้งบริษัทประกันและผู้เอาประกันยังสามารถตกลงกันได้ ว่าให้ซ่อมรถให้กลับมาสภาพเดิมหรือเปลี่ยนรถที่มีสภาพเดียวกันแทนได้  หรือจะให้ชดเชยเป็นเงินแทนก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่ที่การตกลงกันของทั้งสองฝ่าย

ไฟไหม้รถยนต์ ประกันภัยชั้นไหนคุ้มครองบ้าง?

ไฟไหม้รถติดแก๊ส ประกันรถยนต์คุ้มครองหรือไม่

 • รถยนต์ที่ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ประกันรถยนต์ชั้น 2 และประกันรถยนต์ชั้น 2+ จะได้รับความคุ้มครองการเกิดไฟไหม้รถยนต์ทุกกรณี แต่เราควรแจ้งบริษัทประกันภัยตั้งแต่ตอนทำประกัน เพื่อที่จะได้รู้ถึงรายละเอียดปลีกย่อยว่ามีอะไรบ้าง เพื่อประโยชน์ของเราเอง

ประกันรถยนต์จะไม่คุ้มครองรถติดแก๊ส กรณีดังต่อไปนี้

 • หากเราติดตั้งแก๊สหลังจากทำประกันรถยนต์ แล้วไม่ส่งเอกสารยืนยันการติดตั้งแก๊สให้บริษัทประกัน
 • ไม่แจ้งกรมขนส่งทางบก หลังจากได้ติดตั้งแก๊สที่รถ ถึงแม้ว่าเราจะติดตั้งได้ตามมาตรฐานที่ตั้งไว้
 • ติดตั้งถังแก๊สที่ไม่ได้รับมาตรฐานคุณภาพ มอก.(มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
 • อื่นๆ ตามที่ระบุๆ ไว้ในกรมธรรม์

ขั้นตอนแจ้งบริษัทประกันเมื่อติดตั้งแก๊สบนรถยนต์ทั้ง LPG และ NGV

 • แจ้งผ่านตัวแทน นายหน้า หรือแจ้งตรงไปที่บริษัทประกันเองเลย
 • ส่งเอกสารการจดทะเบียนการแจ้งเปลี่ยนแปลงประเภทเชื้อเพลิง ไปยังบริษัทประกัน
 • ใบเสร็จค่าติดตั้งอุปกรณ์แก๊สบนรถ (ห้ามลืมและห้ามทิ้งเด็ดขาด)

ไฟไหม้รถยนต์ ประกันภัยชั้นไหนคุ้มครองบ้าง?

ทำไมถึงต้องดูความคุ้มครองไฟไหม้ในการเลือกทำประกันภัยรถยนต์?

 • เราไม่สามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้ แต่เราสามารถเลือกความคุ้มครองไว้ได้ ซึ่งเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน จะได้ฉุกเฉินแค่อุบัติเหตุไม่ต้องฉุกเฉินเรื่องค่าเสียหาย และความคุ้มครองส่วนนี้มีอยู่ในประกันรถยนต์ชั้น 2 และประกันรถยนต์ชั้น 2+ ที่ราคาไม่แพงด้วย

ข้อดี-ข้อเสีย ของประกันภัยที่คุ้มครองเหตุไฟไหม้

ข้อดี

 • หากเกิดเหตุขึ้น มีความคุ้มครองในส่วนนี้ทำให้เราได้รับการดูแลค่าเสียหายค่ารถและค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกัน
 • ไม่ต้องเสียเงินค่าซ่อมรถเอง ถ้าอยู่ในเงื่อนไขกรมธรรม์
 • ประกันรถยนต์ชั้น 2 และประกันรถยนต์ชั้น 2+ มีราคาใกล้เคียงกับประกันรถยนต์ชั้น 3 และประกันรถยนต์ 3+ ซึ่งถือว่าราคาไม่แพง ถ้าทำประกันภัยรถชั้น 1 , 2 และ 2+ ทีเดียวครอบคลุมถึงจุดนี้ไปด้วยเลย

ข้อเสีย

 • ประกันรถยนต์ชั้น 1 ประกันรถยนต์ชั้น 2 และประกันรถยนต์ชั้น 2+ เท่านั้นที่คุ้มครองในส่วนนี้  หากเราซื้อประกันรถยนต์ชั้น 3 และประกันรถยนต์ชั้น 3+ จะไม่คุ้มครอง
 • ประกันรถยนต์ชั้น 1 มีราคาที่สูงกว่าประกันรถยนต์ชั้น 2 และประกันรถยนต์ 2+ พอสมควร และมีข้อจำกัดในการทำ

สรุป

หากเราทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ประกันรถยนต์ชั้น 2 และประกันรถยนต์ชั้น 2+ จะให้ความคุ้มครองในกรณีที่ไฟไหม้รถยนต์ สามารถเคลมเอาประกันได้ตามที่มาสิได้อธิบายไว้ด้านบนนั้นเองค่ะ

ไฟไหม้รถยนต์ ประกันภัยชั้นไหนคุ้มครองบ้าง?

สนใจสมัครประกันรถยนต์

regis-but
สนใจสมัคร

และถ้าเพื่อนๆ คนใดต้องการทำประกันรถยนต์ แต่ยังไม่รู้ว่าจะทำประกันรถยนต์ประเภทไหน ก็สามารถ คลิกที่นี่ เพื่อเปรียบเทียบประกันรถยนต์ก่อนได้ หรือจะโทรศัพท์มาหามาสิที่ 02 710 3100 หรือแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราที่ @masii (มี @ ด้วยนะ) เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดตามข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับประกันรถยนต์ หรือประกันมอเตอร์ไซค์ ได้เลยค่ะ

car insurance banner