มี พ.ร.บ.รถยนต์แล้ว ต้องทำประกันรถยนต์อีกไหม

มี พ.ร.บ.รถยนต์แล้ว ต้องทำประกันรถยนต์อีกไหม
มี พ.ร.บ.รถยนต์แล้ว ต้องทำประกันรถยนต์อีกไหม
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่า รถยนต์ทุกคันต้องทำ พ.ร.บ. รถยนต์ ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ทั้งยังเป็นการทำประกันภัยภาคบังคับให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก เช่น คนเดินทางเท้า ในกรณีที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิตและร่างกายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ แต่ใครหลายคนอาจยังสงสัยว่าหากได้รับความคุ้มครองจาก พ.ร.บ รถยนต์ แล้วยังต้องทำประกันรถยนต์อีกไหม วันนี้เราไปหาคำตอบกับ masii กันเลยค่ะ

มี พ.ร.บ.รถยนต์แล้ว ต้องทำประกันรถยนต์อีกไหม

มี พ.ร.บ.รถยนต์แล้ว ต้องทำประกันรถยนต์อีกไหม

พ.ร.บ. รถยนต์ ถือเป็นการทำประกันภัยภาคบังคับ ที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประสบภัยจากรถ เมื่อได้รับบาดเจ็บหรือเกิดการสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียชีวิต ซึ่งให้ความคุ้มครองทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คู่กรณี และบุคคลภายนอก ซึ่งทางบริษัทประกันภัย จะเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียให้แก่ผู้ประสบภัย หรือทายาทโดยธรรม ภายใน 7 วัน นับแต่บริษัทได้รับคำร้องขอค่าเสียหาย โดย พ.ร.บ. รถยนต์ จะให้ความคุ้มครองหลัก ๆ เป็นค่าเสียหายเบื้องต้นและค่าสินไหมทดแทน เป็นวงเงินดังนี้

ค่าเสียหายเบื้องต้น (ได้รับความคุ้มครองทุกฝ่าย โดยยังไม่ต้องพิสูจน์ความผิด)

 • กรณีบาดเจ็บ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลตามจริง คนละไม่เกิน 30,000 บาท
 • กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง จะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น คนละไม่เกิน 35,000 บาท
 • กรณีบาดเจ็บตามข้อ 1 และสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพตามข้อ 2 จะได้รับค่าเสียหายทั้งหมดคนละไม่เกิน 65,000 บาท
 • กรณีเสียชีวิต ทายาทโดยธรรมสามารถเบิกค่าชดเชย เป็นเงินค่าปลงศพ คนละ 35,000บาท
 • แต่หากเสียชีวิตหลังจากรับการรักษาพยาบาล จะได้รับค่าชดเชยทั้งหมด คนละไม่เกิน 65,000 บาท

มี พ.ร.บ.รถยนต์แล้ว ต้องทำประกันรถยนต์อีกไหม

ค่าสินไหมทดแทน (คู่กรณีที่เป็นฝ่ายถูก จะได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติม)

แต่หากในอุบัติเหตุมีการพิสูจน์หลักฐานได้ว่าเราเป็นฝ่ายถูก จะได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติม เป็นค่าสินไหมทดแทนหรือเงินชดเชยที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น โดยมีวงเงินคุ้มครอง ดังนี้

 • ค่ารักษาพยาบาลตามจริง ไม่เกินคนละ 80,000 บาท
 • กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ได้รับเงินชดเชยคนละ 500,000 บาท
 • สูญเสียอวัยวะ (นิ้วขาด 1 ข้อขึ้นไป) ได้รับเงินชดเชยคนละ 200,000 บาท
 • สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน ได้รับเงินชดเชยคนละ 250,000 บาท
 • สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน ได้รับเงินชดเชยคนละ 500,000 บาท
 • ทุพพลภาพถาวร (ไม่สามารถประกอบอาชีพประจำได้) ได้รับเงินชดเชยคนละ 300,000 บาท
 • กรณีพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ได้รับเงินชดเชยคนละไม่เกิน 4,000 บาท (วันละ 200 บาทไม่เกิน 20 วัน)   

มี พ.ร.บ.รถยนต์แล้ว ต้องทำประกันรถยนต์อีกไหม

จะเห็นได้ว่าความคุ้มครองของ พ.ร.บ.รถยนต์ นั้นจะให้ความคุ้มครองแก่ความเสียหายต่อร่างกายและชีวิตของผู้ประสบภัย ซึ่งไม่รวมถึงทรัพย์สิน หรือรถยนต์ที่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ ซึ่งจะแตกต่างจากความคุ้มครองของประกันรถยนต์ที่จะเพิ่มความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน โดยความคุ้มครองของประกันรถยนต์ ก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทของประกันรถยนต์ แต่ความคุ้มครองหลัก ๆ ก็จะมีดังนี้

ความคุ้มครองของประกันรถยนต์

ความคุ้มครองต่อคู่กรณีและบุคคลภายนอก

 • คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัย
 • คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

มี พ.ร.บ.รถยนต์แล้ว ต้องทำประกันรถยนต์อีกไหม

ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกัน

 • คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน และตัวรถยนต์ของผู้เอาประกัน
 • คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยของผู้เอาประกัน
 • คุ้มครองกรณีสูญหาย หรือไฟไหม้ (เฉพาะประกันชั้น 1 ประกันชั้น 2 และประกันชั้น 2+)

ความคุ้มครองเพิ่มเติมอื่น ๆ

 • ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร
 • คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • เงินประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

มี พ.ร.บ.รถยนต์แล้ว ต้องทำประกันรถยนต์อีกไหม

ทั้งนี้หากใครสนใจอยากทำประกันรถยนต์แต่ยังไม่รู้ว่าจะเลือกทำประกันรถยนต์ประเภทไหนดี ก็สามารถ คลิกที่นี่ เพื่อเปรียบเทียบประกันรถยนต์ก่อนได้เลยค่ะ มีทั้งประกันรถยนต์ชั้น 1, ประกันรถยนต์ชั้น 2+, ประกันรถยนต์ชั้น 2, ประกันรถยนต์ชั้น 3+ และประกันรถยนต์ชั้น 3 ให้เลือกเปรียบเทียบทั้งค่าเบี้ยประกันและวงเงินความคุ้มครอง

สนใจสมัครประกันรถยนต์

regis-but
สนใจสมัคร

หรือโทรศัพท์มาพูดคุยสอบถามกับทีมงานมาสิได้ที่ 02 710 3100 หรือแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราที่ @masii (มี @ ด้วยนะ) เพื่อติดตามข่าวสารหรือบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับประกันรถยนต์ ประกันมอเตอร์ไซค์ ประกันเดินทาง ประกันสุขภาพ ไปจนถึงสินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรเครดิตจากสถาบันการเงินอื่นๆ ได้เลยค่ะ (^_^)

car insurance banner