พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ คุ้มครองกรณีอะไร

พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ คุ้มครองกรณีอะไร
พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ คุ้มครองกรณีอะไร
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทุกคนคงทราบกันดีว่า รถจักรยานยนต์ทุกคันต้องทำ พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ หรือ พ.ร.บ.มอเตอร์ไซค์ ซึ่งถือเป็นกฎข้อบังคับตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งให้ความคุ้มครองทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คู่กรณี และบุคคลภายนอก ที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิตและร่างกายจากอุบัติเหตุทางรถ แต่ พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ จะคุ้มครองผู้เสียหายกรณีอะไร และให้ความคุ้มครองใดบ้าง ตาม masii ไปหาคำตอบกันเลยค่ะ

พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ คุ้มครองกรณีอะไร

พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ คุ้มครองกรณีอะไร

การทำ พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ หรือ พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ ถือเป็นการทำประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประสบภัยจากรถ ทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คู่กรณีและบุคคลภายนอก ในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ซึ่งสามารถแยกออกเป็นกรณีต่างๆ ได้ดังนี้

อุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี

ในกรณีที่รถมอเตอร์ไซค์เกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี เช่น รถล้มเอง หรือเสียหลักชนสิ่งกีดขวางอื่นๆ จนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต หากรถมอเตอร์ไซค์คันที่เกิดเหตุมี พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ประสบภัยจะได้รับความคุ้มครองเป็นค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นวงเงินดังนี้

ค่าเสียหายเบื้องต้น

(**หากผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายทั้ง 2 กรณี สามารถเบิกรวมกันได้คนละไม่เกิน 65,000 บาท) 

พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ คุ้มครองกรณีอะไร

cfc-insert-banner-900x200

อุบัติเหตุแบบมีคู่กรณี (พิสูจน์ว่าเป็นฝ่ายผิด)

แต่ในกรณีที่รถมอเตอร์ไซค์เกิดอุบัติเหตุแบบมีคู่กรณี แล้วสามารถพิสูจน์ความผิดได้แล้วว่าฝ่ายเราเป็นฝ่ายผิด หากได้รับบาดเจ็บทั้งสองฝ่าย ฝ่ายผิดจะได้รับความคุ้มครองเฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น ส่วนฝ่ายถูกจะได้รับความคุ้มครองเป็นค่าเสียหายเบื้องต้น และค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติม

อุบัติเหตุแบบมีคู่กรณี (พิสูจน์ว่าเป็นฝ่ายถูก)

ดังที่บอกไปข้างต้นว่าหากเราเป็นผู้ประสบภัยที่เป็นฝ่ายถูก นอกจากจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นแล้ว ยังสามารถเบิกค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติม (รวมค่าเสียหายเบื้องต้น) เป็นวงเงินดังนี้

 • ค่ารักษาพยาบาล สามารถ เบิกพ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ ได้สูงสุดคนละไม่เกิน 80,000 บาท (จ่ายตามจริง)
 • กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ได้รับเงินค่าชดเชยคนละ 500,000 บาท
 • กรณีทุพพลภาพถาวร (ไม่สามารถประกอบอาชีพประจำได้) ได้รับเงินชดเชยคนละ 300,000 บาท
 • กรณีสูญเสียอวัยวะ
  • สูญเสียนิ้ว ตั้งแต่นิ้วเดียวขึ้นไป คนละ 200,000 บาท
  • สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน คนละ 250,000 บาท
  • สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วนขึ้นไป คนละ 500,000 บาท
 • กรณีนอนพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ได้รับเงินค่าชดเชย 200 บาทต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 20 วัน

พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ คุ้มครองกรณีอะไร

ทั้งนี้ความคุ้มครองจาก พ.ร.บ. จะให้ความคุ้มครองเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์คันที่มี พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์เท่านั้น หากรถล้มเอง และรถคันนั้นไม่มี พ.ร.บ.มอเตอร์ไซค์ หรือ พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ หมดอายุ ก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองจาก พ.ร.บ. นั่นเอง แต่หากกรณีที่เราเป็นฝ่ายถูก จะสามารถเบิกพ.ร.บ. ของคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิดได้ค่ะ

แต่ในทางกลับกันหากรถมอเตอร์ไซค์ของเราไม่มี พ.ร.บ. และไปชนคนอื่น ฝ่ายคู่กรณีที่เป็นฝ่ายถูกสามารถเรียกร้องค่าเสียหายเบื้องต้นได้จากสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ เป็นค่ารักษาพยาบาลตามจริงไม่เกิน 15,000 บาท หากเสียชีวิต 35,000 บาท หลังจากนั้นทางกองทุนจะไปไล่เบี้ยคืนจากเจ้าของรถ โดยบวกเงินเพิ่มอีก 20% พร้อมค่าปรับที่ไม่ทำ พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ และนำรถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่มี พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์มาใช้ เป็นเงินค่าปรับไม่เกิน 10,000 บาท

พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ คุ้มครองกรณีอะไร

ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ หรือ พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ นั้นมีความสำคัญต่อผู้ขับขี่และผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างมาก หากเห็นว่า พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ ใกล้หมดอายุ ก็สามารถต่อ พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ ได้ก่อนล่วงหน้า 3 เดือน หรือก่อน 90 วัน ซึ่งหากใครอยากเพิ่มความคุ้มครองให้มากขึ้นก็สามารถทำประกันมอเตอร์ไซค์ไว้เพื่อความอุ่นใจ เมื่อเกิดความเสียหายต่อร่างกายหรือทรัพย์สินก็ยังได้รับความคุ้มครอง ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาล และค่าชดเชยความเสียหายต่อทรัพย์สิน เป็นต้น

 สนใจสมัครประกันมอเตอร์ไซค์

regis-but
สนใจสมัคร

และหากใครสนใจอยากทำประกันมอเตอร์ไซค์ ก็สามารถติดต่อกับมาสิได้เลยที่ 02 710 3100 หรือแอดไลน์มาที่ @masii (มี @ ด้วยนะ) เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดตามข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับประกันมอเตอร์ไซค์ ประกันรถยนต์ ประกันสุขภาพ ประกันเดินทาง และประกันโดรน ไปจนถึงการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรเครดิตประเภทต่าง ๆ ได้เลยค่ะ (^_^)

banner-motorcycle-masii-900x141