ประกันโควิด-19 ชาวต่างชาติ เดินทางเข้าไทย เริ่มต้น 3,500 บาท

ประกันโควิด-19 ชาวต่างชาติ เดินทางเข้าไทย เริ่มต้น 3,500 บาท
ประกันโควิด-19 ชาวต่างชาติ เดินทางเข้าไทย เริ่มต้น 3,500 บาท
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

หน่วยงานหรือองค์กรที่มีพนักงานหรือผู้บริหารเป็นชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้าไทยในช่วงสถานการณ์โควิด-19 กำลังระบาด Masii แนะนำ ประกันโควิด-19 ชาวต่างชาติ ที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา วงเงินสูงสุด 3,500,000 บาท ซึ่งเป็นแผนประกันโควิด-19 ที่สามารถใช้เป็นเอกสารสำคัญสำหรับดำเนินการยื่นเรื่องเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย

ประกันโควิด-19 ชาวต่างชาติ เดินทางเข้าไทย ราคาเริ่มต้น 3,500 บาทต่อเดือน 

TA Inbound For Foreign (VISA 100K USD) ประกันโควิด-19 ชาวต่างชาติ 

TA Inbound For Foreign (VISA 100K USD) ของทูนประกันภัยเป็นอีกหนึ่งแผน ประกันโควิด-19 สำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องการเดินทางเข้าไทย โดยให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อโควิด-19 วงเงิน 3,500,000 บาท ประกันโควิด-19 ที่ให้ความคุ้มครองตรงตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนดสำหรับชาวต่างชาติที่จะเข้าไทย

ประกันโควิด-19 สำหรับชาวต่างชาติ ของทูนประกันภัย มีให้เลือกสมัครทั้งหมด 3 แผนประกัน ซึ่งทุกแผนให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อโควิด-19 วงเงิน 3,500,000 บาท ที่สำคัญค่าเบี้ยประกันมีความยืดหยุ่น เพราะเลือกได้ตามระยะเวลาที่พักอาศัยอยู่ในไทยดังนี้

  • ราย 1 เดือน ราคาเริ่มต้น 3,500 บาท เหมาะกับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยในระยะสั้น ๆ
  • ราย 3 เดือน ราคาเริ่มต้น 8,000 บาท
  • ราย 6 เดือน ราคาเริ่มต้น 20,000 บาท
  • รายปี ราคาเริ่มต้น 34,000 บาท

TA Inbound For Foreign (VISA 100K USD) ประกันโควิด-19 ชาวต่างชาติ 

เงื่อนไขการทำประกันโควิด-19 สำหรับชาวต่างชาติ 

  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อ Covid-19
  • ผู้เอาประกันต้องมีอายุ 1 – 75 ปี ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
  • ต้องแถลงเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับการเดินทางไปยังประเทศที่มีการแพร่เชื้อโควิด-19
  • ทำได้เพียงแค่ 1 ฉบับ
  • ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่มีสภาพเป็นมาก่อนทำประกันโควิด-19
  • ไม่รับประกันสำหรับผู้เอาประกันภัยที่เดินทางไปยัง หรือ ผ่านปัตตานี ยะลา นราธิวาส

เงื่อนไขการทำประกันโควิด-19 สำหรับชาวต่างชาติ 

สนใจประกันโควิด-19 

regis-but
สนใจสมัคร

เพิ่มความอุ่นใจท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 ด้วยความคุ้มครองจากประกันโควิด-19 ซึ่งสามารถซื้อออนไลน์ได้ง่าย ๆ ผ่าน Masii เพียง คลิกที่นี่ โดยมีแผนประกันที่ให้ความคุ้มครองสำหรับคนไทย และชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้าไทย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถโทร. 02 710 3100 และ LINE @hellomasii