ประกันสุขภาพเหมาจ่าย คืออะไร ดีไหม ต่างจากประกันสุขภาพทั่วไปอย่างไรบ้าง

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย
ประกันสุขภาพเหมาจ่าย คืออะไร ดีไหม ต่างจากประกันสุขภาพทั่วไปอย่างไรบ้าง
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

เรื่องของสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญ แม้ว่าเราจะดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอแล้วก็ตาม แต่ทว่า อาการเจ็บป่วย โรคภัย และอุบัติเหตุ นั้นสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ทำให้หลายคนหันมาใส่ใจการทำ “ ประกันสุขภาพ ” กันมากขึ้น เพราะนอกจากจะช่วยเพิ่มความอุ่นใจแล้ว ยังเป็นตัวช่วยบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ค่ารักษาพยาบาล ได้เป็นอย่างดี ซึ่งหากพูดถึง ประกันสุขภาพ หลายคนอาจเคยได้ยินกับคำว่า “ ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ” กันมาบ้าง แต่ก็อาจยังมีความสงสัยว่า ประกันสุขภาพเหมาจ่าย คืออะไร มีข้อดีอย่างไร แล้วแตกต่างจาก ประกันสุขภาพ ทั่วไปอย่างไรบ้าง เราไปหาคำตอบกับ masii กันเลย

Medical banner with doctor and patient

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย คืออะไร

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย คือ ประกันสุขภาพ ที่ไม่กำหนดวงเงินค่ารักษาพยาบาล โดยจะมีการกำหนดเพียงวงเงินค่ารักษาพยาบาลแบบต่อปี จะไม่แยกเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในแต่ละครั้ง ซึ่งภายในหนึ่งปี สามารถเข้ารับการรักษากี่ครั้งก็ได้ ทางบริษัทประกันก็จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ตามจริง แต่ต้องไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันและเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

ประกันสุขภาพทั่วไป คืออะไร

สำหรับ ประกันสุขภาพทั่วไป จะเป็นแบบแยกค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามรายการความคุ้มครองที่กำหนด เช่น ค่ายา ค่าห้อง ค่าแพทย์ ค่าผ่าตัด หรือค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ โดยจะมีการกำหนดวงเงินความคุ้มครองไว้ ซึ่งทางบริษัทประกันจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกัน สามารถเบิกได้ต่อครั้งต่อโรค และหากค่าใช้จ่ายเกินจากความคุ้มครองที่ได้รับ ผู้ทำประกันก็ต้องจ่ายส่วนต่างนั้นด้วยตัวเอง

เลือกซื้อประกันสุขภาพแบบไหน ให้เหมาะกับตัวเรา

หลังจากที่ทราบกันไปแล้วว่า ประกันสุขภาพเหมาจ่าย และ ประกันสุขภาพทั่วไป นั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง แล้วประกันสุขภาพแต่ละแบบนั้น จะเหมาะกับใครบ้าง มาดูกันเลย

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย เหมาะกับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองแบบจัดเต็ม

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย เหมาะสำหรับคนที่ต้องการความคุ้มครองแบบจัดเต็ม สามารถคุ้มครองได้หลากหลายรายการ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาแบบผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) โดยที่ไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายต่างๆ เพราะว่าประกันเขาครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลไว้หมดแล้ว แต่ทั้งนี้ ประกันสุขภาพเหมาจ่าย มีเบี้ยประกันต่อปีค่อนข้างสูง ยิ่งเลือกแผนประกันที่มีวงเงินเหมาจ่ายสูงมากๆ ค่าเบี้ยประกันก็จะยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วย

Close up doctor with stethoscope

ประกันสุขภาพทั่วไป เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองในราคาสบายกระเป๋า

ทางด้าน ประกันสุขภาพทั่วไป เหมาะกับคนที่ต้องการซื้อประกันสุขภาพในราคาสบายกระเป๋า มีเบี้ยประกันไม่แพง และมีวงเงินความคุ้มครองที่ครอบคลุมหลายรายการ แต่ทั้งนี้วงเงินค่ารักษาแต่ละรายการจะไม่สูงมาก ทำให้อาจไม่ครอบคลุมค่ารักษาที่เกิดขึ้นจริงในบางรายการ นอกจากนี้ประกันสุขภาพทั่วไป ยังเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีปัญหาสุขภาพ แต่ต้องการความอุ่นใจไว้ในยามเจ็บไข้ได้ป่วย

ปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการเลือกซื้อประกันสุขภาพ

ต้องบอกเลยว่าทั้ง ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย และ ประกันสุขภาพแบบทั่วไป นั้นก็เหมาะกับความต้องการของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไป เราจึงต้องพิจารณาหลายๆ ปัจจัยก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อประกันสุขภาพให้กับตัวเอง และคนในครอบครัว ซึ่งมีดังต่อไปนี้

1. ประเมินความเสี่ยงของผู้ทำประกัน

ในการทำประกันสุขภาพ ผู้ทำประกันภัยควรประเมินความเสี่ยงของตัวเองเสียก่อนจะได้รู้ว่าควรเลือกซื้อประกันสุขภาพแบบไหนให้เหมาะกับตัวเองมากที่สุด โดยพิจารณาจาก เพศ อายุ โรคที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ ประวัติสุขภาพ พฤติกรรมการใช้ชีวิต ผลตรวจสุขภาพประจำปี รวมไปถึง อาชีพ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งที่บริษัทประกันสามารถใช้ในการคำนวณเบี้ยประกัน และผลประโยชน์ความคุ้มครองของประกันสุขภาพได้

2. ตรวจสอบว่ามีสิทธิการรักษาอื่นๆ หรือไม่

หากพูดถึงสิทธิการรักษาพยาบาลตามกฎหมายแล้ว คนไทยทุกคนจะได้รับสิทธิประกันสวัสดิการสุขภาพถ้วนหน้า หรือ สิทธิบัตรทอง และเมื่อได้เข้าทำงานในบริษัทเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ ก็จะได้รับสิทธิการรักษาจากประกันสังคม หรือบางที่อาจมีการทำประกันสุขภาพ ประกันชีวิต เพิ่มเติมให้กับพนักงาน หากเป็นข้าราชการ ก็จะได้รับสิทธิเบิกตรง เป็นต้น แต่หากใครที่ประเมินดูแล้วว่าสิทธิที่ได้รับนั้นยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ เช่น ต้องรอคิวนาน คุณภาพยา คุณภาพห้องผ่าตัด ห้องพักฟื้น การให้บริการ ซึ่งการทำประกันสุขภาพก็เหมือนเป็นการสร้างเกราะป้องกันชั้นที่ 2 ที่ช่วยคุ้มครองความเสี่ยงทางการเงิน ในกรณีที่เจ็บไข้ได้ป่วยและต้องใช้เงินมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลจำนวนมาก

3. ประเมินจากสิ่งที่ต้องการ

ในการเลือกแผนประกันสุขภาพให้คุ้มค่า ก็ควรเลือกประเมินจากสิ่งที่เราต้องการความคุ้มครอง ไม่ว่าจะเป็น วงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อครั้ง ค่าห้องพักฟื้นต่อคืนเท่าไร มีเงินชดเชยขาดรายได้หรือไม่ วงเงินความคุ้มครองที่ได้รับในการรักษานั้นเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่ เป็นต้น

4. ประเมินความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกัน

สิ่งที่สำคัญในการซื้อประกันสุขภาพ นั่นก็คือความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกันภัยนั่นเอง จึงควรสำรวจตัวเองก่อนว่าจ่ายไหวแค่ไหน จะเลือกจ่ายรายเดือนหรือรายปี เบี้ยประกันทั้งหมดราคาเท่าไร และมีงบประมาณพอหรือไม่

 

การทำประกันสุขภาพ ไม่ว่าจะเลือกแบบ ประกันสุขภาพเหมาจ่าย หรือ ประกันสุขภาพทั่วไป ก็ถือเป็นการคุ้มครองความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพของเราได้ในอนาคต อย่างไรก็ดีควรเลือกซื้อประกันสุขภาพที่เหมาะกับตัวเองและงบประมาณที่มีอยู่

……………………………………………….

การรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอก็ยังคงเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องให้ความสำคัญตลอดทั้งปี และแน่นอนว่า หากเจ็บไข้ได้ป่วยถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลขึ้นมา ก็คงเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆ ไหนจะค่ารักษาพยาบาล ค่ายา ค่าหมอ ค่าห้องพักผู้ป่วย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้ ประกันสุขภาพ เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตมากขึ้น แล้ว ประกันสุขภาพ จำเป็นกับเราอย่างไร ให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง ตาม masii ไปหาคำตอบกันเลยครับ

ประกันสุขภาพ คือ การทำประกันภัยที่ทางบริษัทประกันจะจ่ายเงินชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เมื่อผู้ที่ทำประกันสุขภาพได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากโรคภัยต่างๆ จนเป็นเหตุให้ต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาล

ประกันสุขภาพ คุ้มครองอะไรบ้าง

สำหรับ ประกันสุขภาพ จะคุ้มครองเมื่อคุณได้เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาล อันมีสาเหตุมาจากการเจ็บป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุ โดยบริษัทประกันจะชดเชยค่าใช้จ่ายทั้งหมด 7 อย่าง ดังนี้

 1. ค่าห้องพักในโรงพยาบาล ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการอื่นๆ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน จากการเกิดอุบัติเหตุ
 2. ค่าใช้จ่ายจากการผ่าตัด และค่าที่ปรึกษาทางการแพทย์
 3. ค่าใช้จ่ายที่ได้รับการดูแลจากแพทย์ค่าใช้จ่ายในการรักษาฟัน
 4. ค่าใช้จ่ายกรณีคลอดบุตร
 5. ค่าใช้จ่ายเมื่อรับรักษาที่คลินิก หน่วยพยาบาล หรือส่วนของผู้ป่วยนอก
 6. ค่าบริการเมื่อให้แพทย์และพยาบาลพิเศษมาดูแล
 7. ค่าชดเชยระหว่างต้องนอนโรงพยาบาล (กรณีเสียรายได้)

ประกันสุขภาพ

ข้อดีของการซื้อประกันสุขภาพ

 1. ช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงิน

การซื้อประกันสุขภาพ นั้นเหมือนการออมเงินไว้ล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลในอนาคต ซึ่งทำให้เราอุ่นใจ หากเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังได้รับเงินคุ้มครองในส่วนของค่ารักษาพยาบาล ไม่ว่าจะเจ็บป่วยเล็กน้อย หรือเป็นโรคร้ายแรง การมีประกันสุขภาพช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี

 1. ได้รับการดูแลอย่างดี

ผู้ที่ทำประกันสุขภาพ จะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากทางโรงพยาบาลเป็นอย่างดี เพราะการมีประกันสุขภาพ เหมือนเป็นหลักประกันว่าค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการรักษาพยาบาล สามารถเบิกเคลมกับบริษัทประกันได้นั่นเอง

 1. มีทางเลือกในการเข้ารับรักษา

ส่วนใหญ่แล้ว โรงพยาบาลในเครือประกันสุขภาพจะมีอยู่ทั่วประเทศ ทั้งโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลรัฐบาล ช่วยให้มีทางเลือกในการรักษาที่มากกว่าการใช้สิทธิประกันสังคม ที่ต้องเจาะจงเฉพาะโรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่งเท่านั้น

 1. ใช้ ลดหย่อนภาษี ได้

นอกจากนี้ เบี้ยประกันสุขภาพ ยังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีกันได้อีกด้วย ไม่ว่าจะซื้อประกันสุขภาพให้ตัวเอง หรือซื้อประกันสุขภาพให้คุณพ่อคุณแม่ โดยเงื่อนไขในการลดหย่อนภาษีขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของประกันนั้นๆ

ประกันสุขภาพ

ต้องบอกเลยว่า ประกันสุขภาพ เป็นประกันที่สำคัญและจำเป็นกับเราและคนในครอบครัวมากจริงๆ ไม่เพียงแต่จะช่วยแบ่งเบาภาระการเงินแล้ว ยังช่วยให้เราได้รับการบริการที่ดี ที่สำคัญยังนำมา ลดหย่อนภาษี ได้อีกด้วย หากใครสนใจ ซื้อประกันสุขภาพ สามารถ คลิกที่นี่ เพื่อ ซื้อประกันสุขภาพ กับ masii ได้ง่ายๆ มอบ ประกันสุขภาพ หลักประกันสุขภาพดีๆ แด่ผู้คนอันเป็นที่รัก ของขวัญสุดพิเศษที่แสดงถึงความรักจากใจ ให้ มาสิ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบของขวัญแห่งความรักนี้กับคุณๆ ทุกท่านนะครับ …

สนใจ ซื้อประกันสุขภาพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หากใครที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02 710 3100 หรือ แอดไลน์ @masii  เพื่อติดตามข่าวสารและบทความดีๆ จาก มาสิบล็อก เกี่ยวกับประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันรถยนต์ ประกันรถมอเตอร์ไซค์ ประกันภัยโดรน ผลิตภัณฑ์ประกันภัยอื่นๆ รวมถึง ผลิตภัณฑ์ทางการเงินจากสถาบันการเงินชั้นนำ

 อ่านบทความที่น่าสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “ แผนประกันที่น่าสนใจ ”

____________________________________________
Please become Masii Fan !!

Facebook: www.facebook.com/MasiiThailand
Website: www.masii.co.th
Blog: https://blog.masii.co.th/
Line : @masii
Tel: 02 710 3100
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCV-5rpO5ZqAGfgLdKqzKGFw
Instagram: www.instagram.com/masii_thailand/
Twitter: twitter.com/MasiiGroup
#ประกันสุขภาพ #ประกันโควิด #ประกันไข้เลือดออก #ประกันการเดินทาง
#สินเชื่อส่วนบุคคล #บัตรกดเงินสด #สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ #กู้เงิน
#เงินสด #เงินก้อน #เงินกู้ทันใจ #เงินด่วน #เงินด่วนทันใจ
#ประกันภัยโดรน #ประกันโดรน #ลงทะเบียนโดรน #ขึ้นทะเบียนโดรน #Dronethailand
#ประกันรถยนต์ #ประกันรถยนต์ชั้น1 #สมัครประกันรถยนต์ #ประกันรถที่คุ้มที่สุด
#masii #มาสิ #ครบง่ายสะดวก #เพื่อความสุขในชีวิตที่ดีกว่า
#ครบง่ายสะดวกเพื่อความสุขในชีวิตที่ดีกว่า #SimplifiedComparison