ประกันมะเร็ง เมืองไทยประกันภัย ราคาเริ่มต้น 1,015 บาท

ประกันมะเร็ง เมืองไทยประกันภัย ราคาเริ่มต้น 1,015 บาท
ประกันมะเร็ง เมืองไทยประกันภัย ราคาเริ่มต้น 1,015 บาท
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

ช่วงวัยทำงานที่ต้องเผชิญกับความเครียดและปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคมะเร็ง ดังนั้น Smile Cancer ประกันมะเร็ง เมืองไทยประกันภัย จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ ช่วยเพิ่มความอุ่นใจเรื่องค่ารักษาพยาบาลเมื่อต้องเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง โดยเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 1,015 บาท แต่ให้คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ

ประกันมะเร็ง เมืองไทยประกันภัย ราคาเริ่มต้น 1,015 บาท

ความคุ้มครอง Smile Cancer ประกันมะเร็ง เมืองไทยประกันภัย

Smile Cancer ประกันมะเร็ง ให้ความคุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิดตั้งแต่ 200,000-700,000 บาท (ขึ้นอยู่กับแผนประกัน) โดยครอบคลุมมะเร็งทุกระยะทั้งระยะไม่แพร่กระจาย และระยะแพร่กระจาย รวมถึงโรคมะเร็งผิวหนังเมลลาโนมา เต็มทุนประกันภัย (คุ้มครองโรคมะเร็งผิวหนังชนิดอื่น 20% ของทุนประกันภัย)

ประกันมะเร็ง เมืองไทยประกันภัย ราคาเริ่มต้น 1,015 บาท

เช็กราคาเบี้ยประกันมะเร็ง เมืองไทยประกันภัย

อายุ (ปี)
อายุการรับประกัน (ช/ญ เบี้ยเดียวกัน)
เบี้ยประกันภัยรายปี
(รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม) : บาท
 แผน  1   แผน 2   แผน 3
15-34 1,015 2,284 3,553
35-39 1,124 2,526 3,929
40-44 1,510 3,396 5,283
45-49 1,875 4,218 6,561
 50-54  3,057  6,877 10,697
55-59  3,959  8,908 13,855
60-65 (กรณีต่ออายุ)  5,421  12,195  18,969

เงื่อนไขการสมัครประกัน 

  1. ผู้เอาประกันต้องมีอายุระหว่าง 15 – 59 ปี
  2. สามารถทำประกันภัยโดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ
  3. บริษัทรับรองการต่ออายุกรมธรรม์จนถึงอายุ 65 ปี โดยเบี้ยประกันภัยจะปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ
  4. สามารถเลือกความคุ้มครองตามความต้องการได้ตั้งแต่ 200,000 – 700,000 บาท (ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็งกับบริษัทรวมแล้วไม่เกิน 1 ล้านบาท/คน)
  5. ไม่คุ้มครองโรคหรือเนื้องอกที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเป็นมะเร็งสืบเนื่องจากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงเชื้อ H.I.V.
  6. ไม่คุ้มครองกรณีที่มีหลักฐานทางพยาธิแพทย์ระบุว่าเริ่มเป็นโรคมะเร็งทุกชนิดมาก่อนเอาประกันภัย
  7. ไม่คุ้มครองกรณีเป็นมะเร็งภายในระยะเวลา 90 วัน หลังจากวันที่เริ่มต้นเอาประกันภัยในปีแรก
  8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย ตามใบคำขอเอาประกันภัยที่ได้ระบุรายละเอียดครบถ้วน

ประกันมะเร็ง เมืองไทยประกันภัย ราคาเริ่มต้น 1,015 บาท.jpg

สนใจสมัครประกันโรคมะเร็ง

regis-but
สนใจสมัคร

สำหรับใครที่สนใจสมัคร Smile Cancer ของเมืองไทยประกันภัย เพื่อเพิ่มความคุ้มครองโรคมะเร็ง รวมถึง ประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษี ประกันไข้เลือดออก ประกันโรคร้ายแรง ประกันสุขภาพเด็ก ประกันสุขภาพผู้สูงอายุ และประกันสุขภาพแบบอื่น ๆ สามารถสมัครออนไลน์ผ่านมาสิได้เลย เพียงแค่ คลิกที่นี่ หรือโทร 02 710 3100  รวมถึงทัก LINE @masii มาปรึกษากับพนักงานของเราได้เลย

banner-personal-loan