ประกันภัยโดรนปีแรกหมด ปีที่สองไม่ต่อ ผิดกฎหมายมั้ย?

ประกันภัยโดรนปีแรกหมด ปีที่สองไม่ต่อ ผิดกฎหมายมั้ย?
ประกันภัยโดรนปีแรกหมด ปีที่สองไม่ต่อ ผิดกฎหมายมั้ย?
บัตรเครดิตเคทีซีมาสเตอร์การ์ด

ต้องขอบอกเลยว่าในช่วงนี้มีผู้ใช้ โดรน (Drone) หรือ อากาศยานไร้คนขับ มากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งใช้ในงานอดิเรก ไปจนถึงการใช้ในธุรกิจต่างๆ ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยได้มีกฎหมายบังคับให้ผู้ใช้โดรนทุกคนต้องขึ้นทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาต โดยผู้ใช้โดรนจำเป็นต้องขึ้นทะเบียนผู้บังคับโดรนที่สำนักงานการบินพลเรือน และหลังจากที่ได้รับใบอนุญาตแล้วจะสามารถใช้ใบอนุญาตได้ 2 ปี ทั้งนี้การลงทะเบียนกับกรมการบินพลเรือนนั้น จะต้องทำประกันภัยโดรน ที่ให้ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก สำหรับกรณีอุบัติเหตุ เสียชีวิต รวมไปถึงค่ารักษาพยาบาล และค่าเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลที่ 3 ในวงเงินที่ไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท

ประกันภัยโดรนปีแรกหมด ปีที่สองไม่ต่อ ผิดกฎหมายมั้ย?

ประกันภัยโดรนปีแรกหมด ปีที่สองไม่ต่อ ผิดกฎหมายมั้ย?

ความคุ้มครองหลักๆ ของประกันภัยโดรนนั้น ได้แก่

  1. คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือบาดเจ็บ ต่อบุคคลภายนอก
  2. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลต่อบุคคลภายนอก
  3. คุ้มครองต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  4. คุ้มครองการประกันตัวผู้บังคับโดรน
  5. คุ้มครองตัวโดรน (ขึ้นอยู่กับกรมธรรม์ที่ทำ)

ประกันภัยโดรนปีแรกหมด ปีที่สองไม่ต่อ ผิดกฎหมายมั้ย?

ทั้งนี้การทำกรมธรรม์ประกันภัยโดรนจะมีผลคุ้มครองโดรนเป็นระยะเวลา 1 ปี และจะต้องต่อประกันทุกๆ 1 ปี โดยจำเป็นต้องต่ออายุกรมธรรม์ล่วงหน้าก่อนวันสิ้นอายุ ไม่น้อยกว่า 30 วัน หากประกันโดรนหมดอายุจะถือว่าการคุ้มครองโดรนสิ้นสุดลง อีกทั้งเมื่อผู้ใช้งานนำโดรนขึ้นบิน และถูกตรวจสอบในภายหลัง จะถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและจะถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนโดรนได้ เพราะในประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาต และเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศว่า

ประกันภัยโดรนปีแรกหมด ปีที่สองไม่ต่อ ผิดกฎหมายมั้ย?

“หากผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีมีอำนาจสั่งให้แก้ไขการกระทำนั้นภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ดำเนินการหรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติดังกล่าวจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย ให้อธิบดีมีอำนาจสั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบียนโดรนได้”

สนใจสมัครประกันภัยโดรน

regis-but
สนใจสมัคร

จะเห็นได้ว่าการทำประกันภัยโดรนนั้นมีความสำคัญมาก เพราะนอกจากจะเป็นสิ่งที่กฎหมายบังคับให้ผู้ครอบครองโดรนทุกคนต้องทำควบคู่กับการขึ้นทะเบียนโดรนแล้ว หากเกิดกรณีฉุกเฉินที่โดรนของคุณเกิดความเสียหาย หรือไปสร้างความเดือดร้อนให้กับบุคคลภายนอก ประกันภัยโดรนก็จะช่วยคุ้มครองและบรรเทาค่าใช้จ่ายที่ต้องชดใช้แก่คู่กรณีนั่นเองค่ะ ซึ่งหากใครที่ต้องการขึ้นทะเบียนโดรนฟรี ๆ ก็สามารถ คลิกที่นี่ หรือถ้าสนใจการทำประกันภัยโดรนละก็ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับ masii ได้ที่ 02 710 3100 หรือแอดไลน์ @masii (มี @ ด้วยนะ) เราพร้อมตอบทุกปัญหาให้แก่คุณค่ะ

car insurance banner