กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรบ้าง

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรบ้าง
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรบ้าง
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่า พ.ร.บ. รถยนต์ หรือ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย พ.ศ. 2535 นั้นให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประสบภัยจากรถในกรณีที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิตและร่างกายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ แล้วถ้าหากรถยนต์คันที่เกิดเหตุไม่มี พ.ร.บ. ขึ้นมาล่ะ จะทำยังไง? แน่นอนว่าหลายคนอาจยังไม่รู้ว่า เราสามารถเรียกร้องค่าเสียหายเบื้องต้นจาก “กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย” ได้ แล้วกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย คืออะไร สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีใดบ้าง เราไปหาคำตอบพร้อมกับ masii กันเลยค่ะ

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรบ้าง

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรบ้าง

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย พ.ศ. 2535 โดยมีบทบาทและหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถ โดยจ่ายเป็นค่าเสียหายเบื้องต้น ในกรณีที่ผู้ประสบภัยไม่ได้รับการชดใช้จากบริษัทประกันภัย หรือรถคันที่เกิดเหตุไม่มีประกันภัย พ.ร.บ. หรือไม่สามารถเรียกร้องจากที่ใดได้ เช่น รถชนแล้วหนี เจ้าของรถที่ไม่มี พ.ร.บ. ไม่จ่ายค่าเสียหาย เป็นต้น และเมื่อกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้ดำเนินการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ว กองทุนฯ จะดำเนินการไล่เบี้ยเรียกคืนค่าเสียหายเบื้องต้นคืนจากเจ้าของรถหรือผู้กระทำความผิดในลำดับต่อไป

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างไร

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จะเป็นผู้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยหรือทายาทสำหรับค่าพยาบาลและหรือค่าปลงศพ โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิดภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ เป็นวงเงินดังนี้

 • ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท
 • เงินชดเชยสำหรับใช้เป็นค่าปลงศพ รายละ 35,000 บาท
 • เงินชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ รายละ 35,000 บาท
 • กรณีบาดเจ็บและสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตในเวลาต่อมา จะได้รับเงินชดเชยรวมกันไม่เกิน 65,000 บาท

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรบ้าง

เรียกร้องค่าเสียหายจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยในกรณีใดได้บ้าง

การขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จะขอได้เฉพาะในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น ซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ได้ระบุไว้ตามกรณีดังต่อไปนี้

 1. รถคันที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประสบภัยมิได้จัดทำประกันภัยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ (ไม่มี พ.ร.บ.รถยนต์) และเจ้าของรถไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย
 2. รถคันที่ก่อให้เกิดความเสียหายมิได้อยู่ในความครอบครองของเจ้าของรถในขณะเกิดเหตุ เพราะถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ และได้มีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนไว้แล้ว
 3. รถนั้นไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของรถและมิได้จัดให้มีการประกันความเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดไว้
 4. รถนั้นมีผู้ขับหลบหนีไปหรือไม่อาจทราบได้ว่าความเสียหายเกิดจากรถคันใด (ชนแล้วหนี)
 5. บริษัทไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยหรือจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบจำนวน
 6. รถคันที่ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นรถที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย เช่น รถยนต์ของหน่วยงานราชการ

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรบ้าง

เอกสารในการยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

สำหรับการยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นนั้น ผู้ประสบภัยหรือทายาทต้องยื่นคำร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ภายใน 180 วัน พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้

 1. ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล
 2. ใบรับรองแพทย์ (กรณีเป็นผู้ป่วยใน)
 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประสบภัย (หากอายุไม่ถึง15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตรแทน)
 4. สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีเสียชีวิต)
 5. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของทายาท
 6. สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรบ้าง

แม้ว่า กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จะมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถยนต์คันที่ไม่มี พ.ร.บ. รถยนต์ ก็ตาม แต่เมื่อกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ว กองทุนฯ จะดำเนินการไล่เบี้ยเรียกคืนค่าเสียหายเบื้องต้นคืนจากผู้กระทำผิดหรือเจ้าของรถผู้ประสบภัยในลำดับต่อไป อย่างไรก็ตามอย่าปล่อยให้ พ.ร.บ.รถยนต์ หมดอายุเด็ดขาด

สนใจซื้อ พ.ร.บ.รถยนต์ 

regis-but
สนใจสมัคร

หากรถยนต์คันใดไม่มี พ.ร.บ. และต้องการ ซื้อ พ.ร.บ. รถยนต์ สามารถ คลิกที่นี่ เพื่อซื้อ พ.ร.บ. รถยนต์ กับทางมาสิได้เลย หรือหากใครต้องการความคุ้มครองเพิ่มจากประกันรถยนต์ คลิกที่นี่ เพื่อซื้อประกันรถยนต์จากมาสิได้ง่ายๆ  หรือโทร. มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02 710 3100 หรือแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราที่ @masii (มี @ ด้วยนะ) เพื่อติดตามข่าวสารและบทความดีๆจากมาสิได้เลย

car insurance banner