5 ข้อควรรู้เกี่ยวกับรถใหม่ รถป้ายแดง

5 ข้อควรรู้เกี่ยวกับรถใหม่ รถป้ายแดง
5 ข้อควรรู้เกี่ยวกับรถใหม่ รถป้ายแดง
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

สำหรับใครที่ซื้อรถยนต์ใหม่ แน่นอนว่าป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ได้รับหลังออกรถ ก็คงจะหนีไม่พ้น ป้ายทะเบียนสีแดง หรือที่ใครหลายคนเรียกกันว่า รถป้ายแดง นั่นเอง ซึ่งเป็นป้ายทะเบียนชั่วคราวเพื่อรอการจดทะเบียนเป็นป้ายขาว โดยพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ได้มีกฎข้อบังคับในการห้ามใช้งานรถป้ายแดงในลักษณะต่างๆ วันนี้ masii เลยได้นำ 5 ข้อควรรู้เกี่ยวกับรถใหม่ รถป้ายแดง มาฝากกัน ไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง จะได้ใช้รถป้ายแดงอย่างถูกต้องตามฎหมาย และไม่ถูกปรับเอาง่ายๆ

5 ข้อควรรู้เกี่ยวกับรถใหม่ รถป้ายแดง

5 ข้อควรรู้เกี่ยวกับรถใหม่ รถป้ายแดง

อย่างที่หลายคนเข้าใจกันดีว่า “รถป้ายแดง” นั้นหมายถึงรถใหม่ที่เพิ่งซื้อ ซึ่งสาเหตุที่ต้องใช้ป้ายแดงนั้น ก็เพราะว่ารถใหม่ยังอยู่ในขั้นตอนดำเนินการจดทะเบียนรถเป็นป้ายขาว โดย พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 ได้มีกฎข้อบังคับในการห้ามใช้งานรถป้ายแดงในลักษณะต่างๆ ซึ่งมี 5 ข้อหลักๆ ที่คนใช้รถป้ายแดงควรรู้ ดังนี้

1. ห้ามใช้ป้ายแดงเกิน 30 วัน

เพื่อนๆ รู้หรือไม่ว่า รถใหม่มีระยะเวลาการใช้ป้ายแดงได้เพียง 30 วันเท่านั้น ซึ่งเป็นระยะเวลาสำหรับการรอป้ายขาวที่ส่วนใหญ่ใช้เวลาไม่เกิน 1 เดือนหลังจากทำเรื่องจดทะเบียนรถยนต์ แต่หากใช้ป้ายแดงเกินระยะตามที่กฎหมายกำหนดถือเป็นความผิดตามกฎหมาย ฐานหลีกเลี่ยงภาษีหรือการลากป้ายแดง หากพบผู้ฝ่าฝืนใช้รถป้ายแดงเกิน 30 วัน จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 6 ฐานใช้รถที่ยังไม่จดทะเบียน มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

2. ใช้รถป้ายแดงตอนกลางคืนไม่ได้

พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 27 ได้มีการระบุไว้ว่า รถป้ายแดงสามารถใช้งานได้ในช่วงระยะเวลา ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. เท่านั้น แต่ปัจจุบันเนื่องจากการจราจรที่ติดขัด ทำให้มีการขยายเวลาไปจนถึง 20.00 น. ทั้งนี้เพราะทะเบียนป้ายแดงมีการสะท้อนแสงที่ไม่ดีเท่าทะเบียนป้ายขาวเมื่อขับตอนกลางคืน อาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ อีกทั้งป้ายแดงยังเสี่ยงต่อการถูกขโมยรถเพื่อเปลี่ยนป้ายทะเบียน หรือนำรถไปก่อเหตุร้ายในยามวิกาล พ.ร.บ.รถยนต์จึงได้กำหนดให้ห้ามขับใช้งานรถป้ายแดงตอนกลางคืนนั่นเอง

แต่หากมีความจำเป็นต้องขับรถป้ายแดงในตอนกลางคืน จะต้องขออนุญาตกับเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนก่อนทุกครั้ง พร้อมจดลงในสมุดบันทึก และให้นายทะเบียนเซ็นกำกับเพื่อยืนยัน และใช้สำหรับยื่นแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ด่านตรวจ

5 ข้อควรรู้เกี่ยวกับรถใหม่ รถป้ายแดง

3. ผู้ใช้รถป้ายแดงต้องลงบันทึกการใช้รถในสมุดคู่มือทุกครั้ง

สำหรับผู้ที่ออกรถใหม่ป้ายแดง จะได้รับสมุดคู่มือประจำรถที่ใช้เครื่องหมายพิเศษ (ป้ายแดง) เป็นลักษณะเล่มสีน้ำตาล ซึ่งตาม พ.ร.บ.รถยนต์ มาตรา 28 กล่าวว่าในการขับรถยนต์ตามมาตรา 27 (รถป้ายแดง) ผู้ขับขี่จะต้องบันทึกรายการการใช้รถลงในสมุดคู่มือเสมอ ได้แก่

  • ชื่อรถ หมายเลขตัวรถ และหมายเลขเครื่องยนต์ของรถ
  • ความประสงค์ในการขับรถยนต์
  • วันเดือนปี และระยะเวลาที่นำรถออกไปใช้จนถึงที่หมาย
  • ชื่อและนามสกุลของผู้ขับ

เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ แล้วพบว่าเจ้าของรถไม่มีสมุดคู่มือประจำรถหรือไม่ได้บันทึกข้อมูล จะมีความผิดฐานไม่ลงบันทึกการใช้รถและมีโทษปรับเป็นเงินไม่เกิน 1,000 บาท แต่หากทำสมุดคู่มือประจำรถหาย สามารถดำเนินการขอใหม่ได้ที่กรมการขนส่งทางบก โดยหลังจากที่รถป้ายแดงได้เปลี่ยนเป็นป้ายขาวแล้วจะต้องคืนสมุดคู่มือแก่ผู้รับผิดชอบดูแลต่อไป

4. ห้ามรถป้ายแดงวิ่งข้ามเขต-ข้ามจังหวัด

สำหรับ รถป้ายแดง ที่กำลังรอป้ายทะเบียนขาวจากกรมการขนส่งทางบกอยู่นั้น จะไม่สามารถขับรถข้ามเขตหรือข้ามจังหวัดได้ ถือเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย เพราะกฎหมายได้ระบุไว้ว่า รถป้ายแดงสามารถใช้งานได้แค่ภายในเขตจังหวัดที่ระบุอยู่บนป้ายทะเบียนเท่านั้น เช่น ป้ายทะเบียนกรุงเทพฯ ก็จะสามารถใช้งานได้แค่ภายในกรุงเทพฯเท่านั้น

แต่หากมีความจำเป็นที่จะต้องใช้รถนอกเขต จะต้องทำเรื่องขออนุญาตนายทะเบียน และมีเอกสารพร้อมลายเซ็นนายทะเบียนเพื่อใช้เป็นหลักฐาน รวมถึงต้องบันทึกการใช้รถยนต์ลงในสมุดคู่มืออย่างละเอียด ระบุทั้งวันไปและวันกลับ จึงจะสามารถขับรถป้ายแดงออกนอกพื้นที่ได้ แต่หากไม่ได้ขออนุญาตและไม่ได้บันทึกการใช้รถ หากถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตรวจ จะมีโทษปรับสูงสุด 10,000 บาท

5 ข้อควรรู้เกี่ยวกับรถใหม่ รถป้ายแดง

5. รถป้ายแดงควรทำประกันรถยนต์

เพราะอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้นรถใหม่ รถป้ายแดง ควรที่จะทำประกันรถยนต์ไว้เพื่อความอุ่นใจ ทั้งนี้บางโชว์รูมอาจให้ประกันรถยนต์ชั้น 1 เป็นของแถมซื้อรถใหม่ ซึ่งในระหว่างที่ใช้งานรถป้ายแดงแล้วรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ ก็สามารถแจ้งเคลมประกันได้ ไม่ว่าจะเกิดรอยเฉี่ยวชน หรือชนหนักจนรถบุบ ก็ยังได้รับความคุ้มครอง ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกัน บางที่อาจมีค่าเสียหายส่วนแรก เป็นต้น โดยควรเตรียมเอกสารในการเคลมประกันให้พร้อม เช่น ใบเคลม ใบขับขี่ ใบแจ้งความ และกรมธรรม์ประกันรถยนต์

5 ข้อควรรู้เกี่ยวกับรถใหม่ รถป้ายแดง

เมื่อได้ทราบกันไปแล้วว่า ข้อควรรู้เกี่ยวกับรถป้ายแดงมีอะไร มีกฎและข้อบังคับอะไรที่ควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ก็จะช่วยให้ผู้ขับขี่รถป้ายแดงปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ต้องถูกลงโทษหรือเสียค่าปรับ นอกจากนี้ก็ควรขับขี่รถยนต์กันอย่างปลอดภัย ไม่ประมาท เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อ และอย่าลืมทำประกันรถยนต์ไว้ด้วยเพื่อความอุ่นใจ โดยสามารถ คลิกที่นี่ เพื่อเปรียบเทียบประกันรถยนต์กับเว็บไซต์มาสิได้ง่ายๆ

สนใจสมัครประกันรถยนต์

regis-but
สนใจสมัคร

หรือหากมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถโทร.มาพูดคุยปรึกษากับทีมงานมาสิได้ที่ 02 710 3100 หรือแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราที่ @masii (มี @ ด้วยนะ) เพื่อติดตามข่าวสารและบทความดีๆ เกี่ยวกับ ประกันรถยนต์  ประกันมอเตอร์ไซค์ ประกันบิ๊กไบค์ ประกันภัยโดรน ประกันเดินทาง ประกันสุขภาพ รวมถึง สินเชื่อส่วนบุคคล และบัตรเครดิตจากสถาบันการเงินชั้นนำได้เลยค่ะ

banner-blog-masii-ci-2020