เล่มทะเบียนรถหาย ทำอย่างไรดี

เล่มทะเบียนรถหาย ทำอย่างไรดี
เล่มทะเบียนรถหาย ทำอย่างไรดี
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

เล่มทะเบียนรถหาย ทำอย่างไรดี ? คำถามนี้คงอยู่ในใจใครหลายๆ คน เพราะถ้าเล่มทะเบียนรถหายขึ้นมาก็คงจะเป็นเรื่องใหญ่ เนื่องจากต้องใช้เป็นเอกสารประกอบการต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ และการต่อภาษีรถยนต์ ทั้งยังเป็นเอกสารที่ควรติดรถไว้เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่อีกต่างหาก แต่บางครั้งเราอาจเผลอลืมวางไว้ที่อื่น พอรู้ตัวอีกที เล่มทะเบียนรถก็หายหรือหาไม่เจอเสียแล้ว แล้วแบบนี้เราควรทำอย่างไร ต้องแจ้งความไหม และมีขั้นตอนการขอเล่มทะเบียนใหม่อย่างไรบ้าง ตาม masii ไปหาคำตอบกันเลย

เล่มทะเบียนรถหาย ทำอย่างไรดี

เล่มทะเบียนรถหาย ทำอย่างไรดี

เล่มทะเบียนรถยนต์ เป็นสมุดที่ใช้บันทึกรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับรถยนต์คันนั้นๆ เช่น ยี่ห้อรถ รุ่น เลขทะเบียนรถ เลขตัวถัง รวมไปถึง รายชื่อผู้ครอบครองรถ ประวัติการเสียภาษีรถยนต์ ประวัติการแจ้งเปลี่ยนเครื่องยนต์ ฯลฯ ซึ่งสามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ และสามารถใช้แทนในกรณีที่ป้ายทะเบียนรถหาย หรือป้ายทะเบียนชำรุด ซึ่งหากเล่มทะเบียนรถหายและไม่มีสำเนาทะเบียนรถแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วยแล้ว จะมีโทษปรับเป็นเงินไม่เกิน 1,000 บาท และไม่สามารถใช้ซื้อขายรถ, ตรวจสภาพรถยนต์, ต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ และ ต่อภาษีรถยนต์ ได้อีกด้วย หากเล่มทะเบียนรถหาย ควรทำดังขั้นตอนต่อไปนี้

1. แจ้งความ

เมื่อรู้ตัวว่าทำเล่มทะเบียนรถหาย ควรรีบไปแจ้งความทันที เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจออกใบแจ้งความสำหรับทำเรื่องขอเล่มทะเบียนรถใหม่ที่กรมการขนส่งทางบก

2. เตรียมเอกสารต่างๆ ให้พร้อม

  • ใบแจ้งความ
  • บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ (ตัวจริง+สำเนา)
  • หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล อายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือน )
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีเป็นนิติบุคคล)
  • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่เจ้าของรถไม่สะดวกดำเนินการด้วยตัวเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท )
  • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ตัวจริง+สำเนา)

เล่มทะเบียนรถหาย ทำอย่างไรดี

3. ดำเนินเรื่องขอเล่มทะเบียนใหม่ที่สำนักงานขนส่งที่เคยจดทะเบียนไว้

เมื่อเตรียมเอกสารต่างๆ ครบแล้ว ให้เดินทางไปที่ขนส่งประจำพื้นที่ที่เคยจดทะเบียนรถยนต์ไว้ เพื่อแจ้งเล่มทะเบียนรถหาย และเพื่อขอสมุดทะเบียนเล่มใหม่ โดยกรอกใบคำร้องและยื่นให้แก่เจ้าหน้าที่ จากนั้นจ่ายค่าธรรมเนียม 55 บาท (ค่าคำขอ 5 บาท และค่าใบแทนสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ 50 บาท) และรอคิวเพื่อรับเล่มทะเบียนรถยนต์ใหม่

เล่มทะเบียนรถหาย ทำอย่างไรดี

เป็นอย่างไรบ้างกับความรู้ดีๆ ที่มาสินำมาฝากกันในวันนี้ หากใครที่ทำเล่มทะเบียนรถหาย ก็สามารถทำตามคำแนะนำดังกล่าวได้เลย แต่ที่สำคัญสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนก็ควรขับรถอย่างปลอดภัย ไม่ประมาท และเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และหากใครที่ต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติม สามารถ คลิกที่นี่ เพื่อซื้อประกันรถยนต์หรือเปรียบเทียบประกันรถยนต์กับเว็บไซต์มาสิได้เลย

สนใจสมัครประกันรถยนต์ 

regis-but
สนใจสมัคร

หรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถโทร.มาพูดคุยสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ 02 710 3100 หรือแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราที่ @masii (มี @ ด้วยนะ) เพื่อติดตามข่าวสารและบทความที่น่าสนใจจากมาสิ เช่น ประกันรถยนต์ ประกันมอเตอร์ไซค์ ประกันเดินทาง ประกันภัยโดรน ประกันเดินทาง ประกันสุขภาพ และประกันไวรัสโคโรนา

banner-blog-masii-ci-2020