เคลมประกัน โดรน มีขั้นตอนอย่างไร เตรียมเอกสารอะไรบ้าง 

เคลมประกัน โดรน มีขั้นตอนอย่างไร เตรียมเอกสารอะไรบ้าง 
เคลมประกัน โดรน มีขั้นตอนอย่างไร เตรียมเอกสารอะไรบ้าง 
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

บินโดรนได้อย่างอุ่นใจมากยิ่งขึ้นเมื่อทำประกันโดรน เพื่อช่วยดูแลรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น บินโดรนชนสิ่งกีดขวาง หรือ โดรนตก จนได้รับความเสียหาย ซึ่งเจ้าของโดรนจะมีขั้นตอนการ เคลมประกัน โดรน อย่างไร ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง Masii มีรายละเอียดมาฝาก

เคลมประกัน โดรน มีขั้นตอนอย่างไร เตรียมเอกสารอะไรบ้าง 

ขั้นตอนการเคลมประกัน โดรน

เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด อย่างเช่น โดรนชนต้นไม้ โดรนตก จนได้รับความเสียหาย ซึ่งในกรณีที่ไม่มีบุคคลภายนอกได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น สิ่งแรกที่เจ้าของโดรนควรรีบดำเนินการ คือ โทรแจ้งให้บริษัทประกันภัยที่ทำประกันโดรนทราบ พร้อมกับเช็กรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันโดรนที่ทำไว้ ให้ความคุ้มครองครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือไม่

ซึ่งเดี๋ยวนี้การติดต่อกับบริษัทประกันภัยค่อนข้างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด หรือใครที่ซื้อประกันภัยโดรนกับ มาสิ แล้วไม่แน่ใจว่าต้องดำเนินการอย่างไร สามารถติดต่อขอคำแนะนำเบื้องต้นในการ เคลมประกัน โดรน กับทีมงานของมาสิก็ได้ เคลมประกัน โดรน มีขั้นตอนอย่างไร เตรียมเอกสารอะไรบ้าง 

เอกสารสำหรับเคลมประกัน โดรน

สำหรับการเคลมประกัน โดรน ไม่ต้องกังวลว่าจะมีขั้นตอนยุ่งยาก หรือใช้เอกสารมากมาย ซึ่งบริษัทประกันภัยส่วนใหญ่จะมีแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าเสียหายให้ผู้เอาประกันกรอก ตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด อาจจะมีเพิ่มเติมเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หน้ากรมธรรม์ประกันภัยโดรน ใบเสร็จการซื้อโดรน ใบรับประกันภัยโดรนของผู้ผลิต เป็นต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทประกัน

เช็กชัวร์! ก่อนเคลม ประกันโดรน ไม่คุ้มครอง ดังนี้ 

  1. ความเสียหายต่อเนื่องทุกชนิด และ/หรือ การสูญเสียผลกำไร และ/หรือ การขาดประโยชน์ใช้สอย
  2. ความรับผิดอันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับสารเคมี
  3. ภัยก่อการร้าย
  4. ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยความจงใจหรือประมาทของผู้เอาประกันภัย หรือ ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย
  5. ความรับผิดอันเนื่องมาจากข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และอินเตอร์เน็ต
  6. ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินของลูกค้าของผู้เอาประกันภัยในอาณาเขตความคุ้มครอง โดยมีสาเหตุมาจาก การชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ การโจรกรรม การลักทรัพย์ ทุกกรณี
  7. ความรับผิดอันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์สินค้า
  8. ความรับผิดอันเนื่องมาจากมลภาวะเป็นพิษทุกชนิด
  9. อุบัติเหตที่เกิดขึ้นขณะผู้ควบคุมโดรนอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราหรือมีแอลกอฮอลล์

อย่างไรก็ตามแผนประกันโดรนของแต่ละบริษัทจะมีเงื่อนไขข้อยกเว้นความคุ้มครองที่แตกต่าง ดังนั้น อย่าลืม! ทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นต่าง ๆ ให้ชัดเจน

เคลมประกัน โดรน มีขั้นตอนอย่างไร เตรียมเอกสารอะไรบ้าง 

สนใจสมัครประกันโดรน

regis-but
สนใจสมัคร

เลือกทำ ประกันโดรน ที่เหมาะกับการโดรนของคุณ หรือ ต่อประกันโดรน ประกันอุบัติเหตุ สำหรับผู้ใช้โดรนและทีมงานเพิ่มเติมจากกรมธรรม์หลัก แนะนำสมัครออนไลน์ได้ง่าย ๆ กับ มาสิ เพียงคลิก ที่นี่ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประกันโดรน ขึ้นทะเบียนโดรน ได้ที่ 02 710 3100 หรือ 06 3323 1640 รวมถึง Line @hellomasii