รถติดไฟแนนซ์ ขอสินเชื่อรถช่วยได้ กับ KLeasing ได้ไหม

รถติดไฟแนนซ์ ขอสินเชื่อรถช่วยได้ กับ KLeasing ได้ไหม
รถติดไฟแนนซ์ ขอสินเชื่อรถช่วยได้ กับ KLeasing ได้ไหม
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

จุดเด่นของการขอ สินเชื่อรถช่วยได้ กับ KLeasing คือ ได้วงเงินสินเชื่อสูง ดอกเบี้ยต่ำ เลือกผ่อนชำระได้นานสูงสุด 72 เดือน และเมื่อผ่านการอนุมัติ ได้รับเงินก้อน พร้อมยังมีรถยนต์ไว้ใช้งานได้เหมือนเดิม แต่หากในกรณีที่ รถยนต์ติดไฟแนนซ์ จะสามารถยื่นเรื่องขอสินเชื่อได้ไหม ดังนั้น Masii เลยมีรายละเอียดที่น่าสนใจ มาฝาก ตามไปดูกันเลย 

รถติดไฟแนนซ์ขอ สินเชื่อรถช่วยได้ กับ KLeasing ได้ไหม

รถยนต์แบบไหนที่ใช้ขอสินเชื่อรถช่วยได้ กับ KLeasing 

รับรถยนต์อายุสูงสุด 16 ปี และต้องเป็นรถยนต์ที่ปลอดภาระ หรือเล่มทะเบียนรถยนต์เป็นกรรมสิทธิ์ของลูกค้าแล้วเท่านั้นและต้องครอบครองเกิน 3 เดือน 

หากยังไม่ได้ถือกรรมสิทธ์ิจะไม่สามารถยื่นพิจารณาได้ ยกเว้นกรณีผ่อนอยู่กับสถาบันการเงิน (ถือว่าผู้เช่าซื้อเป็นผู้ครอบครอง) สามารถยื่นพิจารณาเบื้องต้นได้ และหลังผ่านการพิจารณาแล้วจะต้องดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการยื่นขอสินเชื่อรถช่วยได้
รถติดไฟแนนซ์ขอ สินเชื่อรถช่วยได้ กับ KLeasing ได้ไหม

ใครบ้างที่สามารถขอสินเชื่อรถช่วยได้ ของ KLeasing

บุคคลธรรมดา

 • อายุ 20 – 70 ปี
 • สัญชาติไทย ประกอบอาชีพ และมีรายได้ที่ชัดเจน
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเล่มทะเบียนรถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้ หรือภาระผูกพันใด ๆ หรืออยู่ระหว่างผ่อนชำระทื่อื่น (เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด)
 • รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือน

นิติบุคคล

 • นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • ต้องมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (ที่บ้าน หรือ มือถือ หรือ ที่ทำงาน)
 • ประกอบธุรกิจ และมีรายได้ที่ชัดเจน
 • จัดตั้งในประเทศไทยรถติดไฟแนนซ์ขอ สินเชื่อรถช่วยได้ กับ KLeasing ได้ไหม

ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง สำหรับขอสินเชื่อรถช่วยได้ ของ KLeasing

บุคคลธรรมดา
ผู้ขอสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง 1 ชุด
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน 1 ชุด / เอกสารอาชีพ(กรณีเจ้าของกิจการ)
 • สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์ 1 ชุด
 • กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ชั้น 2 หรือ 2+ (ถ้ามี) 1 ชุด

ผู้ค้ำประกัน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง 1 ชุด
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน 1 ชุด/ เอกสารอาชีพ(กรณีเจ้าของกิจการ)

นิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ
  • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ประทับตราบริษัท) 2 ชุด
  • ผู้ค้ำประกัน 2 ชุด
  • ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านของ
  • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ประทับตราบริษัท) 1 ชุด
  • ผู้ค้ำประกัน 1 ชุด
  • ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) 1 ชุด
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) 2 ชุด
 • สำเนาเอกสาร ภ.พ.20 (ไม่เกิน 3 เดือน) 1 ชุด
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) 4 ชุด
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง​ ​1 ชุด
 • สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์ 1 ชุด
 • กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ชั้น 2 หรือ 2+ (ถ้ามี) 1 ชุด
  รถติดไฟแนนซ์ขอ สินเชื่อรถช่วยได้ กับ KLeasing ได้ไหม

สนใจสมัครเชื่อรถแลกเงิน

regis-but
สนใจสมัคร

นอกจากนี้ใครที่กำลังใจตัดสินใจจะยื่นเรื่องขอ สินเชื่อรถช่วยได้ กับ KLeasing ยังสามารถเข้าไปประเมินวงเงิน ค่างวดที่ต้องผ่อนชำระต่อเดือน และอัตราดอกเบี้ย แบบเบื้องต้นผ่านทางออนไลน์ได้เลย 

หรือหากต้องการสมัครสินเชื่อรถยนต์ แบบไม่ยุ่งยาก มากขั้นตอน แนะนำสมัครผ่านทางมาสิได้เลย เพียงแค่ คลิกที่นี่ หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ 02 710 3100 รวมถึงทัก LINE: @masii ทางเรามีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลและคำแนะนำดี ๆ  รออยู่