สรุปรายการลดหย่อนภาษี 2563 อัพเดท เดือนตุลาคม

สรุปรายการลดหย่อนภาษี 2563 อัพเดท เดือนตุลาคม
สรุปรายการลดหย่อนภาษี 2563 อัพเดท เดือนตุลาคม
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

เข้าโค้งสุดท้ายของปี 2563 กันแล้วนะครับ ในระหว่างปีเรามีการเสียภาษีไปมากมายตามหน้าที่ใช่หรือเปล่าครับ แต่เช่นเดียวกันทุกคนก็กำลังมองหาการลดหย่อนภาษีของปี 2563 กันอยู่ เพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยมาสรุปให้ดูกันว่า สรุปรายการลดหย่อนภาษี 2563 นั้นมีอะไรบ้าง

สรุปรายการลดหย่อนภาษี

สรุปรายการลดหย่อนภาษี 2563 อัพเดท เดือนตุลาคม

 1. 40% ของเงินได้ทั้งหมดในปีนั้น เอามาลดหย่อนภาษีได้ แต่ไม่เกิน 60,000 บาท
 2. ถ้าคู่สมรสไม่มีรายได้ ลดหย่อนภาษีไป 60,000 บาท แต่ต้องจดทะเบียนและไม่มีเงินได้ หากมีต้องเอามาคิดรวมกันเป็นแบบจ่ายคนเดียว
 3. ลดหย่อนบุตร 30,000 บาท ซึ่งบุตรต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปีสามารถนำมายื่นภาษีได้
 4. ลดหย่อนบุตรคนที่ 2 เป็นต้นไป คนละ 30,000 บาท
 5. ค่าลดหย่อนฝากครรภ์และคลอดบุตรตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 60,000 บาท
 6. ค่าเลี้ยงดูพ่อแม่เราและพ่อแม่คู่สมรส คนละ 30,000 บาท แต่จะใช้พ่อแม่คู่สมรสได้กรณีคู่สมรสไม่มีรายได้เท่านั้น
 7. อุปถัมภ์ผู้ทุพพลภาพ ลดได้ 60,000 บาท โดยจะต้องมีหนังสือแสดงว่าทุพพลภาพอย่างถูกต้อง
 8. เบี้ยประกันชีวิตทั่วไป หรือเงินฝากแบบมีประกันชีวิตตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท
 9. ประกันสังคมลดได้ 15% ของรายได้แต่ไม่เกิน  5,850 บาท
 10. เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ลดหย่อนภาษีได้ 15% ของเงินได้ ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกินจำนวน 200,000 บาท
 11. เบี้ยประกันสุขภาพตนเอง ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกินจำนวน 25,000 บาท
 12. กองทุนรวมเพื่อการออม SSF ลดได้ 30% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
 13. RMF ลดได้ 30% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
 14. เงินกบข. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน ลดได้ไม่เกิน 500,000 บาท
 15. กองทุนการออมแห่งชาติตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินจำนวน 13,200 บาท
 16. ดอกเบี้ยเพื่อที่อยู่อาศัย ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
 17. โครงการบ้านหลังแรกในปี 2559 ไม่เกิน 120,000 บาท
 18. เงินบริจาคทั่วไปตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนภาษี
 19. เงินบริจาคเพื่อการศึกษา กีฬา และสังคม และบริจาคให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูง คิดเป็น 2 เท่าของเงินบริจาคแต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนภาษี
 20. โครงการช้อปดีมีคืน 30,000 บาท
 21. กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ SSFX ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 200,000 บาท

ลดหย่อนภาษี 2563

ลดหย่อนภาษี 2563

ลดหย่อนภาษี 2563

ลดหย่อนภาษี 2563

ลดหย่อนภาษี 2563

ใครที่กำลังมองหาวิธีการลดหย่อนภาษีก็ลองดูว่าตนเองมีอะไรที่จะช่วยลดหย่อนได้บ้าง และอย่าพลาดที่จะใช้สิทธินะครับและนอกจากกองทุน LTM,RMF ที่จะช่วยในการยื่นภาษีลดหย่อนภาษีคืนภาษี แต่อย่าลืมว่ากองทุน LTF เป็นปีสุดท้ายนะครับ และการทำประกันสุขภาพ ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยในการลดหย่อนภาษีปี 2563 ได้อีกทางครับ

สนใจสมัครประกันสุขภาพ

button-orange
สนใจสมัคร

 แอด [email protected]: @masii  เพราะไม่แน่ว่าเราอาจจะได้บัตรกดเงินสด หรือบัตรเครดิตไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินครับ

banner-blog-masii PL