ลงทะเบียนรับ เบี้ยผู้สูงอายุ มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

ลงทะเบียนรับ เบี้ยผู้สูงอายุ มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง
ลงทะเบียนรับ เบี้ยผู้สูงอายุ มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

เบี้ยผู้สูงอายุ หรือ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สวัสดิการของภาครัฐเพื่อช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งในทุกปีจะมีการเปิดให้ผู้สูงอายุรายใหม่ได้ลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีขั้นตอนอย่างไร ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ​Masii มีรายละเอียดมาฝากกันค่ะ

ลงทะเบียนรับ เบี้ยผู้สูงอายุ มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

เช็กก่อน! ใครสามารถลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุได้บ้าง

บุคคลที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุต้องมีสัญชาติไทย อายุ 60 ปีบริบูรณ์ และไม่เคยได้รับสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ เช่น เงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ รวมถึงเงินอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน

ลงทะเบียนรับ เบี้ยผู้สูงอายุ มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ 

สามารถไป ลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ ด้วยตัวเองได้ที่สำนักงานเขตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หากในกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปยื่น ลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ แทนจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร ส่วนใครที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดสามารถลงทะเบียนได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หรือ สำนักงานเทศบาล ที่ขึ้นอยู่กับภูมิลำเนาหรือที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยช่วงเวลาที่เปิดให้ ลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ ปี 2563 คือ

 • มกราคม-กันยายน 2563: สำหรับผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504
 • พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563: จะรับเงินในปี 2564

เอกสารสำหรับลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ

 1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
 2. ทะเบียนบ้านตัวจริง และถ่ายสำเนามา 1 ฉบับ
 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารตัวจริง ที่เป็นประเภทออมทรัพย์ และถ่ายสำเนามา 1 ฉบับ

ลงทะเบียนรับ เบี้ยผู้สูงอายุ มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

เบี้ยผู้สูงอายุ ได้เท่าไร 

 • 600 บาท สำหรับอายุ 60 – 69 ปี
 • 700 บาท สำหรับอายุ 70 – 79 ปี
 • 800 บาท สำหรับอายุ 80 – 89 ปี
 • 1,000 บาท สำหรับอายุ 90 ปีขึ้นไป

ลงทะเบียนรับ เบี้ยผู้สูงอายุ มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

รับเบี้ยผู้สูงอายุผ่านช่องทางไหน

 • รับเป็นเงินสดด้วยตนเอง
 • ให้ผู้แทนที่ได้รับมอบอำานาจรับแทน
 • โอนเข้าบัญชีธนาคารในนามของผู้สูงอายุ
 • โอนเข้าบัญชีธนาคารในนามของผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้สูงอายุ

ลงทะเบียนรับ เบี้ยผู้สูงอายุ มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

กำหนดจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2563 

 • ศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563
 • ศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
 • อังคารที่ 10 มีนาคา 2563
 • ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563
 • ศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563
 • พุธที่ 10 มิถุนายน 2563
 • ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
 • จันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563
 • พฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563
ลงทะเบียนรับ เบี้ยผู้สูงอายุ มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง
ภาพจาก : Facebook กรมบัญชีกลาง

สนใจสมัครประกันสุขภาพ

regis-but
สนใจสมัคร

ใครที่เคยลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ในแต่ละปีไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ สามารถรับเบี้ยผู้สูงอายุผ่านช่องทางที่เลือกไว้ได้เลย และนอกจากเบี้ยผู้สูงอายุที่จะได้รับในทุก ๆ เดือนแล้ว การวางแผนออมเงินล่วงหน้าก่อนเข้าสู่วัยเกษียณ ก็ถือเป็นสิ่งสำคัญไม่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำประกันสุขภาพ ที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในยามเจ็บป่วยและต้องพักรักษาพยาบาล

สามารถเลือกประกันสุขภาพ ที่เหมาะกับตัวเองผ่านมาสิได้ง่าย ๆ เพียงแค่ คลิกที่นี่ หรือหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประกันสุขภาพ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร 02 710 3100 รวมถึงทัก LINE @masii มาได้เลย

banner-blog-car-for-cash-900x141