พ.ร.บ. รถยนต์ ต่างจาก ประกันรถยนต์อย่างไร

พ.ร.บ. รถยนต์ ต่างจาก ประกันรถยนต์อย่างไร
พ.ร.บ. รถยนต์ ต่างจาก ประกันรถยนต์อย่างไร
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

พ.ร.บ. รถยนต์ ต่างจาก ประกันรถยนต์อย่างไร ในที่นี้หลายคนอาจยังสับสนว่าทั้ง พ.ร.บ.รถยนต์ และ ประกันรถยนต์ มีความหมายอย่างไร เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง เพราะว่าทั้งคู่ต่างก็เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองผู้ขับขี่รถยนต์ด้วยกันทั้งนั้น และเพื่อเป็นการไขข้อข้องใจดังกล่าว เราไปหาคำตอบพร้อมกับ masii กันเลยค่ะ

พ.ร.บ. รถยนต์ ต่างจาก ประกันรถยนต์อย่างไร

พ.ร.บ. รถยนต์ ต่างจาก ประกันรถยนต์อย่างไร

พ.ร.บ. รถยนต์

พ.ร.บ. รถยนต์ หรือ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นกฎหมายที่กำหนดให้รถยนต์ทุกคันต้องทำ ซึ่งเปรียบเสมือน ประกันภัยภาคบังคับ เพื่อใช้เป็นหลักประกันความปลอดภัยขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอกในกรณีที่ได้รับความเสียหายแก่ชีวิตและร่างกายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

โดย พ.ร.บ. รถยนต์ จะมีอายุความคุ้มครองเพียง 1 ปี จากนั้นต้องทำการต่ออายุ พ.ร.บ. ทุกๆ ปี ทั้งนี้หากรถยนต์คันใดไม่ทำพ.ร.บ. จะไม่สามารถต่อภาษีรถยนต์ หรือต่อทะเบียนรถได้ อีกทั้งยังมีโทษทางกฎหมาย คือ ปรับเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000 บาท แต่หากในกรณีที่มี พ.ร.บ. รถยนต์แล้ว แต่ไม่ติดให้เจ้าหน้าที่เห็นชัดเจนที่กระจกหน้ารถ ก็จะมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

พ.ร.บ. รถยนต์ ต่างจาก ประกันรถยนต์อย่างไร

ความคุ้มครอง พ.ร.บ. รถยนต์

สำหรับรถยนต์ที่มี พ.ร.บ.รถยนต์ เมื่อรถยนต์ประสบอุบัติเหตุจนผู้ขับขี่ หรือผู้โดยสาร ได้รับบาดเจ็บต่อชีวิตและร่างกาย จะสามารถเบิกวงเงินความคุ้มครองจาก พ.ร.บ.ได้ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 1. ค่าเสียหายเบื้องต้น ได้รับโดยยังไม่ต้องพิสูจน์ว่าฝ่ายใดผิด
  • ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท
  • กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร ได้รับเงินชดเชยคนละ 35,000 บาท
  • กรณีบาดเจ็บ และสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร หรือเสียชีวิตในภายหลัง จะได้รับเงินชดเชย คนละไม่เกิน 65,000 บาท

พ.ร.บ. รถยนต์ ต่างจาก ประกันรถยนต์อย่างไร

 1. ค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติม (ค่าเสียหายส่วนเกิน) ได้รับเฉพาะฝ่ายถูก
  • ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ สูงสุดไม่เกิน 80,000 บาท
  • กรณีเสียชีวิต ได้รับเงินชดเชยคนละ 500,000 บาท
  • กรณีทุพพลภาพถาวร (ไม่สามารถประกอบอาชีพประจำได้) ได้รับเงินชดเชยคนละ 300,000 บาท
  • สูญเสียนิ้วตั้งแต่ 1 ข้อขึ้นไป ได้รับเงินชดเชยคนละ 200,000 บาท
  • สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน ได้รับเงินชดเชยคนละ 250,000 บาท
  • สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน ได้รับเงินชดเชยคนละ 500,000 บาท
  • กรณีต้องผ่าตัดใช้กะโหลกศีรษะเทียม ได้รับเงินชดเชยคนละ 250,000 บาท
  • ค่าชดเชยรายวัน คนละไม่เกิน 4,000 บาท หรือ 200 บาทต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 20 วัน (กรณีต้องพักฟื้นในโรงพยาบาล)

จะสังเกตได้ว่า พ.ร.บ. รถยนต์ จะเน้นให้ความคุ้มครองต่อผู้ประสบภัยจากรถเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิตและร่างกายเท่านั้น เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคล เป็นต้น แต่จะไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถ เหมือนกับการทำประกันรถยนต์

สนใจ ซื้อ พ.ร.บ. รถยนต์

regis-but
สนใจสมัคร

พ.ร.บ. รถยนต์ ต่างจาก ประกันรถยนต์อย่างไร

cfc-insert-banner-900x200

เมื่อรู้กันไปแล้วว่า พ.ร.บ.รถยนต์ เน้นให้ความคุ้มครองเฉพาะชีวิตและร่างกายของผู้ประสบภัยเท่านั้น หากใครต้องการความคุ้มครองต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถยนต์ก็ต้องทำประกันรถยนต์เพิ่มเติม ซึ่งประกันรถยนต์ ก็แบ่งออกเป็นหลายประเภท ดังนี้

ประกันรถยนต์ชั้น 1

 • คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ทั้งของคู่กรณีและผู้เอาประกัน
 • คุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี เช่น รถพลิกคว่ำ รถชนต้นไม้ ชนฟุตบาธ
 • คุ้มครองกรณีรถหาย ไฟไหม้รถ
 • เงินประกันตัวผู้ขับขี่

ประกันรถยนต์ชั้น 2+

 • คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ทั้งของคู่กรณีและผู้เอาประกัน
 • คุ้มครองค่าซ่อมรถคันเอาประกัน เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชนกับรถเท่านั้น
 • คุ้มครองกรณีรถหาย ไฟไหม้รถ
 • เงินประกันตัวผู้ขับขี่

ประกันรถยนต์ชั้น 3+

 • คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ทั้งของคู่กรณีและผู้เอาประกัน
 • คุ้มครองค่าซ่อมรถคันเอาประกัน เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชนกับรถเท่านั้น
 • เงินประกันตัวผู้ขับขี่
 • ไม่คุ้มครองกรณีรถหาย ไฟไหม้รถ

ประกันรถยนต์ชั้น 3

 • คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน เฉพาะของคู่กรณีเท่านั้น
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลแก่ผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร
 • คุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่
 • ไม่คุ้มครองความเสียหายต่อรถคันทำประกัน
 • ไม่คุ้มครองกรณีรถหาย ไฟไหม้รถ

พ.ร.บ. รถยนต์ ต่างจาก ประกันรถยนต์อย่างไร

เพียงเท่านี้เพื่อนๆ ก็คงได้ทราบความหมายและความแตกต่างของ พ.ร.บ.รถยนต์ กับ ประกันรถยนต์ กันมากขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะ ซึ่งหากสนใจทำประกันรถยนต์แต่ไม่รู้จะเลือกแบบไหนดี สามารถ คลิกที่นี่ เพื่อเปรียบเทียบประกันรถยนต์กับเว็บไซต์มาสิได้ง่ายๆ พิเศษ! สำหรับลูกค้าที่ ซื้อ พ.ร.บ. รถยนต์ หรือ ซื้อประกันรถยนต์กับมาสิในช่วงนี้ รับฟรี! บริการต่อทะเบียนรถยนต์ออนไลน์ ให้คุณสามารถต่อภาษีรถยนต์ง่ายๆ รอรับป้ายภาษีจากทางไปรษณีย์ได้เลย

สนใจสมัครประกันรถยนต์

regis-but
สนใจสมัคร

หรือหากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถโทร.มาได้ที่ 02 710 3100 หรือแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราที่ @masii (มี @ ด้วยนะ) เพื่อติดตามข่าวสารและบทความดีๆ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.รถยนต์ ประกันรถยนต์ ประกันมอเตอร์ไซค์ ประกันภัยโดรน ประกันเดินทาง รวมไปถึง ประกันสุขภาพ และประกันไวรัสโคโรนา ได้เลยค่ะ