พักชำระหนี้ สินเชื่อรถ KLeasing ต้องทำยังไงบ้าง 

พักชำระหนี้ สินเชื่อรถ KLeasing ต้องทำยังไงบ้าง 
พักชำระหนี้ สินเชื่อรถ KLeasing ต้องทำยังไงบ้าง 
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

KLeasing ช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อรถ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการพักชำระเงินต้น และดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี โดยลูกค้าต้องลงทะเบียนพักชำระหนี้ ล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดชำระ 5 วัน และส่งเอกสารให้ครบถ้วนตามที่กำหนด โดยได้เปิดให้ลงทะเบียน พักชำระหนี้ KLeasing กันตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 มิถุนายน 2563 

พักชำระหนี้ KLeasing ต้องทำยังไงบ้าง 

ขั้นตอนยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ พักชำระหนี้ KLeasing 

 1. คลิกที่นี่ เพื่อกรอกรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
 • ชื่อ – นามสกุล
 • หมายเลขบัตรประชาชน
 • เลขที่สัญญา
 • ทะเบียนรถ
 • เบอร์โทรติดต่อ
 • E-mail
 • รายละเอียดผลกระทบที่ได้รับ
 • รายได้เดิม ก่อนได้รับผลกระทบ
 • รายได้ปัจจุบันหลังได้รับผลกระทบ

2.เมื่อลงทะเบียน พักชำระหนี้ KLeasing เรียบร้อยแล้วจะมี SMS ตอบกลับ และให้ลูกค้าต้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมเป็นไฟล์ PDF/ TIFF มาที่ [email protected] 

3.หลังจากนั้นภายใน 14 วัน จะมีเจ้าหน้าที่แจ้งผลการขอเข้าร่วมมาตรการ พร้อมนัดเซ็นสัญญาต่อไป

พักชำระหนี้ สินเชื่อรถ KLeasing ต้องทำยังไงบ้าง 

พักชำระหนี้ สินเชื่อรถ KLeasing ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

1.เอกสารแจ้งความประสงค์และยินยอมเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือ

ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดเอกสาร หนังสือขอเข้าร่วมมาตรการ Covid-19​​ และ หนังสือยินยอมผู้ค้ำประกันเพื่อลงนามในบันทึกต่อท้ายแก้ไขสัญญา สำหรับผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)

2.เอกสารส่วนตัวของลูกค้า

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน
  เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้ตรงกับสัญญาเช่าซื้อ พร้อมระบุสาเหตุการได้รับผลกระทบ เพื่อที่จะขอเข้าร่วมมาตรการในเอกสาร

นิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • หนังสือมอบอำนาจลงนาม (ติดอากร 30 บาท) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)

  โดยจะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ลายเซ็นต้องตรงกับสัญญาเช่าซื้อ) และระบุสาเหตุการได้รับผลกระทบ เพื่อที่จะขอเข้าร่วมมาตรการในสำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ

3.เอกสารส่วนตัวของผู้ค้ำประกัน

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน
  เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้ตรงกับลายเซ็นในสัญญาค้ำประกัน

นิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) 
 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หนังสือมอบอำนาจลงนาม (ติดอากร 30 บาท) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)

ผู้ค้ำประกันจะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ลายเซ็นต้องตรงกับสัญญาค้ำประกัน)

พักชำระหนี้ KLeasing ต้องทำยังไงบ้าง

นอกจากพักชำระหนี้ สินเชื่อรถ KLeasing โดยการยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ แล้ว ยังสามารถยื่นเรื่องผ่าน

 • KBank Contact Center 02-8888888 กด 860
 • KLeasing Call Center 02-6969999 กด 60

วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30-20.00 น. และ วันเสาร์-วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 17.00 น. ซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จจะแจ้งผลผ่านทาง SMS หรือมีเจ้าหน้าที่แจ้งลูกค้าทราบ ทั้งนี้การพิจารณาจะอยู่ในช่วงระยะเวลาภายใน14 วัน

พักชำระหนี้ KLeasing ต้องทำยังไงบ้าง 

สนใจสมัครสินเชื่อรถแลกเงิน

regis-but
สนใจสมัคร

ส่วนใครที่สนใจสมัคร สินเชื่อรถยนต์ สามารถสมัครออนไลน์ผ่านทางมาสิ ได้เลย เพียงแค่ คลิกที่นี่ หรือโทรมาปรึกษากับทางทีมงานได้ที่ 02 710 3100 รวมถึงทัก LINE: @masii มาพูดคุยกันได้เลย