ทูนประกันภัย ประกันเดินทาง สำหรับชาวต่างชาติเดินทางเข้าไทย 

ทูนประกันภัย ประกันเดินทาง สำหรับชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้าไทย 
ทูนประกันภัย ประกันเดินทาง สำหรับชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้าไทย 
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

ประกันเดินทาง หรือ ประกันสุขภาพ ที่ให้คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 USD ถือเป็นอีกหนึ่งเอกสารสำคัญ สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศไทย ดังนั้น Masii ขอแนะนำ ทูนประกันภัย ประกันเดินทาง แผน TA Inbound For Foreign เพื่อเป็นตัวเลือกสำหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่มีผู้บริหาร หรือพนักงานต่างชาติ และต้องการเดินทางกลับไทย

ทูนประกันภัย ประกันเดินทาง สำหรับชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้าไทย 

ประกันเดินทาง TA Inbound For Foreign  (VISA 100K USD) คุ้มครองโควิด-19 

TA Inbound For Foreign (VISA 100K USD) เป็นแผนประกันเดินทางของทูนประกันภัย ที่ตอบโจทย์ชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศไทย โดยให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย ครอบคลุมถึงโรคโควิด-19 ในวงเงิน 3,500,000 บาท ซึ่งสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการเดินทางเข้าไทยได้ นอกจากนี้คุ้มครองในกรณีเที่ยวบินหรือกระเป๋าเดินทางล่าช้า รวมถึงการสูญเสีย เสียหายของกระเป๋าเดินทาง หรือทรัพย์สินส่วนตัว (ขึ้นอยู่กับแผนประกัน)

ทูนประกันภัย ประกันเดินทาง สำหรับชาวต่างชาติเดินทางเข้าไทย .jpg

เบี้ยประกันเดินทาง เร่ิมต้น 3,500 บาทต่อ 30 วัน 

ประกันเดินทางของทูนประกันภัย สำหรับชาวต่างชาติ มีให้เลือกสมัครกันได้ 3 แผนประกัน ราคาเริ่มต้น 3,500 บาทโดยให้วงเงินความคุ้มครองที่แตกต่างกันไป อีกทั้งสามารถเลือกช่วงระยะเวลาคุ้มครองได้ตั้งแต่ 30 วัน, 90 วัน และ 180 วัน ส่วนชาวต่างชาติที่พักอาศัยในประเทศไทยระยะยาวก็มีแผนประกันเดินทางแบบรายปี ราคาเริ่มต้น 34,000 บาท

ทูนประกันภัย ประกันเดินทาง สำหรับชาวต่างชาติเดินทางเข้าไทย .jpg

สนใจสมัครประกันเดินทาง 

regis-but
สนใจสมัคร

หน่วยงานหรือองค์กรใด สนใจทำประกันภัยเพื่อเป็นเอกสารสำคัญให้กับผู้บริหารหรือพนักงานชาวต่างชาติ เดินทางเข้าไทย สามารถสมัครประกันเดินทาง หรือ ประกันสุขภาพ ที่คุ้มครองไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านเว็บไซต์มาสิได้เลย คลิกที่นี่ หรือโทร 02 710 3100  รวมถึงทัก LINE @masii มาปรึกษากับพนักงานของเราได้

travel banner