ถ้าย้ายโรงพยาบาลประกันสังคมทำอย่างไร

ถ้าย้ายโรงพยาบาลประกันสังคมทำอย่างไร
ถ้าย้ายโรงพยาบาลประกันสังคมทำอย่างไร
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

เพราะหลายคนมีประกันสังคม แต่ก็มีอีกหลายคนที่ไม่ได้ส่งเงินให้ประกันสังคมเช่นกัน แต่วันนี้เราจะมาพูดส่วนของประกันสังคม ที่ทุกคนจะมีสทธิในการใช้ โรงพยาบาลของประกันสังคมที่เราเลือกครับ บางคนอาจจะเลือกว่าใกล้บ้าน หรือใกล้ที่ทำงาน แต่ถ้าวันหนึ่งเดราเกิดย้ายหละ เราจะทำอย่างไรกับโรงพยาบาลประกันสังคมนั้นดี

ถ้าย้ายโรงพยาบาลประกันสังคมทำอย่างไร

ในแต่ละปีประกันสังคมจะเปิดให้ผู้ประกันตนแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลใหม่ได้ เพื่อความสะดวกในการเข้ารับรักษาของแต่ละคน แต่จะเปลี่ยนได้ปีละครั้งเท่านั้น และถึงแม้ว่า สิทธิ์การย้ายของปี 2563 นั้นสิ้นสุดเรียบร้อยแล้ว แต่ หากเรารู้ว่าสิทธิ์ในการย้ายนั้นกำหนดระยะเวลา เพราะฉะนั้นเราจะได้เตรียมตัวให้พร้อมได้นั่นเองครับ

ย้ายโรงพยาบาลประกันสังคมได้ปีละครั้งเท่านั้น

ผู้ที่มีสิทิ์ในการขอย้าย ต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39 และต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ จึงสามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้ตลอดอายุความเป็นผู้ประกันตน  และกรณีสิ้นสภาพจากความเป็นผู้ประกันตนแล้ว จะยังสามารถใช้สิทธิต่อไปได้อีก 6 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสภาพ และปกติจะเปลี่ยนได้ปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ของทุกปี

แต่จะย้ายระหว่างปีได้หรือเปล่า

ถ้าในกรณีที่เรามีเหตุจำเป็น เช่น ย้ายที่พักอาศัย ย้ายสถานที่ทำงานประจำ หรือพิสูจน์ทราบว่าผู้ประกันตนไม่ได้เลือกสถานพยาบาลเอง และไม่ประสงค์จะไปรับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลดังกล่าว สามารถเปลี่ยนโรงพยาบาลนอกช่วงเวลาที่กำหนดให้เปลี่ยนระหว่างปีได้ แต่ต้องยื่นเรื่องภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ย้ายที่พักอาศัย หรือย้ายสถานที่ประจำทำงาน

และสามารถดำเนินการได้ย้ายโรงพยาบาลได้ด้วยตัวเอง ผ่าน 3 วิธี นั่นคือ

  1. ยื่นแบบการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ (สปส. 9-02) ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ
  2. เปลี่ยนโรงพยาบาลผ่านเว็บไซต์ sso.go.th
  3. เปลี่ยนโรงพยาบาลผ่านแอปพลิเคชัน SSO Connect
เปลี่ยนโรงพยาบาลผ่านแอปพลิเคชัน SSO Connect
CR: เฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

 

ใช้เอกสารอะไรบ้าง

หากเรามีความประสงค์ที่ต้องการ ยื่นเอกสารด้วยตัวเองที่สำนักงานประกันสังคม จะใช้แบบฟอร์ม สปส. 9-02 และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

แต่หากเปลี่ยนโรงพยาบาลผ่านระบบออนไลน์ สามารถเปลี่ยนเองได้โดยไม่ต้องยื่นเอกสาร

 

สนใจสมัครประกันสุขภาพ

regis-but
สนใจสมัคร

สิทธิ์การรักษาพยาบาลของประกันสังคม สามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อเจ็บป่วยได้ และการทำประกันสุขภาพ ก็เป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวสมัครได้ด้วยตัวเองง่ายๆ แค่ คลิกที่นี่ หรือโทร 02 710 3100 และทัก LINE @masii ครับ

car insurance banner