ชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ด้วยวิธีใดได้บ้าง 

ชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ด้วยวิธีใดได้บ้าง
ชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ด้วยวิธีใดได้บ้าง
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

ใครที่ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเรียบร้อยแล้ว และมีภาษีต้องชำระหรือชำระเพิ่มเติม ก็สามารถติดต่อชำระกับเจ้าหน้าที่สรรพากรได้ ซึ่งหลังจากชำระภาษีแล้วทางเจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จแสดงการรับเงินภาษีไว้เป็นหลักฐาน แต่จะสามารถจ่ายเงินชำระภาษี ด้วยวิธีใดได้บ้าง masii มีรายละเอียดมาฝาก

ชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ด้วยวิธีใดได้บ้าง 

วิธีการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

1.ชำระด้วยเงินสด

2.ชำระด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์

โดยผู้ถือบัตรอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียม สามารถชำระภาษีได้ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ดังนี้

(1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร
(2) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดชลบุรี
(3) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
(4) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
(5) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดระยอง
(6) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดนนทบุรี
(7) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดปทุมธานี
(8) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(9) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตจังหวัดสระบุรี

 

2.1 บัตรเครดิต TAX SMART CARD และบัตรเดบิต ของ บมจ. บัตรกรุงไทย (KTC) ธนาคารกรุงไทย (KTB) สามารถชำระภาษีได้ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาม (1) – (9)
2.2 บัตรเครดิต และ TAX SMART CARD ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) และธนาคารกรุงเทพ (BBL) สามารถชำระภาษีได้ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาม (1) – (5)
2.3 บัตรเครดิต ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) สามารถชำระภาษีได้ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ตาม (1) – (5)

3.ชำระด้วยเช็คหรือดราฟต์

4.ชำระด้วยธนาณัติ

1.ผู้มีเงินได้ที่ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร

2.ส่งธนาณัติเท่ากับจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระ ไปพร้อมกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 (ห้ามหักค่าธรรมเนียม ในการส่งธนาณัติ) โดยสั่งจ่าย “ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร” ปณ.กระทรวงการคลัง

ชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ด้วยวิธีใดได้บ้าง 

สนใจสมัครประกันสุขภาพ

regis-but
สนใจสมัค

อย่างไรก็ตามก่อนยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งแบบออนไลน์ หรือยื่นด้วยตัวเองที่สำนักงานสรรพากร ก็อย่าลืมเตรียมเอกสารและข้อมูลให้พร้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้ต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษี อย่างเช่น เบี้ยประกันสุขภาพและประกันชีวิต ส่วนใครต้องทำประกันสุขภาพหรือประกันชีวิต สามารถ คลิกที่นี่ หรือโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 710 3100 รวมถึงทัก LINE @masii มาได้เลย

 

travel banner