หุ้น

รวบรวมบทความ ข่าวสารความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นวันนี้ เปรียบเทียบ วิเคราะห์เจาะลึกกระแสตลาดหุ้น ราคาหุ้นทั้งไทยและต่างประเทศ พร้อมสรุปข้อมูลที่น่าสนใจของหุ้นวันนี้ รวมถึงสาระความรู้ดี ๆ เกี่ยวกับธุรกิจและตลาดหุ้นในแบบที่เข้าใจง่าย

Advanced Info Service Public Company Limited share close up: December 23, 2019 Trading

Advanced Info Service Public Company Limited share close up: December 23, 2019 Trading

Advanced Info Service Public Company Limited shareholders saw gains overall during the trading day. Shares of SET: ADVANC, closed the Monday December 23, 2019 trading session with positive gains of 1.85%, closing at 220.0...
Stock Price of Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited December 19, 2019

Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited share close up: December 19, Trading

Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited shareholders saw gains overall during the trading day. During the Thursday December 19, 2019 trading session, stocks of SET: DELTA, closed the trading session with positive gains of...
The Siam Cement Public Company Limited share close up: December 18, 2019 trading

The Siam Cement Public Company Limited share close up: December 18, 2019 trading

Traders experienced gains during the trading day for The Siam Cement Public Company Limited. Shareholders of SET: SCC, saw positive gains during the Wednesday December 18, 2019 trading session of 2.38%, finishing out the...
Nam Seng Insurance Public Company Limited share close up: December 17, 2019 trading

Nam Seng Insurance Public Company Limited share close up: December 17, 2019 trading

Nam Seng Insurance Public Company Limited shareholders saw gains overall during the trading day. Shares of SET: NSI, closed the Tuesday December 17, 2019 trading session with positive gains of 5.33%, closing at 64.25...
Goodyear (Thailand) Public Company Limited share close up: December 16, 2019 trading

Goodyear (Thailand) Public Company Limited share close up: December 16, 2019 trading

Stockholder valuations for Goodyear (Thailand) Public Company Limited went up during the trading day. Shareholders of SET: GYT, saw positive gains during the Monday December 16, 2019 trading session of 5.45%, finishing out the...
Asia Aviation Public Company Limited share close up: December 13, 2019 trading

Asia Aviation Public Company Limited share close up: December 13, 2019 trading

Stock values for Asia Aviation Public Company Limited didn't experience much change during the trading day. Shares of SET: AAV, closed the Friday December 13, 2019 trading session at 2.24 THB per share, same...
Gulf Energy Development Public Company Limited share close up: December 12, 2019 Trading

Gulf Energy Development Public Company Limited share close up: December 12, 2019 Trading

Traders experienced gains during the trading day for Gulf Energy Development Public Company Limited. During the Thursday December 12, 2019 trading session, stocks of SET: GULF, closed the trading session with positive gains of...
Global Power Synergy Public Company Limited share close up: December 11, 2019 trading

Global Power Synergy Public Company Limited share close up: December 11, 2019 trading

Traders experienced gains during the trading day for Global Power Synergy Public Company Limited. During the Wednesday December 11, 2019 trading session, stocks of SET: GPSC, closed the trading session with positive gains of...
Siam Food Products Public Company Limited share close up: December 10, 2019 trading

Siam Food Products Public Company Limited share close up: December 10, 2019 trading

It was a strong day of trading for Siam Food Products Public Company Limited. During the Tuesday December 10, 2019 trading session, stocks of SET: SFP, closed the trading session with positive gains of...

Bumrungrad Hospital Public Company Limited share close up: December 09, 2019 trading

It was a positive trading day for Bumrungrad Hospital Public Company Limited. During the Monday December 09, 2019 trading session, stocks of SET: BH, closed the trading session with positive gains of 4.96%. Shares...