พ.ร.บ.

เรื่องราวของ พ.ร.บ. ที่จะทำให้ทราบถึงกฏหมายที่คุ้มครอง รวมไปถึงประกันภัยและผลประโยชน์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ ที่คุณจำเป็นต้องรู้เพื่อสิทธิและผลประโยชน์ของตัวคุณเอง

อัปเดต! อัตราค่าปรับทำผิดกฎจราจรฉบับใหม่ 155 ข้อหา ปรับสูงสุด 1 พันบาท

อัปเดต! อัตราค่าปรับทำผิดกฎจราจรฉบับใหม่ 155 ข้อหา ปรับสูงสุด 1 พันบาท

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ สำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 (พ.ศ.2563) โดยเป็นการกำหนดค่าปรับสำหรับผู้ขับขี่ยานพาหนะประเภทต่างๆ รวมทั้งหมด 155 ข้อ โดยมีค่าปรับขั้นต่ำสุด 200 บาท ไปถึงสูงสุด 1,000 บาท เราไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมกับ masii กันเลยค่ะ อัปเดต! อัตราค่าปรับทำผิดกฎจราจรฉบับใหม่ 155 ข้อหา ปรับสูงสุด 1 พันบาท เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ สำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 (พ.ศ.2563)  โดยมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันนี้ ใจความว่า...
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรบ้าง

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรบ้าง

อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่า พ.ร.บ. รถยนต์ หรือ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย พ.ศ. 2535 นั้นให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประสบภัยจากรถในกรณีที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิตและร่างกายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ แล้วถ้าหากรถยนต์คันที่เกิดเหตุไม่มี พ.ร.บ. ขึ้นมาล่ะ จะทำยังไง? แน่นอนว่าหลายคนอาจยังไม่รู้ว่า เราสามารถเรียกร้องค่าเสียหายเบื้องต้นจาก “กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย” ได้ แล้วกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย คืออะไร สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีใดบ้าง เราไปหาคำตอบพร้อมกับ masii กันเลยค่ะ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรบ้าง กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย พ.ศ. 2535 โดยมีบทบาทและหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถ โดยจ่ายเป็นค่าเสียหายเบื้องต้น ในกรณีที่ผู้ประสบภัยไม่ได้รับการชดใช้จากบริษัทประกันภัย หรือรถคันที่เกิดเหตุไม่มีประกันภัย พ.ร.บ. หรือไม่สามารถเรียกร้องจากที่ใดได้ เช่น...

รถไม่มี พ.ร.บ. สามารถเบิกค่าเสียหายได้ในกรณีใดบ้าง

พ.ร.บ. รถยนต์ เปรียบเสมือนการทำประกันภัยภาคบังคับ ที่ช่วยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในกรณีที่รถยนต์เกิดอุบัติเหตุ แต่ถ้ารถยนต์ไม่มี พ.ร.บ. หรือ พ.ร.บ.หมดอายุ ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือ บุคคลภายนอก จะยังสามารถเบิกค่าเสียหายในกรณีใดได้บ้าง เราไปหาคำตอบพร้อมกับ masii กันเลย รถไม่มี พ.ร.บ. สามารถเบิกค่าเสียหายได้ในกรณีใดบ้าง กรณีที่รถไม่มี พ.ร.บ.เกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี เช่น ขับรถชนต้นไม้หรือเสาไฟฟ้า จนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต หรือ รถของคู่กรณีก็ไม่มี พ.ร.บ. ด้วยกันทั้งคู่ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผู้ประสบภัยไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทประกันภัยได้ แต่อย่างไรก็ตามได้มีข้อยกเว้น ที่ผู้ประสบภัยสามารถเบิกค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย โดยมีเงื่อนไขตามกรณีต่อไปนี้ 1. เจ้าของรถไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น หรือจ่ายไม่ครบจำนวน ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ แล้วคู่กรณีเป็นฝ่ายผิด แต่เจ้าของรถนั้นมิได้จัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหายต่อผู้ประสบภัยจากรถ...
รถไม่มี พ.ร.บ. จะเป็นอย่างไร ได้รับความคุ้มครองหรือไม่

รถไม่มี พ.ร.บ. จะเป็นอย่างไร ได้รับความคุ้มครองหรือไม่

อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่า พ.ร.บ. รถยนต์ นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากต่อผู้ขับขี่รถยนต์ในปัจจุบัน ทั้งยังเป็นสิ่งที่กฎหมายบังคับให้รถยนต์ทุกคันต้องทำ พ.ร.บ.รถยนต์ เพราะเป็นการทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับที่จะช่วยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุนั่นเอง แล้วหากรถไม่มี พ.ร.บ. จะเป็นอย่างไร ได้รับความคุ้มครองหรือไม่ เราไปหาคำตอบพร้อมกับ masii กันเลยค่ะ รถไม่มี พ.ร.บ. จะเป็นอย่างไร ได้รับความคุ้มครองหรือไม่ 1. มีโทษปรับเป็นเงินไม่เกิน 10,000 บาท หากนำรถยนต์ที่ไม่มี พ.ร.บ. ออกมาใช้บนท้องถนน หรือเป็นรถยนต์ที่ พ.ร.บ. หมดอายุ หากมีเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ จะมีโทษทางกฎหมาย และถูกเรียกปรับเป็นเงินไม่เกิน 10,000 บาท 2. ไม่สามารถต่อภาษีรถยนต์ได้ การต่อภาษีรถยนต์หรือต่อทะเบียนรถยนต์ จำเป็นต้องใช้เอกสาร พ.ร.บ.รถยนต์ แนบไปด้วย...
เกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี พ.ร.บ. คุ้มครองไหม

เกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี พ.ร.บ. คุ้มครองไหม

อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่า พ.ร.บ. รถยนต์ นั้นให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประสบภัยจากรถ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอกหรือคู่กรณี โดยจะให้เป็นค่าเสียหายเบื้องต้น และค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติม แต่เพื่อนๆ หลายคนอาจยังสงสัยว่า ถ้าหากเกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี พ.ร.บ. คุ้มครองไหม เราไปหาคำตอบพร้อมกับ masii กันเลยค่ะ เกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี พ.ร.บ. คุ้มครองไหม เมื่อเกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี เช่น รถพลิกคว่ำ ลื่นไถล ตกข้างทาง ชนเสาไฟฟ้า ชนกำแพง ฯลฯ จนเป็นเหตุให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถได้รับบาดเจ็บ หรือได้รับความเสียหายต่อชีวิตและร่างกาย ทาง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ก็ยังคงให้ความคุ้มครองอยู่...
10 คำถามยอดฮิต เกี่ยวกับ พ.ร.บ.มอเตอร์ไซค์

10 คำถามยอดฮิต เกี่ยวกับ พ.ร.บ.มอเตอร์ไซค์

พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ ถือว่ามีความสำคัญต่อผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ทุกคน เพราะนอกจากจะเป็นสิ่งที่กฎหมายบังคับแล้ว ยังให้ความคุ้มครองต่อผู้ประสบภัยในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุจากรถมอเตอร์ไซค์อีกด้วย แต่ว่าใครหลายคนอาจยังมีคำถามคาใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.มอเตอร์ไซค์ ว่าให้ความคุ้มครองอย่างไร ถ้าไม่มี พ.ร.บ.จะเป็นยังไง หรือมีขั้นตอนเบิก พ.ร.บ. อย่างไรบ้าง และคำถามอื่นๆ อีกมากมาย วันนี้ masii เลยได้รวบรวม 10 คำถามยอดฮิต เกี่ยวกับ พ.ร.บ.มอเตอร์ไซค์ มาฝากเพื่อนๆ กันแล้ว ไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง 10 คำถามยอดฮิต เกี่ยวกับ พ.ร.บ.มอเตอร์ไซค์ 1. พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ คุ้มครองกรณีอะไร พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในกรณีที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิตและร่างกายจากอุบัติเหตุทางรถ โดยจะได้รับเป็นค่าเสียหายเบื้องต้น...
10 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ พ.ร.บ. รถยนต์

10 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ พ.ร.บ. รถยนต์

พ.ร.บ. รถยนต์ หรือ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นต่อผู้ขับขี่รถยนต์ทุกคน เพราะว่านอกจากจะเป็นสิ่งที่กฎหมายบังคับให้ทำเป็นประจำทุกปีแล้ว ยังให้ความคุ้มครองต่อผู้ประสบภัยจากรถในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากรถยนต์อีกด้วย แต่ทั้งนี้เพื่อนๆ หลายคนอาจยังมีความสงสัยเกี่ยวกับกับ พ.ร.บ. รถยนต์ ในเรื่องต่างๆ วันนี้ masii เลยนำ 10 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ พ.ร.บ. รถยนต์ มาฝากกัน ไปดูกะนเลยว่ามีอะไรบ้าง 10 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ พ.ร.บ. รถยนต์ 1. พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถยนต์ กรณีที่ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือบุคคลภายนอก ได้รับความเสียหายต่อชีวิตและร่างกายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ จะได้รับความคุ้มครองทันทีเป็นค่าเสียหายเบื้องต้น...
เล่มทะเบียนรถหาย ต่อ พ.ร.บ. ได้หรือเปล่า

เล่มทะเบียนรถหาย ต่อ พ.ร.บ. ได้หรือเปล่า

เล่มทะเบียนรถหาย ต่อ พ.ร.บ. ได้หรือเปล่า ใครที่ทำ เล่มทะเบียนรถยนต์ หรือ สมุดคู่มือทะเบียนรถหาย แล้วเกิดความกังวลว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไป ต้องแจ้งความไหม และจะยังสามารถ ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ได้หรือเปล่า เราไปหาคำตอบพร้อมกับ masii กันเลยค่ะ เล่มทะเบียนรถหาย ต่อ พ.ร.บ. ได้หรือเปล่า สำหรับเอกสารที่ต้องใช้ในการ ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ นั้น มีดังต่อไปนี้ เล่มทะเบียนรถ หรือ สำเนาเล่มทะเบียนรถ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ดังนั้นหากใครที่ต้องการ ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ แต่ว่าทำเล่มทะเบียนรถยนต์หาย ก็สามารถใช้สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์แทนได้...
ต่อภาษี-พ.ร.บ.รถยนต์ ด้วยตัวเองทำง่ายๆ ได้หรือเปล่า

ต่อภาษี-พ.ร.บ.รถยนต์ ด้วยตัวเองทำง่ายๆ ได้หรือเปล่า

หากพูดถึง ภาษีรถยนต์ และ พ.ร.บ. รถยนต์ แน่นอนว่าคงเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่รถยนต์ทุกคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้มีความสำคัญต่อรถยนต์เป็นอย่างมากและมีอายุเพียง 1 ปีเท่านั้น เมื่อครบกำหนดก็ต้องทำการ ต่อภาษีรถยนต์ และ ต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ เป็นประจำทุกปี โดยการต่อภาษีรถยนต์ และการต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ สามารถทำด้วยตัวเองง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก ว่าแล้วตาม masii ไปดูกันเลยว่ามีขั้นตอนอะไรบ้าง ต่อภาษี-พ.ร.บ.รถยนต์ ด้วยตัวเองทำง่ายๆ ได้หรือเปล่า ปัจจุบันเราสามารถดำเนินเรื่องต่อภาษีรถยนต์ (ต่อทะเบียนรถยนต์) และ ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ ด้วยตัวเองได้ง่ายๆ  ผ่านช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้ ช่องทางการต่อภาษีรถยนต์ ด้วยตัวเองแบบง่ายๆ ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ หากใครที่ไม่อยากออกนอกบ้าน...
พ.ร.บ. หาย ทำไงดี ต่อภาษีรถยนต์ได้ไหม

พ.ร.บ. หาย ทำไงดี ต่อภาษีรถยนต์ได้ไหม

พ.ร.บ. หาย ทำไงดี ต่อภาษีรถยนต์ได้ไหม ใครที่ทำ พ.ร.บ. หาย ไม่ว่าจะเป็น พ.ร.บ.รถยนต์ หรือ พ.ร.บ.มอเตอร์ไซค์ คงเกิดความกังวลและสงสัยว่าต้องทำอย่างไรดี ต้องแจ้งความไหม และจะยังสามารถ ต่อภาษีรถยนต์ หรือ ต่อทะเบียนรถยนต์ ได้หรือเปล่า เราไปหาคำตอบพร้อมกับ masii กันเลยค่ะ พ.ร.บ. หาย ทำไงดี ต่อภาษีรถยนต์ได้ไหม พ.ร.บ. ถือว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อรถยนต์ทุกประเภท เพราะเป็นประกันภัยภาคบังคับ ที่ช่วยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บต่อชีวิตและร่างกายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ อีกทั้งยังต้องใช้เอกสาร พ.ร.บ. ในการต่อภาษีรถยนต์ หรือ ต่อทะเบียนรถยนต์ อีกด้วย...