พ.ร.บ.

เรื่องราวของ พ.ร.บ. ที่จะทำให้ทราบถึงกฏหมายที่คุ้มครอง รวมไปถึงประกันภัยและผลประโยชน์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ ที่คุณจำเป็นต้องรู้เพื่อสิทธิและผลประโยชน์ของตัวคุณเอง

มันมีประโยชน์กว่าที่คิด ถ้าหากเรามี พ.ร.บ. ติดรถไว้

มันมีประโยชน์กว่าที่คิด ถ้าหากเรามี พ.ร.บ. ติดรถไว้

การทำ พ.ร.บ. รถยนต์ และ พ.ร.บ. รถมอเตอร์ไซคื สำหรับเจ้าของรถยนต์และเจ้าของรถมอเตอร์ไซคืนั้นเป็นสิ่งที่ควรต้องทำอยุ่แล้ว เพราะ พ.ร.บ. ไม่ใช่เพียงแต่เป็นป้ายที่ไว้ติดรถ แต่นั่นคือ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ที่รถยนต์ทุกคันจะต้องมีไว้ครับ เพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นเมื่อไหร่ พ.ร.บ. ก็จะเข้ามามีบทบาทในทันที และพ.ร.บ. คือสิ่งที่กฏหมายได้บังคับไว้ว่า ทุกคนต้องมี  พ.ร.บ. ซึ่งเป็นเหมือนการทำประกันให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิตและร่างกายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ แต่ว่า พ.ร.บ.รถยนต์ จะมีประโยชน์ต่อผู้ขับขี่ และให้ความคุ้มครองอย่างไรนั้น ตาม masii ไปดูกันเลย ว่า มี พ.ร.บ. ติดรถไว้ มีประโยชน์ อย่างไรบ้างนะ มันมีประโยชน์กว่าที่คิด ถ้าหากเรามี พ.ร.บ....
เบิก พร บ คู่กรณี

เรื่องน่ารู้ พ.ร.บ.รถยนต์ I เบิก พร บ คู่กรณี ได้รับความคุ้มครองไหม ?

เป็นที่ทราบกันดีว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 หรือ พ.ร.บ.รถยนต์ จะให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุจากรถยนต์ทุกคน ไม่ว่าคนนั้นจะเป็น ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือแม้แต่บุคคลภายนอก หากพวกเขาได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย และอนามัย ก็ย่อมได้รับความคุ้มครองจาก พ.ร.บ. รถยนต์ แต่หากการเกิดอุบัติเหตุนั้น มีคู่กรณีร่วมด้วย แล้วอย่างนี้ การ เบิก พร บ คู่กรณี ได้รับความคุ้มครองไหม หรือ พ.ร.บ. รถยนต์จะคุ้มครองคู่กรณีหรือไม่ ไปหาคำตอบพร้อมกับ masii กันเลยครับ … พ.ร.บ.รถยนต์ คุ้มครองคู่กรณีไหม...
หากมี พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ และเกิดอุบัติเหตุ เราจะสามารถเบิกค่าเสียหายอะไรได้บ้าง

หากมี พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ และเกิดอุบัติเหตุ เราจะสามารถเบิกค่าเสียหายอะไรได้บ้าง

แน่นอนว่ารถมอเตอร์ไซค์ทุกคันต้องทำ พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ เพราะเป็นสิ่งที่กฎหมายบังคับตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นการทำประกันความเสียหายหากเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์จนได้รับการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต แล้ว พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ จะคุ้มครองผู้ขับขี่อย่างไร และสามารถเบิกค่าเสียหายอะไรได้บ้าง ตาม masii ไปหาคำตอบกันเลย ถ้ามี พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ สามารถเบิกค่าเสียหายอะไรได้บ้าง ความคุ้มครองของ พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ จะคุ้มครองกรณีที่ผู้ประสบภัยประสบอุบัติเหตุจากรถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือบุคคลภายนอก ซึ่งได้รับความบาดเจ็บ หรือความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย และอนามัย (แต่ไม่คุ้มครองทรัพย์สินหรือรถยนต์ที่เสียหาย) โดยแบ่งเป็น ค่าเสียหายเบื้องต้น ที่ผู้ประสบภัยสามารถเบิกค่าเสียหายได้เลย โดยที่ยังไม่ต้องพิสูจน์ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด...
พ.ร.บ.รถยนต์

รถยนต์เกิดอุบัติเหตุ แต่ไม่มี พ.ร.บ.รถยนต์ จะเป็นอย่างไร … ประกันรถยนต์ ชั้น 1 ที่ไหนดี ที่นี่มีคำตอบ!

อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่า พ.ร.บ. รถยนต์ นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากต่อผู้ขับขี่รถยนต์ในปัจจุบัน ทั้งยังเป็นสิ่งที่กฎหมายบังคับให้รถยนต์ทุกคันต้องทำ พ.ร.บ.รถยนต์ เพราะเป็นการทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับที่จะช่วยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุนั่นเอง แล้วหากรถไม่มี พ.ร.บ. จะเป็นอย่างไร ได้รับความคุ้มครองหรือไม่ เราไปหาคำตอบพร้อมกับ masii กันเลยครับ รถไม่มี พ.ร.บ. จะเป็นอย่างไร ได้รับความคุ้มครองหรือไม่ 1. มีโทษปรับเป็นเงินไม่เกิน 10,000 บาท หากนำรถยนต์ที่ไม่มี พ.ร.บ. ออกมาใช้บนท้องถนน หรือเป็นรถยนต์ที่ พ.ร.บ. หมดอายุ หากมีเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ จะมีโทษทางกฎหมาย และถูกเรียกปรับเป็นเงินไม่เกิน 10,000 บาท 2. ไม่สามารถต่อภาษีรถยนต์ได้ การต่อภาษีรถยนต์หรือต่อทะเบียนรถยนต์ จำเป็นต้องใช้เอกสาร พ.ร.บ. รถยนต์...
ต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ 2566 มีขั้นตอนอย่างไร ต่อ พ.ร.บ. ที่ไหนได้บ้าง

ต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ 2566 มีขั้นตอนอย่างไร ต่อ พ.ร.บ. ที่ไหนได้บ้าง

ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ คืออะไร ทำไมต้องต่อทุกปี เมื่อต่อแล้วจะได้รับความคุ้มครองอะไรบ้าง พร้อมเผยรายละเอียดการต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ 2566 ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง รวมถึงค่าใช้จ่ายและอื่นๆ ที่น่าสนใจ ซึ่งวันนี้ masii มีคำตอบมาฝากกัน ต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ 2566 มีขั้นตอนอย่างไร ต่อ พ.ร.บ. ที่ไหนได้บ้าง พ.ร.บ. รถยนต์คืออะไร พ.ร.บ.รถยนต์ หรือ "ประกัน พ.ร.บ." เป็นประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับตามที่กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดไว้ว่า ให้เจ้าของรถที่มีชื่อในเล่มทะเบียนรถยนต์ หรือผู้ครอบครองรถ ในกรณีเป็นผู้เช่าซื้อรถ และต้องต่ออายุในทุก...
แนะนำ ประกันรถยนต์ 2+, 3+ Care จากเมืองไทยประกันภัย

แนะนำ ประกันรถยนต์ 2+, 3+ Care จากเมืองไทยประกันภัย

ต้องบอกเลยว่า ประกันรถยนต์ชั้น 2+ และ ประกันรถยนต์ชั้น 3+ ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น เพราะว่ามีราคาไม่แพง แต่ให้ความคุ้มครองได้คุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆ วันนี้ masii เลยนำประกันรถยนต์ดีๆ มาฝากกันกับ ประกันรถยนต์ เมืองไทย 2+ Care และ เมืองไทย 3+ Care จากเมืองไทยประกันภัย ไปดูกันสิว่าจะมีค่าเบี้ยประกันเท่าไร และมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง แนะนำ ประกันรถยนต์ 2+, 3+ Care จากเมืองไทยประกันภัย อย่างที่มาสิบอกไปว่าหลายคนหันมาทำ ประกันรถยนต์ชั้น 2+ และประกันรถยนต์ชั้น 3+ กันมากขึ้น...

เปิดรุ่นรถ ” ฮอนด้า ” สามารถเข้าเปลี่ยนถุงลมนิรภัยฟรี ไม่เสีค่าใช้จ่าย มีรุ่นไหนเข้าข่ายบ้าง ไปดู

รถยนต์ถือเป็นอีกหนึ่งยานพาหนะยอดนิยมที่ใครหลายคนใฝ่ฝันหรืออยากที่จะเป็นเจ้าข้าวเจ้าของกันสักคัน ด้วยความที่สะดวกรวดเร็วและมีความเป็นส่วนตัวในการเดินทางทำให้หลายคนเลือกที่จะใช้รถยนต์ส่วนตัวกันมากขึ้น ทั้งนี้ เมื่อเรามีรถยนต์ส่วนตัวไว้ใช้กันนั้น เรื่องของการดูแลรักษารถก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ต้องมีความใส่ใจในการดูแล ไม่ว่าจะเป็นการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา อาทิเช่น ลมยาง น้ำมันเครื่อง ที่ปัดน้ำฝน ไฟหน้าไฟท้ายเป็นต้น หรือจะเป็นในส่วนของการประกันภัยทั้งภาคบังคับอย่าง พ.ร.บ.ที่ต้องมีการต่ออายุเป็นประจำทุกเดือน หรือ ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ เราเปิดโอกาสให้เราได้เลือกใช้ได้ตามพฤติกรรมและความต้องการของเรา ดังนั้น วันนี้ มาสิ จึงได้ขนเอาเทคนิคการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ดี ๆ ที่สามารถทำง่าย ทำได้ด้วยตัวเอง จะมีขั้นตอนหรือวิธีการอย่างไรบ้างนั้นตาม มาสิ ไปดูกัน พร้อมกันนี้ มาสิ ยังได้นำข่าวสารมาอัพเดท สำหรับผู้ขับขี่ผู้ใช้รถยนต์แบรนด์ ฮอนด้า (Honda)เชิญชวนลูกค้าให้นำรถยนต์เข้ารับการตรวจสอบและเปลี่ยนชิ้นส่วนในชุดถุงลมแบบไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งจะมีรถรุ่นไหนบ้างที่เข้าเงื่อนไข และวิธีรับบริการเป็นอย่างไรบ้างนั้น...
หาก พ.ร.บ. ขาด เราต้องทำอย่างไรบ้าง

ถ้าหาก พ.ร.บ. ขาด เราต้องทำอย่างไรบ้าง

สำหรับผู้ขับขี่รถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์บนท้องถนนนั้น ต้องเข้าใจความสำคัญของ พ.ร.บ. กันทุกคนอยู่แล้วว่า เป็นประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ที่เจ้าของรถยนต์ทุกคนต้องทำ ต้องมีติดรถ และหากหมดอายุต้องรีบต่อในทันที ไม่ควรปล่อยให้ พ.ร.บ. ขาด หรือหมดอายุเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากถูกตรวจพบ จะผิดกฏหมาย และหากไม่รีบต่อ พ.ร.บ. ก็จะไม่สามารถขึ้นทะเบียนรถประจำปีได้นั่นเองครับ อีกทั้ง หากเกิดอุบัติเหตุ พ.ร.บ. ก็จะช่วยคุ้มครองเราในเบื้องต้นอีกด้วยเกี่ยวกับเรื่องค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียหายของคู่กรณีครับ หาก พ.ร.บ. ขาด เราต้องทำอย่างไรบ้าง   เมื่อครบกำหนด พ.ร.บ.รถยนต์ หมดอายุ ผู้ขับขี่รถและรถยนต์จำเป็นต้องรีบไป ต่อพ.ร.บ. ทันที หากรถยนต์ หรือรถมอเตอร์ไซค์คันใด นำมาใช้โดยไม่มี พ.ร.บ. รถยนต์ นอกจากจะไม่ได้รับความคุ้มครองจาก พ.ร.บ. รถยนต์ และพ.ร.บ....
หาก พ.ร.บ. ขาด เราต้องทำอย่างไรบ้าง

หาก พ.ร.บ. ขาด เราต้องทำอย่างไรบ้าง

สำหรับผู้ขับขี่รถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์บนท้องถนนนั้น ต้องเข้าใจความสำคัญของ พ.ร.บ. กันทุกคนอยู่แล้วว่า เป็นประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ที่เจ้าของรถยนต์ทุกคนต้องทำ ต้องมีติดรถ และหากหมดอายุต้องรีบต่อในทันที ไม่ควรปล่อยให้ พ.ร.บ. ขาด หรือหมดอายุเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากถูกตรวจพบ จะผิดกฏหมาย และหากไม่รีบต่อ พ.ร.บ. ก็จะไม่สามารถขึ้นทะเบียนรถประจำปีได้นั่นเองครับ อีกทั้ง หากเกิดอุบัติเหตุ พ.ร.บ. ก็จะช่วยคุ้มครองเราในเบื้องต้นอีกด้วยเกี่ยวกับเรื่องค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียหายของคู่กรณีครับ หาก พ.ร.บ. ขาด เราต้องทำอย่างไรบ้าง   เมื่อครบกำหนด พ.ร.บ.รถยนต์ หมดอายุ ผู้ขับขี่รถและรถยนต์จำเป็นต้องรีบไป ต่อพ.ร.บ. ทันที หากรถยนต์ หรือรถมอเตอร์ไซค์คันใด นำมาใช้โดยไม่มี พ.ร.บ. รถยนต์ นอกจากจะไม่ได้รับความคุ้มครองจาก พ.ร.บ. รถยนต์ และพ.ร.บ....
ถ้ามี พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ สามารถเบิกค่าเสียหายอะไรได้บ้าง

ถ้ามี พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ สามารถเบิกค่าเสียหายอะไรได้บ้าง

แน่นอนว่ารถมอเตอร์ไซค์ทุกคันต้องทำ พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ เพราะเป็นสิ่งที่กฎหมายบังคับตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นการทำประกันความเสียหายหากเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์จนได้รับการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต แล้ว พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ จะคุ้มครองผู้ขับขี่อย่างไร และสามารถเบิกค่าเสียหายอะไรได้บ้าง ตาม masii ไปหาคำตอบกันเลย ถ้ามี พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ สามารถเบิกค่าเสียหายอะไรได้บ้าง ความคุ้มครองของ พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ จะคุ้มครองกรณีที่ผู้ประสบภัยประสบอุบัติเหตุจากรถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือบุคคลภายนอก ซึ่งได้รับความบาดเจ็บ หรือความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย และอนามัย (แต่ไม่คุ้มครองทรัพย์สินหรือรถยนต์ที่เสียหาย) โดยแบ่งเป็น ค่าเสียหายเบื้องต้น ที่ผู้ประสบภัยสามารถเบิกค่าเสียหายได้เลย โดยที่ยังไม่ต้องพิสูจน์ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด...