Home พ.ร.บ.

พ.ร.บ.

เรื่องราวของ พ.ร.บ. ที่จะทำให้ทราบถึงกฏหมายที่คุ้มครอง รวมไปถึงประกันภัยและผลประโยชน์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ ที่คุณจำเป็นต้องรู้เพื่อสิทธิและผลประโยชน์ของตัวคุณเอง

แนะนำ พ.ร.บ. รถเก๋ง ราคาถูก

แนะนำ พ.ร.บ. รถเก๋ง ราคาถูก

เป็นเรื่องที่ผู้ขับขี่รถยนต์ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่ารถยนต์ทุกคันต้องทำ พ.ร.บ. รถยนต์ เนื่องจากเป็นข้อบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นเหมือนการทำประกันภัยภาคบังคับเพื่อคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อร่างกายและชีวิตของผู้ประสบภัยนั่นเอง โดยราคา พ.ร.บ.รถยนต์ ก็จะแบ่งตามประเภทและลักษณะการใช้งานของรถยนต์ ซึ่งบางบริษัทประกันก็อาจมีส่วนลดค่าเบี้ย พ.ร.บ. รถยนต์ ที่ถูกกว่าที่กฎหมายกำหนด วันนี้ masii ก็มี พ.ร.บ. รถเก๋ง ราคาถูก มาฝากกันแล้ว ไปดูกันเลย แนะนำ พ.ร.บ. รถเก๋ง ราคาถูก สำหรับ ราคา พ.ร.บ. รถยนต์ นั้นจะแบ่งตามประเภทของรถยนต์ เช่น รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ รถบรรทุก...
เคลม พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ ใช้เอกสารอะไรบ้าง

เคลม พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ ใช้เอกสารอะไรบ้าง

เป็นที่ทราบกันดีว่า พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ หรือ พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ นั้นมีความสำคัญต่อผู้ขับขี่รถยนต์บนทท้องถนนเป็นอย่างมาก เพราะถือเป็นการทำประกันภัยภาคบังคับ ที่จะช่วยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งจะให้เงินชดเชยกรณีได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ แต่การเบิก พ.ร.บ. หรือ เคลม พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ ต้องใช้เอกสารอะไร และมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง เราไปหาคำตอบพร้อมกับ masii กันเลยค่ะ เคลม พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ ใช้เอกสารอะไรบ้าง รู้ไหมว่ารถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์นั้น มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุด ซึ่งผู้ประสบภัยสามารถเบิกประกัน พ.ร.บ. หรือเคลม พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ได้กับทางบริษัทประกันที่เราได้ซื้อพ.ร.บ. ไว้ได้ภายใน...
มี พ.ร.บ.รถยนต์แล้ว ต้องทำประกันรถยนต์อีกไหม

มี พ.ร.บ.รถยนต์แล้ว ต้องทำประกันรถยนต์อีกไหม

อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่า รถยนต์ทุกคันต้องทำ พ.ร.บ. รถยนต์ ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ทั้งยังเป็นการทำประกันภัยภาคบังคับให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก เช่น คนเดินทางเท้า ในกรณีที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิตและร่างกายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ แต่ใครหลายคนอาจยังสงสัยว่าหากได้รับความคุ้มครองจาก พ.ร.บ รถยนต์ แล้วยังต้องทำประกันรถยนต์อีกไหม วันนี้เราไปหาคำตอบกับ masii กันเลยค่ะ มี พ.ร.บ.รถยนต์แล้ว ต้องทำประกันรถยนต์อีกไหม พ.ร.บ. รถยนต์ ถือเป็นการทำประกันภัยภาคบังคับ ที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประสบภัยจากรถ เมื่อได้รับบาดเจ็บหรือเกิดการสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียชีวิต ซึ่งให้ความคุ้มครองทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คู่กรณี และบุคคลภายนอก ซึ่งทางบริษัทประกันภัย จะเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียให้แก่ผู้ประสบภัย หรือทายาทโดยธรรม...
พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ คุ้มครองกรณีอะไร

พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ คุ้มครองกรณีอะไร

สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทุกคนคงทราบกันดีว่า รถจักรยานยนต์ทุกคันต้องทำ พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ หรือ พ.ร.บ.มอเตอร์ไซค์ ซึ่งถือเป็นกฎข้อบังคับตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งให้ความคุ้มครองทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คู่กรณี และบุคคลภายนอก ที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิตและร่างกายจากอุบัติเหตุทางรถ แต่ พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ จะคุ้มครองผู้เสียหายกรณีอะไร และให้ความคุ้มครองใดบ้าง ตาม masii ไปหาคำตอบกันเลยค่ะ พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ คุ้มครองกรณีอะไร การทำ พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ หรือ พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ ถือเป็นการทำประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประสบภัยจากรถ...
ขั้นตอนเคลม พ.ร.บ.รถยนต์

ขั้นตอนเคลม พ.ร.บ.รถยนต์

สำหรับผู้ที่ขับขี่รถยนต์นอกจากจะต้องทำใบขับขี่เพื่อยืนยันตัวตนผู้ขับขี่แล้ว รถยนต์ก็ต้องมีการทำ พ.ร.บ. รถยนต์ เพื่อเป็นการทำประกันภาคบังคับ ที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประสบภัยจากรถในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คู่กรณีและบุคคลภายนอก ซึ่งหากเกิดอุบัติเหตุจนมีการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขึ้น ผู้ประสบภัยจะได้รับความคุ้มครองจาก พ.ร.บ.รถยนต์ เป็นเงินค่าสินไหมทดแทนต่าง ๆ ซึ่งขั้นตอนการเคลม พ.ร.บ. รถยนต์ จะมีอะไร และต้องใช้เอกสารอะไรในการเคลมหรือ เบิก พ.ร.บ. รถยนต์ บ้าง ตาม masii ไปดูกันเลย ขั้นตอนเคลม พ.ร.บ.รถยนต์  เมื่อผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิตจากอุบัติทางรถยนต์ ผู้ประสบภัย ผู้รับมอบอำนาจ หรือทายาทโดยชอบธรรม สามารถทำเรื่องเบิกประกัน พ.ร.บ....
พ.ร.บ.รถยนต์ขาด ต้องทำอย่างไร

พ.ร.บ.รถยนต์ขาด ต้องทำอย่างไร

อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่า รถยนต์ทุกคันต้องมี พ.ร.บ.รถยนต์ เพราะถือเป็นข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งช่วยให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประสบภัยจากรถในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คู่กรณีและบุคคลภายนอก โดย พ.ร.บ. รถยนต์จะมีอายุความคุ้มครองเพียง 1 ปี หากเกินกว่านั้นจะถือว่า พ.ร.บ. หมดอายุ หรือ พ.ร.บ.ขาด ซึ่งหาก พ.ร.บ.รถยนต์ขาด ต้องทำอย่างไรบ้าง เราไปหาคำตอบพร้อมกับ masii กันเลยค่ะ พ.ร.บ.รถยนต์ขาด ต้องทำอย่างไร เมื่อครบกำหนด พ.ร.บ.รถยนต์ หมดอายุ เจ้าของรถควรรีบไป ต่อพ.ร.บ. ทันที หากรถยนต์คันใดที่นำมาใช้โดยไม่มี...
รถมอเตอร์ไซค์ล้มเอง เคลมพ.ร.บ.ได้ไหม

รถมอเตอร์ไซค์ล้มเอง เคลมพ.ร.บ.ได้ไหม

เป็นที่ทราบกันดีว่านักบิดหรือผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทุกคนนอกจากจะต้องมีใบขับขี่เพื่อยืนยันตัวเองแล้ว รถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ก็ต้องมี พ.ร.บ.มอเตอร์ไซค์ ด้วยเช่นกัน ซึ่งถือเป็นข้อบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ที่ช่วยให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประสบภัยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คู่กรณี และบุคคลภายนอก แต่หากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่มีคู่กรณี เช่น ขี่มอเตอร์ไซค์ชนเสาไฟฟ้า หรือ รถมอเตอร์ไซค์ลื่นล้มเอง อย่างนี้จะสามารถ เคลม พ.ร.บ. ได้หรือไม่ เราไปหาคำตอบพร้อมกับ masii กันเลยค่ะ รถมอเตอร์ไซค์ล้มเอง เคลมพ.ร.บ.ได้ไหม ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุ เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แม้ว่าเราจะมีสติในการขับขี่แล้วก็ตาม ก็อาจมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับเราได้ เช่น ขี่มอเตอร์ไซค์ชนฟุตบาท ชนเสาไฟฟ้า หรือรถมอเตอร์ไซค์เสียหลักลื่นล้มจนได้รับบาดเจ็บ หรืออาจรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต...
พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ ซื้อออนไลน์ได้มั้ย

พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ ซื้อออนไลน์ได้มั้ย

สำหรับใครที่มีรถมอเตอร์ไซค์และใช้ขับขี่เป็นประจำ แน่นอนว่าต้องทำ พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ เพราะถือเป็นการทำประกันภัยภาคบังคับที่ถูกต้องตามกฎหมาย หากเกิดอุบัติเหตุก็จะให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประสบภัยจากรถ ทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คู่กรณี และบุคคลภายนอก ซึ่ง พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ จะมีอายุความคุ้มครองเพียง 1 ปี เมื่อ พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ หมดอายุ ก็ต้องทำการ ต่อพ.ร.บ.มอเตอร์ไซค์ ทุกๆ ปี โดยปัจจุบันเราสามารถซื้อ พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ได้จากบริษัทประกันหรือตัวแทน แล้ว พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ สามารถซื้อทางอินเทอร์เน็ตได้ไหม แล้วต้องทำอย่างไรบ้าง วันนี้เราไปหาคำตอบพร้อมกับ masii...
พ.ร.บ. รถยนต์ ซื้อออนไลน์ได้มั้ย

พ.ร.บ. รถยนต์ ซื้อออนไลน์ได้มั้ย

ปฏิเสธไม่ได้ว่า พ.ร.บ. รถยนต์ นั้นมีความสำคัญต่อผู้ใช้รถเป็นอย่างมาก เพราะถือเป็นการทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งจะให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประสบภัยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ซึ่งได้แก่ ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คู่กรณี และบุคคลภายนอก โดย พ.ร.บ. รถยนต์ จะมีอายุความคุ้มครอง 1 ปี และจะต้องทำการต่อ พ.ร.บ. รถยนต์เป็นประจำทุกปี โดยสามารถซื้อ พ.ร.บ. รถยนต์ได้จากบริษัทประกันหรือตัวแทน แล้วพ.ร.บ. รถยนต์ ซื้อออนไลน์ได้หรือไม่ แล้วมีขั้นตอน หรือต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง เราไปหาคำตอบพร้อมกับ masii กันเลยค่ะ   พ.ร.บ....
ไม่ต่อทะเบียนรถยนต์ ต้องเสียค่าปรับเท่าไร

ไม่ต่อทะเบียนรถยนต์ ต้องเสียค่าปรับเท่าไร

หากพูดถึง ทะเบียนรถยนต์ หลายคนคงนึกถึงเลขทะเบียนรถยนต์สวยๆ ที่รวมกันแล้วได้เป็นเลขมงคล มีความหมายดี แต่รู้หรือไม่ว่าทะเบียนรถยนต์นั้น ต้องทำการต่ออายุทุกๆ 1 ปี ซึ่งการต่อทะเบียนรถยนต์นี้ ก็คือการต่อภาษีรถยนต์ประจำปีนั่นเองค่ะ แต่ก็มีบางคนที่หลงลืมว่าทะเบียนรถยนต์หมดอายุ ทำให้ขาดการต่อทะเบียน และไม่ได้ชำระภาษีรถยนต์ ซึ่งแน่นอนว่ารถยนต์คันไหนที่ไม่ได้ต่อทะเบียนรถยนต์ หรือไม่ได้ต่อภาษีรถยนต์ ย่อมมีบทลงโทษแน่นอน ส่วนจะมีบทลงโทษหรือค่าปรับอย่างไรนั้น ตาม masii ไปดูกันเลย ไม่ต่อทะเบียนรถยนต์ ต้องเสียค่าปรับเท่าไร อย่างที่ทราบกันว่า การต่อทะเบียนรถยนต์ หรือการต่อภาษีรถยนต์ เป็นสิ่งที่ทางกฎหมายนั้นบังคับให้ทำทุกปี แต่หากปล่อยให้ทะเบียนรถยนต์ขาด หรือภาษีรถยนต์ขาดอายุ จะต้องเสียค่าปรับในการชำระภาษีย้อนหลัง ร้อยละ 1 ต่อเดือนจนถึงวันชำระ โดยหากขาดการต่อทะเบียนไม่ถึง 3 ปี...