Home พ.ร.บ.

พ.ร.บ.

เรื่องราวของ พ.ร.บ. ที่จะทำให้ทราบถึงกฏหมายที่คุ้มครอง รวมไปถึงประกันภัยและผลประโยชน์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ ที่คุณจำเป็นต้องรู้เพื่อสิทธิและผลประโยชน์ของตัวคุณเอง

พ.ร.บ. รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ราคาเท่าไร

พ.ร.บ. รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ราคาเท่าไร

หากพูดถึง พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ แน่นอนว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นสำหรับคนที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เป็นอย่างยิ่ง เพราะว่านอกจากจะเป็นสิ่งที่กฎหมายบังคับแล้ว พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ ยังให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประสบภัย ทั้ง ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก ซึ่งราคาของ พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์นั้น ก็จะแตกต่างกันไปตามประเภทและขนาดเครื่องยนต์ของรถมอเตอร์ไซค์ แต่ใครหลายคนอาจยังไม่ทราบว่า พ.ร.บ. รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง มีราคาเท่าไร และให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประสบภัยอย่างไรบ้างเราตาม masii ไปหาคำตอบกันเลยค่ะ พ.ร.บ. รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ราคาเท่าไร สำหรับ รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง หรือ รถจักรยานยนต์รับจ้าง/ให้เช่า หรือ รถจักรยานยนต์สาธารณะ นั้นมีราคาที่ไม่ต่างจาก พ.ร.บ. รถมอเตอร์ไซค์ส่วนบุคคล มากเท่าไรนัก...
ถ้ารถยนต์ไม่มี พ.ร.บ. จะเป็นอย่างไร

ถ้ารถยนต์ไม่มี พ.ร.บ. จะเป็นอย่างไร

เป็นที่ทราบกันดีว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้รถยนต์ทุกคันต้องทำ พ.ร.บ. ซึ่งมีทั้ง พ.ร.บ. รถยนต์ และ พ.ร.บ.มอเตอร์ไซค์ โดยอายุความคุ้มครองของ พ.ร.บ. มีเพียงแค่ 1 ปีเท่านั้น เมื่อ พ.ร.บ. หมดอายุ ก็ต้องทำการต่ออายุ พ.ร.บ. เป็นประจำทุกปี แต่ถ้ารถยนต์ไม่มี พ.ร.บ. จะเป็นอย่างไร จะเกิดผลเสียมากน้อยขนาดไหน เราตาม masii ไปหาคำตอบกันเลยค่ะ ถ้ารถยนต์ไม่มี พ.ร.บ. จะเป็นอย่างไร เพราะการทำ พ.ร.บ. รถยนต์เป็นเหมือนการทำประกันภัยภาคบังคับอย่างหนึ่ง ซึ่งให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประสบภัยจากรถ...
พ.ร.บ.รถยนต์รับจ้าง ราคาเท่าไร

พ.ร.บ.รถยนต์รับจ้าง ราคาเท่าไร

หากพูดถึง พ.ร.บ.รถยนต์ แน่นอนว่าคงไม่มีใครไม่รู้จัก เพราะว่าเป็นสิ่งที่รถยนต์ทุกคันต้องมี เพื่อเป็นการทำประกันและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประสบภัยจากรถในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ไม่ว่าจะเป็น ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก ซึ่งราคาค่าเบี้ย พ.ร.บ. รถยนต์ นั้นก็จะแตกต่างกันไปตามประเภทรถยนต์ เช่น รถเก๋ง รถกระบะ รถบรรทุก และยังแบ่งออกเป็น รถยนต์ส่วนบุคคล และ รถยนต์รับจ้าง รถให้เช่า หรือ รถยนต์สาธารณะอีกด้วย แล้วราคา พ.ร.บ.รถยนต์รับจ้าง จะมีราคาเท่าไรบ้าง เราตาม masii ไปหาคำตอบกันเลยค่ะ พ.ร.บ.รถยนต์รับจ้าง ราคาเท่าไร สำหรับรถยนต์รับจ้างตามความหมายของ พ.ร.บ.รถยนต์ คือ รถยนต์ที่ใช้รับจ้างระหว่างจังหวัด...
ความคุ้มครองของ พ.ร.บ. รถยนต์ ที่ควรรู้

ความคุ้มครองของ พ.ร.บ. รถยนต์ ที่ควรรู้

พ.ร.บ. รถยนต์ ถือเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นต่อรถยนต์ทุกคัน เพราะว่าเป็นข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นเหมือนการทำประกันรถยนต์ภาคบังคับ ที่ช่วยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ จนได้รับบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิต ซึ่งความคุ้มครองที่จะได้รับจาก พ.ร.บ.รถยนต์ จะมีอะไรบ้างนั้น ตาม masii ไปหาคำตอบกันเลยค่ะ ความคุ้มครองของ พ.ร.บ. รถยนต์ ที่ควรรู้ รถยนต์ที่มี พ.ร.บ. รถยนต์ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็น พ.ร.บ.รถยนต์ ที่ยังไม่หมดอายุ เมื่อรถยนต์คันที่ทำ พ.ร.บ. ประสบอุบัติเหตุแล้วผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือคู่กรณีได้รับบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ...
เป็นฝ่ายผิด พ.ร.บ.รถยนต์ คุ้มครองไหม

เป็นฝ่ายผิด พ.ร.บ.รถยนต์ คุ้มครองไหม

เป็นที่ทราบกันดีว่า รถยนต์ทุกคันต้องมี พ.ร.บ. รถยนต์ ซึ่งเป็นเสมือนการทำประกันรถยนต์ภาคบังคับให้แก่ผู้ขับขี่รถยนต์ ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก ซึ่ง พ.ร.บ. รถยนต์ นั้นจะให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประสบภัยจากรถเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ โดยให้เป็นเงินค่ารักษาพยาบาล และ ค่าชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะ พิการ หรือเสียชีวิต แต่ทั้งนี้ หลายคนอาจยังเกิดความสงสัย ว่าหากเจ้าของรถเป็นฝ่ายผิดในอุบัติเหตุ จะยังได้รับความคุ้มครองจาก พ.ร.บ. รถยนต์  และสามารถ เบิก พ.ร.บ. รถยนต์ ได้อยู่หรือไม่ เราไปหาคำตอบพร้อมกับ masii กันเลยค่ะ เป็นฝ่ายผิด พ.ร.บ.รถยนต์ คุ้มครองไหม พ.ร.บ. รถยนต์ ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประสบภัยจากรถ...
พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์หมดอายุ ทำยังไงดี

พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์หมดอายุ ทำยังไงดี

สำหรับผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือรถมอเตอร์ไซค์อยู่เป็นประจำ แน่นอนว่าจะต้องทำ พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ กันอยู่ทุกปีอยู่แล้ว ไม่เช่นนั้นอาจถูกเรียกปรับเป็นเงินไม่เกิน 10,000 บาท แถมยังไม่ได้รับความคุ้มครองจาก พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ อีกด้วย ซึ่งหากใครที่เพิ่งนึกขึ้นได้ว่า พ.ร.บ.มอเตอร์ไซค์ หมดอายุแล้ว และต้องทำอย่างไรต่อไปบ้าง จะโดนค่าปรับหรือไม่อย่างไร เราตาม masii ไปหาคำตอบกันเลยค่ะ พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์หมดอายุ ทำยังไงดี หาก พ.ร.บ.มอเตอร์ไซค์ หมดอายุ แนะนำว่าให้รีบไป ต่อ พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ ทันทีเลยค่ะ เพราะว่า พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ จะให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประสบภัยจากรถในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุจากรถมอเตอร์ไซค์...
ต่อ พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ ที่ไหนดี

ต่อ พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ ที่ไหนดี

เป็นที่ทราบกันดีว่ารถจักรยานยนต์ทุกคันต้องทำ พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยอายุความคุ้มครองของ พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ หรือรถมอเตอร์ไซค์นั้น จะมีอายุแค่ 1 ปี เมื่อ พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ หมดอายุ ก็ต้องทำการ ต่อ พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ เป็นประจำทุกปี แต่เราจะสามารถ ต่อ พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ ได้ที่ไหนบ้าง ตามมาสิไปดูกันเลยจ้า ต่อ พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ ที่ไหนดี ปัจจุบันเราสามารถทำเรื่อง ซื้อ พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์...
พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ คุ้มครองบุคคลภายนอกอย่างไร

พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ คุ้มครองบุคคลภายนอกอย่างไร

สำหรับคนที่มีรถมอเตอร์ไซค์ หรือ รถจักรยานยนต์ใช้กันอยู่นตอนนี้ คงไม่มีใคร ไม่ทำ พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ ใช่ไหมละคะ เพราะว่าเป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนดให้รถมอเตอร์ไซค์ทุกคันต้องทำ พ.ร.บ.มอเตอร์ไซค์ เพื่อเป็นการทำประกันที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประสบภัย ไม่ว่าจะเป็น ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก หรือคู่กรณี แต่หลายคนอาจยังสงสัยว่า พ.ร.บ.มอเตอร์ไซค์ คุ้มครองบุคคลภายนอกอย่างไรบ้าง เราตาม masii ไปหาคำตอบกันเลยค่ะ  พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ คุ้มครองบุคคลภายนอกอย่างไร ในกรณีที่รถมอเตอร์ไซค์ของเราประสบอุบัติเหตุจนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ทาง พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ จะให้ความคุ้มครองเป็นค่าเสียหายเบื้องต้น และค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติม (เมื่อพิสูจน์ได้ว่าเป็นฝ่ายถูก) เช่นเดียวกัน หากรถมอเตอร์ไซค์ชนกับบุคคลภายนอก ก็ยังคงได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ดังนี้ ค่าเสียหายเบื้องต้น ค่ารักษาพยาบาล...

พ.ร.บ.รถยนต์ คุ้มครองตัวรถหรือไม่

สำหรับผู้ที่ขับรถแน่นอนว่าคงทราบข้อบังคับที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม นั่นก็คือ การทำ พ.ร.บ. รถยนต์ ตามข้อกำหนดของ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ที่เป็นเหมือนการทำประกันภัยรถยนต์ ซึ่งให้ความคุ้มครองต่อผู้ประสบภัย คือรวมทั้ง ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก แต่หลายคนอาจยังเกิดความสงสัยว่า พ.ร.บ.รถยนต์ คุ้มครองตัวรถ และทรัพย์สินอื่นๆ ด้วยหรือไม่ และ พ.ร.บ. ให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง วันนี้เราตาม masii ไปหาคำตอบกันเลยค่ะ   พ.ร.บ.รถยนต์ คุ้มครองตัวรถหรือไม่ พ.ร.บ. รถยนต์ จะให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประสบภัยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ ซึ่งรวมทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก โดยจะให้ความคุ้มครองเป็นเงินชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิตและร่างกายเท่านั้น เช่น ค่ารักษาพยาบาล...
10 ข้อควรรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. รถยนต์

10 ข้อควรรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. รถยนต์

เป็นที่ทราบกันดีว่า พ.ร.บ. รถยนต์ นั้นมีความสำคัญและจำเป็นกับผู้ใช้รถเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นข้อบังคับตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แล้ว ยังถือเป็นการทำประกันรถยนต์อย่างหนึ่งอีกด้วย วันนี้ masii ก็มีความรู้และข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับ พ.ร.บ. รถยนต์ มาฝากกันแล้ว ไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง 10 ข้อควรรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. รถยนต์ 1. พ.ร.บ. คืออะไร พ.ร.บ. รถยนต์ หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ถือเป็นการทำประกันรถยนต์ภาคบังคับ ที่กฎหมายบังคับให้รถยนต์ทุกคันต้องทำ พ.ร.บ. เพื่อความคุ้มครองต่อความสูญเสียของชีวิต ร่างกาย และผู้ประสบภัยจากรถยนต์ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ เช่น ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น และค่าชดเชยอื่นๆ...