Home พ.ร.บ.

พ.ร.บ.

เรื่องราวของ พ.ร.บ. ที่จะทำให้ทราบถึงกฏหมายที่คุ้มครอง รวมไปถึงประกันภัยและผลประโยชน์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ ที่คุณจำเป็นต้องรู้เพื่อสิทธิและผลประโยชน์ของตัวคุณเอง

ต่อ พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

เพราะกฎหมายกำหนดให้รถยนต์ทุกคันต้องทำ พ.ร.บ. ซึ่งนั่นก็รวมถึง รถมอเตอร์ไซค์ หรือ รถจักรยานยนต์ ก็ต้องทำ พ.ร.บ. ด้วยเช่นกัน ซึ่งค่าเบี้ย พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ นั้นก็จะแตกต่างกันไปตามขนาดของเครื่องยนต์ ซึ่งการทำ พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ถือเป็นการทำประกันภาคบังคับที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประสบภัยที่เกิดขึ้นจากรถมอเตอร์ไซค์ โดยอายุของ พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ นั้นมีเพียง 1 ปี เมื่อ พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ หมดอายุ ก็ต้องทำการต่อ พ.ร.บ.มอเตอร์ไซค์ แต่เอกสารที่ใช้ในการต่อ พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ จะมีอะไรบ้างนั้น ตาม masii...
ขับรถชนคนอื่น พ.ร.บ.รถยนต์คุ้มครองมั้ย

ขับรถชนคนอื่น พ.ร.บ.รถยนต์คุ้มครองมั้ย

หากพูดถึงอุบัติเหตุ แน่นอนว่าคงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะการขับรถชนคนอื่น ไม่ว่าจะชนรถยนต์ด้วยกันเอง หรือขับรถชนคนก็ตาม ซึ่งเมื่ออุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้ว ก็ย่อมนำมาซึ่งความสูญเสียไม่มากก็น้อย บางครั้งอาจรุนแรงจนถึงแก่ชีวิต ดังนั้นจึงได้มีกฎหมายบังคับ ให้รถยนต์ทุกคันต้องมี พ.ร.บ. รถยนต์ ซึ่งเหมือนเป็นการทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ที่ช่วยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คู่กรณีและบุคคลภายนอก ซึ่งหากถามว่า ขับรถชนคนอื่น พ.ร.บ.รถยนต์คุ้มครองมั้ย เราไปหาคำตอบพร้อมกับ masii กันเลยค่ะ ขับรถชนคนอื่น พ.ร.บ.รถยนต์คุ้มครองมั้ย อย่างที่บอกไปเบื้องต้นว่า พ.ร.บ. รถยนต์นั้น เปรียบเสมือนการทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ซึ่งให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุ รวมทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก ซึ่งในกรณีที่เราขับรถชนคนอื่นจนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ทางพ.ร.บ.รถยนต์ก็จะคุ้มครองผู้ที่ประสบภัย...
พ.ร.บ รถยนต์ เบิกค่าเสียหายอะไรได้บ้าง

พ.ร.บ. รถยนต์ เบิกค่าเสียหายอะไรได้บ้าง

แน่นอนว่ารถยนต์ทุกคันต้องทำ พ.ร.บ. รถยนต์ เพราะเป็นสิ่งที่กฎหมายบังคับตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นการทำประกันความเสียหายหากเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์จนได้รับการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต แล้ว พ.ร.บ. รถยนต์ จะคุ้มครองผู้ขับขี่อย่างไร และสามารถเบิกค่าเสียหายอะไรได้บ้าง เรารีบตาม masii ไปหาคำตอบกันเลย พ.ร.บ. รถยนต์ เบิกค่าเสียหายอะไรได้บ้าง ความคุ้มครองของ พ.ร.บ. รถยนต์ จะคุ้มครองกรณีที่ผู้ประสบภัยประสบอุบัติเหตุจากรถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือบุคคลภายนอก ซึ่งได้รับความบาดเจ็บ หรือความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย และอนามัย (แต่ไม่คุ้มครองทรัพย์สินหรือรถยนต์ที่เสียหาย) โดยแบ่งเป็น ค่าเสียหายเบื้องต้น ที่ผู้ประสบภัยสามารถเบิกค่าเสียหายได้เลย โดยที่ยังไม่ต้องพิสูจน์ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด และเมื่อพิสูจน์ว่าเราเป็นฝ่ายถูกก็จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเพิ่มอีก...
พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ เบิกค่าเสียหายอะไรได้บ้าง

พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ เบิกค่าเสียหายอะไรได้บ้าง

แน่นอนว่ารถมอเตอร์ไซค์ทุกคันต้องทำ พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ เพราะเป็นสิ่งที่กฎหมายบังคับตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นการทำประกันความเสียหายหากเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์จนได้รับการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต แล้ว พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ จะคุ้มครองผู้ขับขี่อย่างไร และสามารถเบิกค่าเสียหายอะไรได้บ้าง เรารีบตาม masii ไปหาคำตอบกันเลย พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ เบิกค่าเสียหายอะไรได้บ้าง ความคุ้มครองของ พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ จะคุ้มครองกรณีที่ผู้ประสบภัยประสบอุบัติเหตุจากรถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือบุคคลภายนอก ซึ่งได้รับความบาดเจ็บ หรือความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย และอนามัย (แต่ไม่คุ้มครองทรัพย์สินหรือรถยนต์ที่เสียหาย) โดยแบ่งเป็น ค่าเสียหายเบื้องต้น ที่ผู้ประสบภัยสามารถเบิกค่าเสียหายได้เลย โดยที่ยังไม่ต้องพิสูจน์ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด และเมื่อพิสูจน์ว่าเราเป็นฝ่ายถูกก็จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเพิ่มอีก...
รถชนไม่มีคู่กรณี เบิกพ.ร.บ. ได้ไหม

รถชนไม่มีคู่กรณี เบิก พ.ร.บ. ได้ไหม

สำหรับคนที่ต้องขับรถเป็นประจำทุกวัน แน่นอนว่าต้องมี พ.ร.บ. รถยนต์ ติดรถอยู่แล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนดให้รถยนต์ทุกคันต้องทำ พ.ร.บ. รถยนต์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ทั้งยังถือเป็นการทำประกันภัยรถยนต์อย่างหนึ่ง เพราะช่วยคุ้มครองในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ คือช่วยคุ้มครองผู้ประสบภัย ทั้งที่เป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คู่กรณี และบุคคลภายนอก แต่หากว่าเกิดอุบัติเหตุ หรือเกิดรถชนโดยไม่มีคู่กรณี อย่างนี้จะยังสามารถเบิกพ.ร.บ.ได้ไหม เราไปหาคำตอบพร้อมกับ masii กันเลยค่ะ รถชนไม่มีคู่กรณี เบิก พ.ร.บ. ได้ไหม เพราะอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ บางครั้งเราขับรถมาอยู่ดีๆ อาจมีสุนัขวิ่งตัดหน้ารถ ทำให้ต้องหักรถหลบกะทันหัน จนรถอาจเสียหลักตกไหล่ทาง หรืออาจพุ่งชนเสาไฟฟ้า หรืออาจพลิกคว่ำจนคนในรถได้รับบาดเจ็บ ซึ่งการเกิดอุบัติเหตุแบบนี้เป็นการเกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี...
ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ ล่วงหน้าได้กี่เดือน

ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ ล่วงหน้าได้กี่เดือน

อย่างที่ทราบกันดีว่า พ.ร.บ. รถยนต์ เป็นสิ่งที่รถยนต์ทุกคันต้องมี เพราะนอกจากจะเป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนดแล้ว ยังถือเป็นการทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ซึ่งให้ความคุ้มครองแก่ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คู่กรณีและบุคคลภายนอกในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ทั้งนี้พ.ร.บ. รถยนต์ จะมีอายุความคุ้มครองเพียง 1 ปี หลังจาก พ.ร.บ. รถยนต์ หมดอายุ เจ้าของรถจะต้องทำการต่อ พ.ร.บ. เป็นประจำทุกปี หรือหากใครต้องการต่อ พ.ร.บ. ล่วงหน้าก็สามารถทำได้เช่นกัน ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ ล่วงหน้าได้กี่เดือน สำหรับการต่อ พ.ร.บ. รถยนต์นั้น จะมีผลต่อการ ต่อภาษีรถยนต์ หรือต่อทะเบียนรถยนต์ เพราะหากรถยนต์ไม่มี พ.ร.บ....
บริการเสริมของ ประกันภัยรถยนต์ มีอะไรบ้าง?

บริการเสริมของ ประกันภัยรถยนต์ มีอะไรบ้าง?

การซื้อ ประกันภัยรถยนต์ ในแต่ละครั้งนั้น นอกจากจะต้องมองหากรมธรรม์ที่ให้คุ้มครองตามที่เราต้องการแล้ว ยังต้องดูเรื่องของราคาค่าเบี้ยประกัน ซึ่งเป็นปัจจัยที่หลายคนคำนึงถึงก่อนซื้อ แต่อีกหนึ่งสิ่งที่ควรจะดูให้ดีก่อนซื้อประกันรถยนต์ก็คือ บริการเสริม ระหว่างการรับประกัน เพราะถือเป็นสิทธิพิเศษที่ทางบริษัทประกันมอบให้กับเราเพื่อความอุ่นใจและสะดวกสบาย เช่น บริการรถลากหรือรถยกขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน รถเสีย หรือ รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ เป็นต้น วันนี้ masii เลยขอพาเพื่อนๆ ไปดูบริการเสริมต่างๆ ของประกันภัยรถยนต์ ว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง ไปดูกันเลย บริการเสริมของ ประกันภัยรถยนต์ มีอะไรบ้าง? สำหรับบริการนี้ เป็นบริการพิเศษที่ทางบริษัทประกันมอบให้แก่ผู้เอาประกัน ซึ่งในแต่ละบริษัทประกันก็จะให้บริการเสริมที่แตกต่างกันไป ซึ่งคุณลูกค้าสามารถเลือกเปรียบเทียบก่อนท่ะตัดสินใจซื้อประกันรถยนต์ได้ โดยส่วนใหญ่บริการเสริมที่จะรับจากบริษัทประกันภัย จะมีดังนี้ 1. บริการรถใช้ระหว่างซ่อม สำหรับบริการนี้ เป็นการที่ทางบริษัทประกันจะมีรถยนต์ให้ผู้ขับขี่ใช้แทนรถยนต์คันที่เอาประกันในกรณีที่รถยนต์คันนั้นต้องเข้าอู่ซ่อมรถเพื่อเคลมประกัน โดยระยะเวลาในการให้ยืมรถจะแล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกัน บางที่ให้ 3...
พ.ร.บ. รถยนต์ คุ้มครองบุคคลที่สามหรือไม่

พ.ร.บ. รถยนต์ คุ้มครองบุคคลที่สามหรือไม่

อย่างที่ทราบกันดีว่า รถยนต์ทุกคันต้องทำ พ.ร.บ. รถยนต์ ตามข้อกำหนดของ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งการทำ พ.ร.บ. รถยนต์ นั้นเหมือนกับเป็นการทำประกันภัยรถยนต์อย่างหนึ่ง เพราะให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ แต่ก็ยังมีข้อสงสัยว่า ผู้ประสบภัยในที่นี้หมายถึงใครบ้าง พ.ร.บ. รถยนต์ คุ้มครองบุคคลที่สามหรือไม่ เราไปหาคำตอบพร้อมกับ masii กันเลยค่ะ พ.ร.บ. รถยนต์ คุ้มครองบุคคลที่สามหรือไม่ ผู้ที่ได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. รถยนต์ ก็คือ ผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งรวมทั้ง ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คู่กรณี และบุคคลภายนอก...
ข้อเสียของการไม่ต่อพ.ร.บ. รถยนต์

ข้อเสียของการไม่ต่อพ.ร.บ. รถยนต์

อย่างที่ผู้ใช้รถทราบกันดีอยู่แล้วว่า รถยนต์ทุกคันต้องมี พ.ร.บ. รถยนต์ เพราะถือเป็นข้อบังคับตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งเหมือนกับเป็นการทำประกันภัยรถยนต์อย่างหนึ่ง โดย พ.ร.บ. รถยนต์ จะมีอายุความคุ้มครองเพียง 1 ปี และจะต้องทำการต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ทุกปี แต่บางคนอาจหลงลืมจนปล่อยให้ พ.ร.บ. หมดอายุ จนไม่ได้ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ แล้วอย่างนี้ถ้าไม่ได้ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ จะมีข้อเสียอะไรบ้าง เราตาม masii ไปดูกันเลยค่ะ ข้อเสียของการไม่ต่อพ.ร.บ. รถยนต์ พ.ร.บ. รถยนต์ จะมีอายุความคุ้มครอง...
ค่าเบี้ย พ.ร.บ. รถยนต์ ราคาเท่าไร

ค่าเบี้ย พ.ร.บ. รถยนต์ ราคาเท่าไร

ทุกวันนี้คนหันมาขับรถยนต์ส่วนตัวกันมากขึ้น เพราะว่าสะดวกสบาย จะขับไปไหนมาไหนก็ได้ ซึ่งตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กำหนดให้รถยนต์ทุกคันต้องมี พ.ร.บ. รถยนต์ ซึ่งถือเป็นการทำประกันรถยนต์ประเภทหนึ่ง ที่เรียกว่า ประกันภัยภาคบังคับ นั่นเอง โดยอายุความคุ้มครองของ พ.ร.บ. รถยนต์ มีเพียง 1 ปีเท่านั้น เมื่อ พ.ร.บ. หมดอายุ ก็ต้องทำการ ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ อยู่เสมอ ไม่เช่นนั้นอาจถูกปรับไม่เกิน 10,000 บาทได้ วันนี้ masii จึงได้รวบรวม ราคาเบี้ย พ.ร.บ....